UVIDI - Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
UVIDI – Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä
Traktori pellolla
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Traktori ajaa pellolla.

UVIDI – Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä

Ruokateollisuuden ympäristötavoitteet luovat maatiloille tarpeen kehittää osaamisiaan ja kyvykkyyksiään. Yksi keskeisimmistä kehittämisen alueista liittyy alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen. Tässä maatalouden hiilen sidonta on keskeinen osatekijä, jota voidaan edistää uudistavan viljelyn keinoin. Tuotantoketjujen digitalisoituessa maataloustuotanto on ottamassa vauhdilla käyttöön erilaisia digitaalisia työvälineitä, jotka koskettavat yksittäisiä viljelijöitä. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti paitsi hiiliviljelyn todentamisessa ja seurannassa, myös monenlaisissa viljelyyn liittyvissä tehtävissä.

UVIDI-hankkeen tarkoituksena on edistää uudistavaa viljelyä kahdella osa-alueella: osaamisen kehittämisessä sekä digitalisaation edistämisessä.

Osaamisen kehittämiseen tähtäävä osuus pyrkii edistämään uudistavan viljelyn toimintatapojen tuntemusta ja osaamista hämäläisillä maatiloilla koulutuksen ja osallistavan pienryhmätyöskentelyn kautta. Tämä toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hallinnoiman Carbon Action-verkoston välisenä yhteistyönä.

Digitalisaation edistämisen osalta hanke tekee uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämistyötä osallistavassa prosessissa viljelijöiden kanssa. Hankkeen toiminta-alueelta valitaan uudistavaa viljelyä toteuttavia pilottitiloja, joiden kanssa yhteistyössä pilotoidaan uudistavaa viljelyä tukevia ja todentavia mittauksia ja digitaalisia ratkaisuja. Viljelijöiden lähtökohdista toteutetut digitalisaatiopilotit toteutetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen (IL) ja BSAG:n kanssa, ja ne kytkeytyvät BSAG:n ylläpitämään pelto-observatoriopalveluun.

Hankkeessa viljelijät pääsevät Carbon Actionin ylläpitämän vuorovaikutuksen, viestinnän ja verkottumisen piiriin, sekä saavat mahdollisuuden osallistua hankkeessa toteutettavaan tiedon jakamiseen ja koulutukseen. Tuloksena syntyy myös viljelijöille suunnattu, ohjattu verkkokoulutustuote, joka on käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Ilmatieteen laitos ja Baltic Sea Action Group (BSAG)
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2022-31.12.2024
Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

 

Hankkeessa edistetään uudistavan viljelyn toimintatapoja ja digitalisaatiota hämäläisillä tiloilla. Hankkeen toteutus on jaettu neljään osioon (työpakettiin):

1. Uudistavan viljelyn toimintamallien edistäminen Carbon Action verkoston toimintatapojen mukaisesti:  Viljelijöitä osallistaan Carbon Action-verkoston toimintaan, tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi valittuja pilottitiloja liitetään osaksi Carbon Actionin ylläpitämää mittausjärjestelmää (Pelto-observatorio).

2. Uudistavaan viljelyyn liittyvän tiedon ja osaamisen levittäminen: Uudistavasta viljelystä kiinnostuneita viljelijöitä koulutetaan hankkeessa luotavan koulutuspaketin avulla. Koulutuspakettia on tarkoitus tarjota HAMKilla hiiliviljelystä kiinnostuneille viljelijöille ja muille elintarvikeketjun toimijoille myös hankkeen päättymisen jälkeen.

3. Digitalisaation edistäminen uudistavassa viljelyssä: Hankkeessa sovelletaan online-mittauksia ja jatkuvatoimiseen datan keruuseen perustuvia menetelmiä uudistavan viljelyn vaikutusten seuraamista varten.. Uudistavan viljelyn digitalisaatiopilotteja varten hankkeessa perustetaan mittauspilotteja valituille, uudistavaa viljelyä toteuttaville tiloille.

4. Viestintä: Hankkeen aktiviteeteista, tapahtumista, koulutuksista sekä muusta yhteistyöstä viestitään aktiivisesti hankkeen kohderyhmille.

UUDISTAVA VILJELY – Ilmoittaudu tästä 13.12.2023 alkavaan koulutukseen 

Tilannetajuisesti tulevaisuuden maanviljelyyn -kurssin lähipäivät 13.12.2023, 17.4.2024, 9.10.2024 ja etäpäivät verkossa 17.1.2024, 14.2.2024, 13.3.2024. Päivät ovat 4-6 h mittaisia.

“Kurssi oli sopiva yhdistelmä tietoa, käytäntöä, live-tapaamisia ja etäpäiviä. Kurssin lähestymistapa, uudistava viljely, oli kiinnostavan erilainen. Kurssivuoden aikana tuli väkisinkin mietittyä ja suunniteltua omia käytännön viljelytoimia ja peilattua niitä uudistavan viljelyn menetelmiin. Omia ajatuksia ja toimintatapoja tuli haastettua ja jotain jopa muutettuakin”, kertoi ensimmäiselle kurssille osallistunut Saara Kukkonen Hämeenkoskelta. 

Keskitymme peltojen kasvukunnon arvioimiseen ja parantamiseen.  Etsimme uusia vaihtoehtoja  viljelytoimienpiteisiin ja viljelykierron monipuolistamiseen.  Tarkastelemme maatilaa ekosysteeminä ja mietimme mahdollisuuksia lisätä monimuotoisuutta. 

Kurssilla pääsee arvioimaan itse peltomaan kasvupotentiaalin opetuslaboratoriossa ja pellolla asiantuntijoiden opastamana sekä tekemään omalle tilalle uudistavan viljelyn suunnitelman. Kokonaisuutena kurssi kehittää tilan kykyä sopeutua yllättäviin muutoksiin. 

Opiskelu onnistuu joustavasti verkossa sekä lähitapaamisissa HAMK Mustialassa, joita vuoden kestävään koulutuspakettiin kuuluu kolme. Kurssi alkaa joulukuussa 2023 ja päättyy lokakuussa 2024. Koulutus on osallistujalle maksuton ja sitä tarjotaan ensisijaisesti kanta- ja päijäthämäläisille viljelijöille, mutta myös muista maakunnista saa osallistua. 

 Kuuntelemme asiantuntijaluentoja, teemme havaintoja pellolla ja paljon muuta! Esimerkkinä asiantuntijaluennosta Jukka Rajalan pp-esitys Peltohavainnot kasvukunnon hoidon lähtökohtana. 

 

Käynnissä olevan kurssin toteutus ja aiheet

Infograafi - Tilannetajuisesti tulevaisuuden maanviljelyyn -2023

Maaperä, hiili, vesi ja ilmasto

Lähitapaaminen – 1.2.23, klo 10-14

Viljelijäryhmän ensimmäinen kokoontuminen!

Asiantuntijoiden johdolla tutustumme maaperän, hiilen ja veden merkitykseen arkipäiväisessä viljelyssä ja päivitämme osaamistamme viimeisimpien tutkimustietojen valossa.

Lisäksi pohdimme yhdessä toimivia puskureita vaihtelevia sääilmiöitä vastaan.

Monimuotoisuus

Verkkotapaaminen – 8.3.23, klo 10-14

Madot, linnut, pölyttäjät, luonnonvaraiset kasvit ovat merkkejä monimuotoisuudesta maatalousympäristössä.

Tässä verkkotapaamisessa kuulemme esimerkkejä, joilla voidaan tarjota suojaa, ravintoa ja elinmahdollisuuksia erilaisille maatalousympäristöön sopiville eliölajeille. Pohdimme yhdessä miten keinot sopivat uuden tukikauden ehtoihin ja mm. ekojärjestelmään.

Pellon kunnostus

Verkkotapaaminen – 29.3.23, klo 10-14

Kuinka tunnistaa ongelmalohkot ja miten lähteä korjaamaan ongelmia taloudellisesti kestävästi, oikea-aikaisesti ja täsmällisesti.

Verkkotapaaminen valmistelee osallistujat havainnoimaan omien peltolohkojen kasvukuntoa lumien sulamisen ja kevään myötä.

Mittaa ja havannoi

Lähitapaaminen – 19.4.23, klo 9-15

Tässä päivässä otamme haltuun pellolla toteutettavat kasvukunnon havainnointimenetelmät.

Tuo mukanasi maanäyte ja tarkkailemme Mustialan opetuslaboratoriossa maan biologista aktiivisuutta, mururakennetta ja kemiallisia ominaisuuksia.

Muokkauksen minimointi

Verkkotapaaminen – 11.10.23, klo 10-14

Maan muokkaus on yksi viljelijän  tärkeimpiä viljelytoimenpiteitä.

Tässä verkkotapaamisessa vertaillaan erilaisten muokkausmenetelmien vaikutuksia maan rakenteeseen ja biologisiin ominaisuuksiin sekä keskustellen etsitään hyväksi havaitut keinot muokkauksen ajoituksen ja olosuhteiden optimointiin.

Mittaa ja havannoi

Lähitapaaminen – 8.11.23, klo 9-15

Satelliittikuvat, satokartat, säädata… Kuinka omasta tilasta löytyviä kuvia voi käyttää hyödyksi viljelyn suunnittelussa ja tilan kehittämisessä.

Pääsemme tutustumaan myös pelto-observatorioon ja pohtimaan yhdessä HAMKin tutkijoiden kanssa kuinka maatiloilta kerättyä data voitaisiin hyödyntää jatkossa entistä paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin.

Kurssin oppimateriaali perustuu BSAG:n Uudistavan viljelyn opistoon, josta on myös äänikirja saatavilla. Lisäksi osallistujat tekevät koulutuksen aikana tilakohtaisia havaintoja, joista jokainen osallistuja saa ajatuksia oman tilan kehittämiseen sekä toimintavarmuuden ja muutosjoustavuuden parantamiseen.

Lisätietoja:
Riitta Lehtinen
Lehtori
Maaseutuelinkeinot
+358504015671
riitta.lehtinen@hamk.fi

YHTEYSTIEDOT