Hyppää sisältöön
Home Rehtijärven nykytila selvitetään opiskelijavoimin

Rehtijärven nykytila selvitetään opiskelijavoimin

Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutuksen opiskelijat selvittävät Jokioisten Rehtijärven nykytilan toukokuuhun mennessä. Selvitys tukee kunnan ranta-asemakaavoituksen valmistelutyötä.

Järven nykytilan selvittäminen edellyttää monipuolista tarkastelua: tarkoitus on tunnistaa muun muassa asumisen, jätevesien käsittelyn, maa- ja metsätalouden sekä liikenteen vaikutukset järven veden laatuun ja määrään. HAMKin kestävän kehityksen koulutuksen opiskelijat perehtyvät lisäksi järven valuma-alueen maankäyttöön, sillä se vaikuttaa merkittävästi järveen päätyvän kuormituksen laatuun ja määrään. Muutokset valuma-alueella voivat näkyä sekä nopeasti että hitaasti järven tilassa, joten opiskelijat tarkastelevat myös valuma-alueen pidemmän aikavälin tapahtumia.

Mukana työssä on n. 30 toisen vuoden opiskelijaa. He tekevät Rehtijärven ympäristössä maastokäyntejä ja mittauksia maalis-huhtikuussa. Kun tiedot on koottu yhteen, opiskelijat pohtivat järven ja sen valuma-alueen tilaa parantavia toimenpiteitä.

Taustalla on tavoite parantaa pintavesien tilaa Suomessa ja muualla EU-alueella vuoteen 2027 mennessä. Työ tehdään Jokioisten kunnan toimeksiannosta. Kunta käyttää selvitystä osana Rehtijärven ranta-asemakaavan valmistelutyötä.

Lisätietoja:

Eija Raimovaara
lehtori, kestävän kehityksen koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
eija.raimovaara@hamk.fi
046 922 6388

Kari Tasala
kunnaninsinööri, Jokioinen
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi