Hyppää sisältöön

Y-robo

Keskeisenä tavoitteena on löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

  • Toteuttaja: HAMK
  • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO)
  • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen
  • Toteutusaika: 17.4.2018 — 31.3.2019
  • Kohdealue: Kanta-Häme

Keskeisenä tavoitteena on löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Hankkeessa keskitytään erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksiin kone-, tuotanto- sekä rakennusalalla. Sovelluskohteita haetaan myös luonnonvara-alalta. Tavoitteena on tuottaa tietoa myös muille alueen toimijoille.

Käytännön kokeilutoiminnalla selvitetään, miten yhteistyörobotit edistävät työsuoritteiden tehokkuutta, parantavat työturvallisuutta ja työn laatua. Lisäksi selvitetään, millaista osaamista robotiikan käyttöönotto edellyttää. Hanke tarjoaa osaltaan ratkaisuja pk-yrityksissä havaittuihin osaamisen johtamisen ja digimurroksen haasteisiin. Tällä työllä luodaan Hämeen alueen yrityksille mahdollisuuksia olla robotiikan hyödyntäjien etulinjassa.

Keskeiset toimenpiteet

  • Pop-up -tyylisiä tilaisuuksia yhteistoimintarobottien tuomien mahdollisuuksien esittelemiseksi suurelle yleisölle
  • Industryhack-tilaisuus
  • Useita robotiikkakokeiluja yrityksissä ja oppilaitoksissa

Hankkeessa tehtyjä kokeiluja yhteistyörobotiikan sovelluksista

Kokeilu yhteistyörobotin hyödyntämiseksi kipsilevyjen asennukseen rakennustyömaalla. Levyjen asennustyö on aikaavievää, raskasta ja epäergonomista. Se rasittaa asentajien tuki- ja liikuntaelimistöä ja loukkaantumisriski on koko ajan läsnä työssä. Kokeilulla etsittiin keinoja rakennusalan työntekijöiden loukkaantumisten ja tuki- ja liikuntaelinten rasitusvammojen vähentämiseksi yhteistyörobotiikan avulla. Yhteistyörobotit voivat työskennellä työmailla työntekijöiden rinnalla eikä työntekijöiden tarvitse keskeyttää töitään siksi aikaa, kun robotti suorittaa omia työvaiheitaan.

Kokeilu yhteistyörobotin hyödyntämiseksi maatalousalalla. Sovellusmahdollisuuksia tutkittiin sekä pienten ja keskisuurten maatilojen sekä maatalousalan koulutuksen tarpeisiin. Tässä testattiin yhteistyörobotin soveltuvuutta kirsikkatomaattien pakkaamiseen. 

YHTEISTYÖROBOTIT – TULEVAISUUDEN TYÖKAVERI

HAMKin robotti

Yhteystiedot

Milan Gautam

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.