Hyppää sisältöön
Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Vaste

Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo

Koulutushankkeen tiedot

HankeVASTE – Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla
Kesto1.1.2023-28.2.2025 (26 kk)
ToteuttajatKoulutuskuntayhtymä Tavastia (päätoteuttaja) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)
RahoittajatJatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA)
BudjettiKokonaisbudjetti 210 000 €, josta HAMKin osuus 147 000 ja Tavastian osuus 63 000 €.

Digitalisaatio, kestävä kehitys, kansainvälistyminen ja uudet liiketoimintamallit muovaavat vaatetus- ja muotialaa. Vaste-hanke tarjoaa alalla toimiville maksuttomia opintoja.

VASTE-hankkeessa kootaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuva opintotarjotin, josta osallistuja voi valita uratavoitteidensa mukaisen kokonaisuuden. Opintotarjotin pohjautuu hankkeessa keväällä 2023 toteutettuun valtakunnalliseen toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten osaamistarvekartoitukseen.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitettävä ja tarjottava koulutuskokonaisuus ovat kohdennettu vaatetus- ja muotialalla toimivien työssä olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Koulutusteemat ovat

 • Tuotekehitys ja laatuprosessi,
 • Uudistuva vaatetus- ja muotiala,
 • Muotialan digitalisaatio, sekä
 • Muotikaupan toimialaosaaminen.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi koulutuspilotointia 9/2023 – 1/2024 ja 2-8/2024

Kohderyhmä

Kohderyhmänämme ovat ensisijaisesti työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat vaatetus– ja muotialan toimijat, jotka haluavat uudistaa osaamistaan, parantaa työmarkkina-asemaansa tai edetä urallaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin esim. tuoteostajaksi, -kehittäjäksi, verkkokauppaosaajaksi tai työhön opastajaksi.

Ajankohta, toteutustapa ja hinta

Toteutamme koulutussisällöt kahdessa eri toteutuksessa.

1. toteutus: 1.9.2023–31.1.2024 ja
2. toteutus: 26.2.2024-30.8.2024. 

Suurin osa opintojaksoista on verkko- ja etätoteutuksia, mutta tarjoamme myös kädentaitoa ja ammattiosaamista vahvistavaa lähiopetusta sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen. Toteutamme lähiopetusjaksot joko HAMKin tai Ammattiopisto Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa opintojaksosta riippuen. 

2. kierroksen kick-off järjestetään 22.2.2024 17.00-18.30. 

Opetuskieli on suomi. Tarvittaessa voimme järjestää kielitukea suomenkielisen ammattisanaston vahvistamiseksi soveltuvin osin.

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Haku koulutukseen

Hakuaika 2. toteutukseen on 11.2.2024 mennessä. Hakulomakkeella pääset valitsemaan sinulle sopivimmat opintojaksot. Hakeutuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi koulutuksen yhteyshenkilölle. HAMKin ja Tavastian opintoihin haku tapahtuu omien hakulomakkeidensa kautta. 

Opiskelijaksi hyväksyminen

Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja opiskelijavalinta tapahtuu hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella, ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmärajaus huomioiden. Kun hakuaika on päättynyt 11.2.2024, saat sen jälkeen viestin valintapäätöksestä sekä tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Hakeutuminen tulee peruuttaa aina kirjallisesti sähköpostitse Marja Pietiläiselle (marja.pietilainen@hamk.fi). HAMKissa ja Ammattiopisto Tavastiassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. 

Henkilökohtainen opinto-ohjaus

Hakulomakkeella voit valita henkilökohtaisen opinto-ohjauksen ajan. Vapaaehtoisessa ohjaustapaamisessa saat opinto- ja uraohjausta, jonka pohjalta voit suunnitella omat opintosi. Varaa ohjausaika myös siinä tapauksessa, jos tarvitset muuta opintoihin liittyvää erityistukea, kielitukea tai työn opinnollistamiseen liittyviä ohjeita. Henkilökohtainen opinto-ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti viikolla 8 (19.-23.2.2024).

Kouluttajat

 • Muotoilun ja vaatetuksen lehtori Ninamaria Arkonsuo, HAMK 
 • Muotoilun ja vaatetuksen lehtori Leena Koivunen, HAMK 
 • Tekstiili- ja muotialan lehtori Leila Vuorijärvi, Ammattiopisto Tavastia
 • Lisäksi muita alan asiantuntijoita

Koulutussisältö

Olemme jakaneet opintojaksot viiden pääteeman alle. Opintojakson otsikon perässä on mainittu opintojen laajuus (opintopistettä tai tuntia) ja koulutuksen järjestäjätaho.

Kestävän kehityksen näkökulmat ovat kasvava osa yritysten tuotekehitystä. Tuotekehitysosaaminen on yritysten ydintoimintaa. Se käsittää koko toimintaketjun suunnitelmasta tuotteeksi sisältäen myös laatuprosessin. Tässä teemassa sinulla on mahdollisuus kehittää ajankohtaista osaamistasi tuotekehityksen, hankintaketjujen ja teollisen valmistuksen työtehtävistä.  

 • Tuotekehitys ja teollinen tuotanto, 3 op (HAMK) 
 • Vastuullinen arvoketju ja ostotoiminta, 3 op (HAMK) 
 • Teollisen tuotannon konekanta ja huolto, 27 tuntia (Tavastia) 
 • Perehdytys teolliseen tuotantoon, 100 tuntia (Tavastia)

Muotiala elää murroskauttaan kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa ja lisäten vastuullisen muodin kysyntää. Muotoiluajattelun kautta lisäät ymmärrystä kuluttajista ja niistä arvoista, joista asiakas on tuotteessa valmis maksamaan. Tässä teemassa perehdyt myös vaatetus- ja muotialan uusiin liiketoimintamalleihin ja ratkaisuihin.  

 • Muotoiluajattelu vaatetus- ja muotialalla, 3 op (HAMK) 
 • Vaatetus- ja muotialan uudet liiketoimintamallit, 2 op (HAMK) 
 • Kestävä tuotesuunnittelu ja kehitys vaatetus- ja muotialalla, 5 op (HAMK)

Digitalisaatio muuttaa alaa laajasti, kun kauppa siirtyy verkkoon. Osaamistarpeet laajenevat uusien digitaalisten työkalujen hallintaan niin suunnittelijoille, markkinoijille kuin kuluttajillekin.  

 • Digitaalisen tuotekehityksen perusteet, 5 op (HAMK)

Muotialan myyjän laaja-alainen osaaminen varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä kuluttajan sitoutumisen myymälän palveluun ja tuotetarjontaan, niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Hyvä asiakaspalvelu ja tuotetietous lisäävät myymälän ja verkkokaupan brändimielikuvaa. 

 • Toimialaosaamista muotikaupan myyjille, 120 tuntia (Tavastia) 
 • Visuaalinen tuoteviestintä, 2 op (HAMK) 
 • Vastuullinen brändi ja viestintä, 3 op (HAMK)

Muotialan myyjän laaja-alainen osaaminen varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä kuluttajan sitoutumisen myymälän palveluun ja tuotetarjontaan, niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Hyvä asiakaspalvelu ja tuotetietous lisäävät myymälän ja verkkokaupan brändimielikuvaa. 

 • Toimialaosaamista muotikaupan myyjille, 120 tuntia (Tavastia) 
 • Visuaalinen tuoteviestintä, 2 op (HAMK) 
 • Vastuullinen brändi ja viestintä, 3 op (HAMK)

Tutustu yksittäisten opintojaksojen sisältöihin ja toteutustapaan alla.

Sisältö: Tuotekehitysprosessissa vaate muuttuu prototyypistä tuotantokelpoiseksi tuotteeksi. Tuotekehityksen olennaisia osia ovat sovittaminen ja mallitus, mittaaminen ja mittataulukkojen tekeminen, sarjonta mittataulukossa sekä tuotantoon tarvittava ohjeistus. Myös laadunvalvonta on tärkeä osa tuotekehitystä ja teollista tuotantoa.

Ajankohta: Viikot 18-22 (2. toteutus)

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, tehtävien koonti lähipäivänä 27.5.2024 klo 9–16 HAMKilla Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija

Sisältö: Tämän ajan vaatetusalan toiminta perustuu erilaisiin hankinta- ja tuotantoketjuihin. Kurssilla opitaan tilaus-, hankinta- ja tuotantoketjujen perusteet. Näiden rakenteen ymmärtäminen mahdollistaa lähinäkyvän ja kestävän kehityksen arvojen mukaisen toiminnan.

Ajankohta: Viikot 18-22 (2. toteutus)

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, myöhemmin tarkentuva hybridityöpajapäivä HAMKilla Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo, vieraileva luennoitsija

Sisältö: Muotialalla tarvitaan tuotteiden valmistustehtäviin osaajia, joilla on monipuoliset taidot alan koneiden ja laitteiden käytöstä sekä huollosta. Kurssilla tutustutaan yleisimpiin teollisuudessa käytettäviin ompelukoneisiin ja saatavilla oleviin lisälaitteisiin sekä niiden toimintaan. Harjoitellaan koneiden langoitusta, säätämistä ja käyttöä erilaisille materiaaleille sekä lisälaitteiden asentamista. Harjoitellaan käytännössä koneiden pienimuotoisia huoltotöitä.

Ajankohta: Viikko 9 (2. toteutus). Tarkemmat ajankohdat etä- ja lähiopetukselle tarkentuu joulukuun aikana.

Toteutustapa: Monimuoto, etä- ja lähipäivätKouluttaja Tavastia: lehtori Leila Vuorijärvi ja ompelukonemekaanikko Heino Hietala

Sisältö: Muotialalla tarvitaan tuotteiden valmistustehtäviin osaajia, joilla on valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisissa vaatteen valmistuksen työtehtävissä. Kurssilla käydään läpi sarjatuotannon prosessi, suunnitellen ja toteuttaen kaksi vaatetusalan tuotteen sarjatyötä. Opit myös perustaitoja teollisen tuotteen valmistamisesta ja harjaannut alan koneiden käyttämisessä.

Ajankohta: Viikko 9 (2. toteutus). Tarkemmat ajankohdat lähiopetukselle tarkentuu joulukuun aikana.

Toteutustapa: Lähiopetus

Kouluttaja Tavastia: lehtori Leila Vuorijärvi

Sisältö: Muotoiluajattelu on osa nykyaikaista yritystoimintaa. Se mahdollistaa luovan, käyttäjälähtöisen, monialaisen ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan toiminnan eri osa-alueilla. Design Thinking Process ja sen vaiheet ovat osa muotoiluajattelua. Käyttäjäprofiilit ja trendiennusteet ovat muotoilijan työkaluja pyrittäessä kohti optimaalista tuotetta.

Ajankohta: Viikot 10-14 (2. toteutus)

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, myöhemmin tarkentuva hybridityöpajapäivä HAMKilla Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo

Sisältö: Vaatetusala on entistä enemmän siirtymässä uudenlaisiin liiketoiminta- ja ratkaisumalleihin. Toimialaa määrittävät osaltaan digitalisaatio, sosiaalinen media, vastuullisuus ja kiertotalous. Co-design ja asiakkaiden osallistaminen esim. sosiaalisen median kautta, Reused-liiketoiminta sekä brändien omien mallistojen vuokraus ovat esimerkkejä uusista toimintamalleista.

Ajankohta: Viikot 15-18 (2. toteutus)

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija

Sisältö: Kestävän kehityksen periaatteet ovat kasvava osa vaatetusalaa. Näiden periaatteiden mukaisten ratkaisujen aikaansaaminen edellyttää jo suunnitteluvaiheessa peruskäsitteiden ja ilmiöiden tunnistamista sekä ymmärtämistä. Suunnittelijan vastuu vaikuttaa koko tuotteen elinkaareen tuoteideasta valmiin tuotteen hoitoon ja kierrätysmahdollisuuksiin. Vastuu kattaa käytettävät materiaalit, tuotteen rakenteiden valinnat, tuotantoketjun osat, markkinoinnin ja myynnin käyttäjälle.

Ajankohta: Viikot 17-22 (2. toteutus)

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, myöhemmin tarkentuva hybridipaneelikeskustelu HAMKilla Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo, Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija

Sisältö: Vaatetuksen digitaalisten työvälineiden hallinta on välttämätön osa nykyaikaista, tehokasta suunnittelua ja teollista tuotantoa. Tällä kurssilla tutustutaan yhteen digitaaliseen ketjuun ja sen mahdollisuuksiin.

Ajankohta: Viikot 2-5, 2024 (1. toteutus), viikot 10-14 (2. toteutus)

Toteutustapa: 1. toteutus: lähiopetus Illustrator 12.1.2024, Grafis 19.1.2024, VStitcher 26.1.2024 ja jatkokerta em. ohjelmille 29.1.2024 HAMK D311 (Illustrator, Grafis, VStitcher), itsenäinen työskentely HAMKissa (Illustrator mahdollisesti itsenäisenä verkko-opintona, jos opiskelijalla on Adobe-paketti)

2. toteutus: lähiopetus Illustrator 19.3.2024, Grafis 25.3.2024, VStitcher 3.4.2024 ja jatkokerta em. ohjelmille 10.4.2024 HAMK D311 (Illustrator, Grafis, VStitcher), itsenäinen työskentely HAMKissa (Illustrator mahdollisesti itsenäisenä verkko-opintona, jos opiskelijalla on Adobe-paketti)

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, Niinamaria Arkonsuo tai Nina Kyber, Elina Lahtela

Sisältö: Muotialan myyjän laaja-alainen osaaminen varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä kuluttajan sitoutumisen myymälän palveluun ja tuotetarjontaan, niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Hyvä asiakaspalvelu ja tuotetietous lisää myymälän ja verkkokaupan brändimielikuvaa. Kurssilla opiskellaan vaatetusalan materiaalien tunnistamista ja ajankohtaisia kauppanimiä sekä materiaaleille tyypillisiä ominaisuuksia ja perusteita hoito-ohjeille. Lisäksi opiskellaan pukeutumistuotteiden koon ilmaisussa käytettyjä mittataulukoita ja oikean kokoisen ja muotoisen/mallisen vaatteen valitsemisen perusteita erilaisille vartalonmuodoille.

Ajankohta: viikot 49–3. Etäpäivät 8.12. ja 15.–16.12.2023. Lähipäivät, 13.1. ja 20.1. 2024. (1. toteutus)

Viikot 19-22 (2. toteutus). 2. toteutuksen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Toteutustapa: Etäopetus, etätehtävät ja lähiopetus.

Kouluttaja Tavastia: lehtori Leila Vuorijärvi

Sisältö: Onnistunut tuoteviestistintä tuottaa onnistuneen sekä odotuksia vastaavan ostokokemuksen. Näkyvä, vaikuttava ja ymmärrettävä tuoteviestintä edellyttää oikean informaation ja visuaalisten elementtien valintaa. Visuaalinen viestintä on tärkeä työväline informaation tuottamiseen ja asiakkaan innostamiseen.

Ajankohta: Viikot 11-15

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat ennakkomateriaalit, verkkotehtävät ja myöhemmin ilmoitettava etäpäivä, 1 valokuvauspäivä valinnaisesti 4.4.2024 klo 9-16 tai 9.4.2024 klo 9-16 HAMK D-rakennus Studio Hämeenlinna.

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo

Sisältö: Yritysten vastuullisuusviestinnän on oltava suunnitelmallista, läpinäkyvää ja merkityksellistä. Tämän toteutumiseksi on tärkeää ymmärtää ne periaatteet, joille vastuullinen brändi rakentuu ja sitä rakennetaan sekä tuetaan viestinnän keinoin. Monikanavaisen viestinnän toteuttaminen, viestinnän käyttäminen strategisena työkaluna edellyttää monialaista lähestymistapaa sekä organisaatioiden osallistavaa ja eettistä toimintaa.

Ajankohta: Viikot 13-16

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo ja muita asiantuntijoita

 • Mitä on muotikaupan verkkokauppa?
 • Omalle brändille sopiva verkkokauppa-alusta?
 • Arvot, vastuullisuus, brändikokemus ja brändi verkkokaupassa
 • Asiakaskokemus
 • Mock up-, prototypointi-työpaja

Ajankohta: Viikot 32–35

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät. Etäluentopäivä klo 9:00 – 16:00 Zoomissa ja työpajapäivä klo 9:00-16:00 HAMKilla. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo ja Petri Salo

 • Verkkokaupan perusteet – tilastofakta
 • Verkkokauppa-alustat ja oma brändi
 • Verkkokaupan elementit; lähilogistiikka, vihreä logistiikka, informaatiologistiikka, verkkokaupan hankintaketjut
 • Toimiva verkkokauppa yrityksen näkökulmasta

Ajankohta: Viikot 32–35

Kouluttaja Tavastia

Osaamistarvekartoitus

Vaatetus- ja muotialalla työvoiman ja osaamisen tarve on muutoksessa. Osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamaa VASTE – Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili- ja muotialalla -hanketta toteutettiin kevään 2023 aikana osaamistarvekartoitus. Hämeen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Tavastian ja Planning Pajunen Oy:n yhteistyönä toteuttamassa kartoituksessa tehtiin 15 yrityksen haastattelukierros. Sen tavoitteena oli täsmentää valtakunnallisesti toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten rekrytointi- ja lisäkoulutustarpeita.

 Lataa tästä Työelämän osaamistarvekartoitus vaatetus- ja muotialalle 2023-raportti

 Lue lisää HAMK Beat-blogista Työelämän osaamistarvekartoitus vaatetus- ja muotialalle 2023

Lisätietoja