Hyppää sisältöön

UVIDI

Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä

BSAG logo: Baltic Sea Action Group

Hankkeen tiedot

HankeUudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä (UVIDI)
Kesto1.8.2022-31.12.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy, Ilmatieteen laitos, Baltic Sea Action Group
RahoittajaHämeen ELY-keskus

UVIDI-hankkeen tarkoituksena on edistää uudistavaa viljelyä kahdella osa-alueella: osaamisen kehittämisessä sekä digitalisaation edistämisessä.

Ruokateollisuuden ympäristötavoitteet luovat maatiloille tarpeen kehittää osaamisiaan ja kyvykkyyksiään. Yksi keskeisimmistä kehittämisen alueista liittyy alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen. Tässä maatalouden hiilen sidonta on keskeinen osatekijä, jota voidaan edistää uudistavan viljelyn keinoin. Tuotantoketjujen digitalisoituessa maataloustuotanto on ottamassa vauhdilla käyttöön erilaisia digitaalisia työvälineitä, jotka koskettavat yksittäisiä viljelijöitä. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti paitsi hiiliviljelyn todentamisessa ja seurannassa, myös monenlaisissa viljelyyn liittyvissä tehtävissä.

Osaamisen kehittämiseen tähtäävä osuus pyrkii edistämään uudistavan viljelyn toimintatapojen tuntemusta ja osaamista hämäläisillä maatiloilla koulutuksen ja osallistavan pienryhmätyöskentelyn kautta. Tämä toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hallinnoiman Carbon Action-verkoston välisenä yhteistyönä.

Digitalisaation edistämisen osalta hanke tekee uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämistyötä osallistavassa prosessissa viljelijöiden kanssa. Hankkeen toiminta-alueelta valitaan uudistavaa viljelyä toteuttavia pilottitiloja, joiden kanssa yhteistyössä pilotoidaan uudistavaa viljelyä tukevia ja todentavia mittauksia ja digitaalisia ratkaisuja. Viljelijöiden lähtökohdista toteutetut digitalisaatiopilotit toteutetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen (IL) ja BSAG:n kanssa, ja ne kytkeytyvät BSAG:n ylläpitämään pelto-observatoriopalveluun.

Kohderyhmä

Hankkeessa Hämeen alueen viljelijät pääsevät Carbon Actionin ylläpitämän vuorovaikutuksen, viestinnän ja verkottumisen piiriin, sekä saavat mahdollisuuden osallistua hankkeessa toteutettavaan tiedon jakamiseen ja koulutukseen. Tuloksena syntyy myös viljelijöille suunnattu, ohjattu verkkokoulutustuote, joka on käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Toteutus

Hankkeessa edistetään uudistavan viljelyn toimintatapoja ja digitalisaatiota hämäläisillä tiloilla. Hankkeen toteutus on jaettu neljään työpakettiin (TP)

TP1: Uudistavan viljelyn toimintamallien edistäminen Carbon Action verkoston toimintatapojen mukaisesti: Viljelijöitä osallistaan Carbon Action-verkoston toimintaan, tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi valittuja pilottitiloja liitetään osaksi Carbon Actionin ylläpitämää mittausjärjestelmää (Pelto-observatorio).

TP2: Uudistavaan viljelyyn liittyvän tiedon ja osaamisen levittäminen: Uudistavasta viljelystä kiinnostuneita viljelijöitä koulutetaan hankkeessa luotavan koulutuspaketin avulla. Koulutuspakettia on tarkoitus tarjota HAMKilla hiiliviljelystä kiinnostuneille viljelijöille ja muille elintarvikeketjun toimijoille myös hankkeen päättymisen jälkeen.

TP3: Digitalisaation edistäminen uudistavassa viljelyssä: Hankkeessa sovelletaan online-mittauksia ja jatkuvatoimiseen datan keruuseen perustuvia menetelmiä uudistavan viljelyn vaikutusten seuraamista varten.. Uudistavan viljelyn digitalisaatiopilotteja varten hankkeessa perustetaan mittauspilotteja valituille, uudistavaa viljelyä toteuttaville tiloille.

TP4: Viestintä: Hankkeen aktiviteeteista, tapahtumista, koulutuksista sekä muusta yhteistyöstä viestitään aktiivisesti hankkeen kohderyhmille.

Yhteystiedot

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: