Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Tulevaisuuden maanviljelijät

Tulevaisuuden maanviljelijät

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke (2021-2022) kehittää maatalousalan oppilaitosten yhteistyönä opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja sekä opetusmaatilojen toimintaa. 

Tulevaisuuden maanviljelijät

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke (2021-2022) kehittää maatalousalan oppilaitosten yhteistyönä opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja sekä opetusmaatilojen toimintaa. 

Hanke on päättynyt 31.12.2022. 

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja yhteistyötä sekä soveltaa kokeilukulttuuriajattelua maatalousalan oppilaitosten toiminnassa. Lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat oppimisympäristöjen, opetus- ja oppimismenetelmien sekä opetussisällön, materiaalien ja työmenetelmien parantaminen. Hankkeessa tuotetaan tietoja ja taitoja ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.  Hanke jakaantuu neljään työpakettiin. Työpaketit ovat 1. Luonnonvara-alan oppilaitosten yhteistyön kehittäminen, 2. Uudet opetus- ja oppimistavat, 3. Käytännön kokeilut opetusmaatiloilla sekä 4. Tiedonvälitys. Merkittävässä roolissa on opetusmaatilolta tehtävä havaintotiedon keruu, digitaalisuus ja aineistojen hyödyntäminen opetuksessa.  

Hankkeen tuotoksena syntyy luonnonvara-alan koulutuksen tueksi

  • Asiantuntijaverkosto
  • Ammattialan yhteistyömalleja ja esimerkkejä
  • Toiminnallisen ja aktivoivan oppimisen malli ja esimerkkejä
  • Uusi oppimateriaalin ja opetus- ja oppimistilanteiden tuotantotapa, osaamista ja esimerkkejä
  • Opetusmaatilojen kokeilukulttuurin toimintamalli

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja vastuuhenkilöt

Ahlmanin koulun Säätiö sr, Eeva Ylinen
Hämeen ammatti-instituutti Oy, Katri Virtanen
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (koordinaattori), Outi Vahtila
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Timo Seppälä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyrki Kataja
Yrkeshögskolan Novia, Johnny Sved
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Ritva Imppola
Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Piia Kekkonen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Juha Tiainen

Hankkeessa mukana olevat opetusmaatilat

Ahlmanin opetusmaatila
Biotalouskampus
Haapajärven koulutila
Korven koulutila
Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila
Västankvarn gård

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa 2020 – 2022. Hankkeen rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö / Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

#tulevaisuudenmaanviljelijat

Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeen sivusto

Yhteystiedot