Hyppää sisältöön

-

WhatsUP

Hanketiedot

Kokeilut ovat pieniä, konkreettisia toimenpiteitä, joilla testataan hypoteesia eli oletusta.

Kultasuklaan kokeilukokonaisuus

Kultasuklaa Oy:n kanssa toteutetaan koko hankeajalle mitoitettu kokeilukokonaisuus. Tavoitteena on kehittää yrityksen arvoja viestivä uusi suklaatuote reseptistä pakkaukseen asti. Projektiin on valittu mukaan kolme HAMKin koulutusalaa: bio- ja elintarviketekniikka, muotoilu sekä liiketalous. Keskeinen haaste projektissa on se, miten nämä kaikki osa-alueet saadaan nivottua yhteen. Tässä yhteydessä tehdään myös useita kokeiluita projektinhallintaan, viestintään sekä digitaalisiin välineisiin liittyen.

Projektista on kirjoitettu mm. seuraavat jutut:

Blogaaja Valtteri Sandberg, Minne opiskelemaan? Esittelyssä HAMK – Hämeen ammattikorkeakoulu

Opettajaopiskelija Juha Isokangas, Aistinvaraista suklaakonvehtien täytteen arviointia

Yksittäiset, asiakaslähtöiset kokeilut

Toteutamme asiakasyhteydenottojen perusteella yksittäisiä kokeiluita ohjattuina opiskelijatöinä. Kokeiluiden toivotaan olevan kevyitä ja nopeita toteuttaa. Tilaajalta toivotaan myös omaa osallistumista kokeilun toteutukseen ja se on usein projektin toteutuksen edellytys.

Tulevaisuuden ennakointiin ja markkinointiin liittyvät kokeilut yrityksille

Liiketalouden 1. vuoden opiskelijat tekevät maalis-huhtikuussa 2018 valitsemilleen yrityksille tulevaisuuden ennakointiin liittyviä analyysejä sekä konkreettisen kokeilun markkinointiin.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden kokeilut työpaikoilla

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat tekivät marraskuussa 2017 viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä kokeiluja omilla työpaikoillaan.

Diili-viikot

Liiketalouden 1. vuoden opiskelijat saivat tuntumaan työelämäprojekteihin Diili-viikoilla syys-lokakuussa 2018. Asiakkailta oli kerätty ongelmia, joihin opiskelijat saivat viikon aikaa tiimeissä keksiä, testata ja konseptoida ratkaisuehdotuksen. Tiimien tuotokset toimitettiin asiakkaille ja asiakas palkitsi 1 – 3 parhaiten onnistunutta tiimiä.

Pienet nopeat kokeilut 

​Hankkeeseen otetaan mukaan vielä pieniä kokeiluita. Haasta meidät auttamaan ongelmasi ratkaisussa!

Laajempi kokeilukokonaisuus

Kiinnostaisiko vuoden pituinen kehittämisprojekti HAMKin opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa? Haemme kahta uutta yritystä monialaiseen kehittämisprojektiin lukuvuodelle 2018 – 2019. Lisätietoja lehtori Hannu Rossilta, puh. 040 550 5714.

Ehdota projektiaihe ja hae mukaan. Ilmoittautuminen: http://bit.ly/HAMKprojekti18-19

Uudenlaista verkostoyhteistyötä

Hankkeessa rakennetaan yrittäjiä tukevaa asiantuntijaverkostoa ja kokeillaan uusia toimintatapoja. Toiminnassa huomioidaan ja hyödynnetään myös olemassa olevia verkostoja kuten Hämeenlinnan Crazy Town yhteisöä.

Toukokuussa 2018 järjestetään verkostoitumistapahtuma, jonne kutsutaan alueen yrittäjiä ja muita HAMKin sidosryhmiä. Tapahtuman suunnittelu on käynnissä.

YHTEYSTIEDOT

WhatsUP

WhatsUP-hankkeessa toteutetaan 150 ketterää kokeilua sekä uudenlaista verkostoyhteistyötä.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Kokeilut: Kanta-Hämeen alueella toimivien yritysten auttaminen helppojen, halpojen ja nopeiden liiketoimintakokeilujen kautta.
  2. Verkosto: Uudenlaisen osaamisverkoston rakentaminen Kanta-Hämeen alueelle, jota paikalliset yrittäjät voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä.

Toiminta-aika:
1.9.2017 – 30.6.2018

Rahoitus:
Hanketta osarahoitetaan Hämeen liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla (AIKO).

Toteuttaja:
Hämeen ammattikorkeakoulu toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana.