Y-robo

Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihminen ja yhteistyörobotti

Y-robo

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

  • Toteuttaja: HAMK
  • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO)
  • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen
  • Toteutusaika: 17.4.2018 — 31.3.2019
  • Kohdealue: Kanta-Häme

Keskeisenä tavoitteena on löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Hankkeessa keskitytään erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksiin kone-, tuotanto- sekä rakennusalalla. Sovelluskohteita haetaan myös luonnonvara-alalta. Tavoitteena on tuottaa tietoa myös muille alueen toimijoille.

Käytännön kokeilutoiminnalla selvitetään, miten yhteistyörobotit edistävät työsuoritteiden tehokkuutta, parantavat työturvallisuutta ja työn laatua. Lisäksi selvitetään, millaista osaamista robotiikan käyttöönotto edellyttää. Hanke tarjoaa osaltaan ratkaisuja pk-yrityksissä havaittuihin osaamisen johtamisen ja digimurroksen haasteisiin. Tällä työllä luodaan Hämeen alueen yrityksille mahdollisuuksia olla robotiikan hyödyntäjien etulinjassa.

Keskeiset toimenpiteet

  • Pop-up -tyylisiä tilaisuuksia yhteistoimintarobottien tuomien mahdollisuuksien esittelemiseksi suurelle yleisölle
  • Industryhack-tilaisuus
  • Useita robotiikkakokeiluja yrityksissä ja oppilaitoksissa

 

YHTEISTYÖROBOTIT - TULEVAISUUDEN TYÖKAVERI

HAMKin robotti

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU