Hyppää sisältöön
Home Raitiotie osana liikennejärjestelmää (5 op) -täydennyskoulutus

Raitiotie osana liikennejärjestelmää (5 op) -täydennyskoulutus

Uusi Raitiotie osana liikennejärjestelmää -täydennyskoulutus tarjoaa ymmärrystä raitioteiden roolista osana kestävää maankäytön ja infran suunnittelua. Koulutuksessa keskitytään raitioteiden hankesuunnitteluvaiheeseen, jonka aikana selvitetään mm. raitiotien soveltuvuutta osaksi liikennejärjestelmää, hankkeeseen liittyviä vaikutustarkasteluja, liikennöinnin edellytyksiä sekä kustannusarvioita.

Aika ja paikka

Kohderyhmä

Sisältö

1. päivä 17.3.2022: Raitiotiet osana liikennejärjestelmää
Johdatus hankesuunnitelmiin
Raideliikenne osana kaupunkisuunnittelua
Matkanopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
Raitiotie kaavoituksen eri vaiheissa

2. päivä 31.3.2022: Liikennöinti ja vaikutustarkastelut
Raitiotieliikenteen turvallisuus
Liikennöinti ja liikennöintikustannukset
Pysäkit liikenteen solmukohtina
Varikot osana laajenevaa raideverkkoa
Raitioteiden esteettömyys
Hankesuunnitelmassa huomioitava kunnallistekniikka
Hankearvioinnit
Raitiotieliikenteen vaikutustarkastelut

3. päivä 21.4.2022: Raitiotiehankkeen toteutus
Toteutusmuotojen vertailu ja allianssimalli
Kustannuslaskenta eri vaiheissa
Raide-Jokeri hankkeen esittely ja excursio

4. päivä 5.5.2022: Raitiotiehankkeen käyttäjänäkökulma
Ratikan palvelulupaus
Viestintä ja vuorovaikutus hankkeissa
Harjoitustöiden esittely

Kouluttajat

Suoritustapa

Ilmoittautuminen

Hinta