Hyppää sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto

-

VVV-Hanke

Hanketiedot

Kokeillen kasvuun -valmennusta järjestettiin HAMKissa neljälle pienryhmälle

Raudikko Ruunan yrittäjä Emmi Kupiaisen kokemuksia valmennuksesta

Linnan Neidon yrittäjän puolison kokemuksia valmennuksesta

Vesa Tuomela, Lean Service Creation -menetelmät kasvuvalmennuksessa

Sähköinen verkostoitumispalvelu opiskelijoille ja yrittäjille

Onko sinulla ideoita, joita haluaisit viedä eteenpäin, mutta et oikein tiedä, kenen puoleen kääntyä? Olisiko sinulla intoa ja ideoita ehkä yrittäjäksi asti? Vai haluatko löytää uutta kipinää tekemiseesi sparraamalla muita tai juttelemalla jonkun toisen kanssa omasta ideastasi?

Katalyytti auttaa!

Katalyytti.fi

Mikä on Katalyytti?

LAMK järjesti Inspiraatioiltoja verkostoitumisen edistämiseksi

Marko Varjosen ajatuksia verkostoitumisesta

Anu Varsamäen ajatuksia verkostoitumisesta

Petra Ruonakosken ajatuksia verkostoitumisesta

Kirsi Vuolletin ajatuksia verkostoitumisesta

Yhteisen tekemisen päivä HAMKOOT kutsui koolle 8.11.2017 HAMKin opiskelijoita, henkilökuntaa ja kasvuhakuisia yrityksiä tutustumaan palvelumuotoiluun ja pohtimaan yhteistyötä

Futuricen toiminnallinen luento

First Round Oy kasvuyritysten tukena

Hankkeessa kirjoitettuja asiantuntija-artikkeleita ja asiantuntijavideo

​Heino, H. & Kukkurainen, M. (2016) Hiusalan ammattitutkinnosta työelämään.
http://lahtinen.lamk.fi/?p=1599

Hietala, K. (2018). Opiskelijoiden ongelmanratkaisutaidot kehittyvät asiakasprojekteissa. HAMK Unlimited Professional. https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opiskelijoiden-ongelmanratkaisutaidot

Lampinen, M. (2018). Yrittäjän henkilöbrändi ja mielipidejohtajuus. HAMK Unlimited Professional. https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/yrittajan-henkilobrandi-ja-mielipidejohtajuus/

Lehtovuori, S. (2017) Naisvoittoisten yksityis- ja pienyritysten verkostoitumisen edistäminen http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124076/Lehtovuori_Sanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lehtovuori, S., Heikinheimo, L. & Hautaniemi, A. (2017) Pienyritykset toivovat asiantuntijaverkostoja. http://www.lamkpub.fi/2017/05/09/pienyritykset-toivovat-asiantuntijaverkostoja/

Välttilä, R. (2016) Virtaa, voimaa ja verkostoja naisyrittäjyydestä. Teoksessa Hautamäki, J. (toim.) LAMK aluevaikuttajana. P. 57-62.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122856/LAMK_2017_25.pdf?sequence=1

YHTEYSTIEDOT

VIRTAA, VOIMAA JA VERKOSTOJA NAISYRITTÄJYYTEEN

Yrittäjyyttä, verkostoitumista ja liiketoiminnan kasvua tukeva hanke. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat naisyrittäjät.

Hankkeen tavoitteena on edistää naisten työllistymistä ja yritystoimintaa tukemalla Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen naisyrittäjien valmiuksia kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa.

Hankkeessa pilotoidaan kaksi toimintamallia:

  1. Katalyytti eli liiketoiminnan kehittämistä tukeva neuvonta- ja ohjauspalvelu
  2. Kokeillen kasvuun -valmennus

Lisäksi hankkeessa järjestetään inspiraatioiltoja ja yhteisen tekemisen päivä HAMKOOT.

Infograafi hankkeen teemoista

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2015 – 31.12.2017