Hyppää sisältöön

Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Metsämiesten säätiö logo

Hankkeen tiedot

HankeHankkeen nimi
Kesto 08/2020 -12/2021
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Karelia ja Lapin amk, Hami, Helsingin
yliopisto, Metsäteho, Ajatuspari ja Työturvallisuuskeskus.
RahoittajaMetsämiesten säätiö
Budjetti50 000 €

Hankkeessa tuotettiin interaktiivista oppimateriaalia, joka soveltuu käytettäväksi oppilaitosten eri kursseilla sekä itseopiskelumateriaalina että kontaktiopetuksessa.

Tuotettava lisämateriaali huomioi kunkin koulutustason tavoitteet työturvallisuuden näkökulmasta ja opettajat voivat soveltavaa sitä omassa työssään parhaaksi katsomallaan tavalla. Sivuston kehittämisellä edesautetaan työturvallisuuden helpompaa ja aktiivisempaa integroimista osaksi opetusta ja oppilaiden toimintaa.

Hankkeen tehtävänä oli jalkauttaa työturvallisuuden opetukseen ajantasaista tietoa, keinoja ja välineitä kaikkiin metsäalan opetusta tarjoaviin kouluihin.

Osana opetusmateriaalipakettia tuotettiin työturvallisuuden tehtäviä opettajille toteutettavaksi osana korkeakouluopetusta.

Kohderyhmä

Metsäalan opetusta tarjoavat ammatilliset oppilaitokset,
ammattikorkeakoulut Suomessa.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Koulutusmateriaali

Turvallisesti metsäalalla. Opiskelijan työkirja

Työkirjan teemoja ovat ammattilaisen asenne, työturvallisuuden johtaminen ja työhyvinvointi sekä turvallinen työharjoittelu. Asioita havainnollistetaan tekstin, tehtävien, käytännön esimerkkien ja videoiden avulla.

Lyhyet johdantotekstit, aiheeseen liittyvät kysymykset ja tekstejä täydentävät videot saavat lukijan pohtimaan omaa asennettaan ja omia valintojaan, kuinka työturvallisuutta voi parantaa metsätalouden eri työvaiheissa. Oikea asenne on tärkein yksittäinen tekijä. Kun se on kunnossa, niin työympäristö säilyy turvallisena ja työhyvinvointi korkealla tasolla. Vahingoista ja lähellä piti –tilanteista opitaan ja niiden jälkeen varmistetaan, että vastaavat tilanteet eivät enää toistu.

Oppaan laajennus on suunnattu erityisesti alan opiskelijoille, mutta sitä voi hyödyntää myös työntekijöiden täydennyskoulutuksessa.

Yhteystiedot