TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa - Hämeen ammattikorkeakoulu
TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa
Euroopan sosiaalirahasto
vipuvoimaa eu:lta 2007-2013 logo
ELY-keskus

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

Kohti aitoa monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista Ohjaamoissa

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti on päättynyt – se toteutettiin 1.4.2019 – 31.3.2022.

Projekti auttoi Ohjaamoja kehittämään toimintojaan siten, että monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja -kulttuuri niin Ohjaamoissa kuin niiden verkostoissa. Tällöin Ohjaamojen monialaisesti toteutettujen palvelujen saatavuus ja palvelukyky paranevat entisestään.

TESSU2-projektin valmennusprosessit tukivat Ohjaamojen henkilöstön aidon monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymisessä ja juurtumisessa sekä monialaisen yhteisen osaamispääoman syntymisessä. Projekti auttoi Ohjaamoa toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä aktiivisesti omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien. Samalla projekti auttoi Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla ja kuinka osaamista hankitaan.

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti oli Jyväskylän (JAMK) ja Hämeen (HAMK) ammattikorkeakoulujen ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin (ÅA) yhteishanke. Projektin yhteistyökumppaneita olivat KOHTAAMO-hanke (ESR), URAA!-projekti (ESR) ja muut vuonna 2019 rahoituspäätöksen saaneet Ohjaamojen tukihankkeet (esim. OSMO2). Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä Ohjaamoverkostossa olevien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten (erityisesti Koordinaatti ja nuorisotutkimus) sekä ONNI Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki –hankkeen (STM, TEM) kanssa. Projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittama ja tuen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Lue lisää projektista:https://www.jamk.fi/fi/projekti/tessu2-aitoon-monialaiseen-yhteistyo-ja-ohjausosaamiseen-ohjaamoissa

Twitter

Unable to load Tweets