VASTE - Hämeen ammattikorkeakoulu
VASTE
Etualalla punainen mekko sovitusnuken päällä. Taustalla nanen ompelee ompelukoneella.

VASTE

VASTE - vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla

Digitalisaatio, kestävä kehitys, kansainvälistyminen ja uudet liiketoimintamallit muovaavat vaatetus- ja muotialaa. VASTE-hankkeessa kootaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuva opintotarjotin, josta osallistuja voi valita uratavoitteidensa mukaisen kokonaisuuden. Opintotarjotin pohjautuu hankkeessa keväällä 2023 toteutettuun valtakunnalliseen toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten osaamistarvekartoitukseen.

Toteutusaika: 1.1.2023-28.2.2025 (26 kk)

Toteuttajat: Koulutuskuntayhtymä Tavastia (päätoteuttaja) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)

Rahoitus: Hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Budjetti: Kokonaisbudjetti 210 000 €, josta HAMKin osuus 147 000 ja Tavastian osuus 63 000 €.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitettävä ja tarjottava koulutuskokonaisuus ovat kohdennettu vaatetus- ja muotialalla toimivien työssä olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Koulutusteemat ovat

  • Tuotekehitys ja laatuprosessi,
  • Uudistuva vaatetus- ja muotiala,
  • Muotialan digitalisaatio, sekä
  • Muotikaupan toimialaosaaminen.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi koulutuspilotointia 9/2023 – 1/2024 ja 2-6/2024. 

Tutustu syksyn 2023 ja kevään 2024 koulutustarjontaan täältä

Osaamistarvekartoitus

Vaatetus- ja muotialalla työvoiman ja osaamisen tarve on muutoksessa. Osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamaa VASTE – Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili- ja muotialalla -hanketta toteutettiin kevään 2023 aikana osaamistarvekartoitus. Hämeen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Tavastian ja Planning Pajunen Oy:n yhteistyönä toteuttamassa kartoituksessa tehtiin 15 yrityksen haastattelukierros. Sen tavoitteena oli täsmentää valtakunnallisesti toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten rekrytointi- ja lisäkoulutustarpeita.

> Lataa tästä Työelämän osaamistarvekartoitus vaatetus- ja muotialalle 2023-raportti

> Lue lisää HAMK Beat-blogista Työelämän osaamistarvekartoitus vaatetus- ja muotialalle 2023