Hyppää sisältöön

Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita

Hankkeen tiedot

HankeVastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita
Kesto2022-2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän yliopisto
RahoittajatMedia-alan tutkimussäätiö
Budjetti

Selvitämme, millaisia valintoja toimituksissa tehdään tarinallisia sisältöjä tuotettaessa, miten toimittajat näitä valintoja perustelevat ja miten tämän tiedon pohjalta voitaisiin jalostaa hyviä käytäntöjä journalismin luotettavuuden lisäämiseksi.

Toteutamme hankkeessa kaksivaiheisen tutkimuksen. Ensimmäisessä vaiheessa (2022–23) dokumentoimme yhdeksän jutun tekoprosessit: minkälaisia valintoja työprosessien kuluessa on tehty ja miksi – eli miten toimittajat näitä valintoja perustelevat. Tarkastelumme kohteina on kolme juttua kolmesta mediasta. Mukana ovat Helsingin Sanomien Kuukausiliite, A-lehtien asumisen mediat ja Sunnuntaisuomalainen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa (2023–24) luomme ensimmäisen vaiheen laadullisille tuloksille yleistettävyyttä määrällisin keinoin. Menetelmänä toimii verkkokysely, johon pyydämme laajasti vastauksia suomalaisilta kirjoittavilta toimittajilta.

Hankkeen tuloksina syntyy työpajakonsepti, ammatillisia ja tieteellisiä julkaisuja sekä käytäntölähtöinen seminaari. Hanke auttaa toimittajia tunnistamaan työprosesseihin sisältyviä valintatilanteita ja punnitsemaan omien valintojensa syitä ja seurauksia. Lisäksi tarkoituksenamme on herätellä toimituksia pohtimaan, millaiset valinnat erottavat journalismin muusta informaatiotuotannosta ja miten journalististen työprosessien kehittämisen ja läpinäkyvyyden lisäämisen avulla voidaan edistää yleisöjen luottamusta journalismiin.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tutkijayliopettaja, dosentti Maria Lassila-Merisalo. Lisäksi hankkeessa toimii tutkijana dosentti Lauri Haapanen Jyväskylän yliopistosta.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli