Hyppää sisältöön
Home RUN-EU edistää elintarvikealan ja biotekniikan tulevaisuutta

RUN-EU edistää elintarvikealan ja biotekniikan tulevaisuutta

Liki 100 korkeakoulu- ja yritysedustajaa ympäri Eurooppaa kokoontuivat pohtimaan elintarvikealan ja biotekniikan tulevaisuuden koulutusta ja tutkimusta. Kaksi RUN-Eurooppa-yliopiston tapahtumaa järjestettiin Hämeen ammattikorkeakoulussa toukokuisessa Hämeenlinnassa.

RUNissa on tavoitteena luoda yhdessä seuraavien neljän vuoden aikana 140 oppimismahdollisuutta, jotka palvelevat alueiden tarpeita ja rakentavat tulevaisuuden taitoja. Oppimismahdollisuudet voivat olla lyhyitä yhteisiä opintokokonaisuuksia, esimerkiksi lyhyitä ja joustavia opintokokonaisuuksia ja avoimia verkkokursseja, tai kaksois- ja yhteistutkintoja.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Eurooppa-yliopistoon kuuluvien korkeakoulujen ja niitä ympäröivien alueiden kilpailukykyä sekä kehittää alueiden innovaatioekosysteemejä alueiden tarpeisiin ja tiiviillä yhteistyöllä alueellisten toimijoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön lisäksi RUNissa on keskeistä tutkimuksen ja koulutuksen vuorovaikutuksen edistäminen siten, että yhteinen tutkimustoiminta ja sen tulokset näkyvät myös opintokokonaisuuksien sisällöissä. 

People standing and talking together

Elintarvikealan ja biotekniikan tulevaisuuden oppimismahdollisuudet RUNissa

Yksi foorumi oppimismahdollisuuksien kartoittamiseksi on European Programmes Academy – Exploratory Mission (EPA-mission). EPA-missiot tukevat RUN-EU:n opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yhteisten oppimismahdollisuuksien kehittämisessä ja RUN-EU:n yhteisen koulutusportfolion luomisessa.

People around tables discussing together
RUNin oppimismahdollisuudet voivat olla lyhyitä yhteisiä opintokokonaisuuksia, esimerkiksi lyhyitä ja joustavia opintokokonaisuuksia ja avoimia verkkokursseja, tai kaksois- ja yhteistutkintoja. Tämän viikon teemana oli elintarvikeala ja biotekniikka.

RUNin toinen EPA-missio toteutettiin HAMKissa toukokuussa. Paikalla oli opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä opiskelijaedustajia seitsemästä RUN-EU-maasta. Keskustelujen teemoina olivat erityisesti RUNin tulevaisuuden oppimismahdollisuudet elintarvike- ja biotekniikan aloille.

Lisäksi RUNin Future and Advanced Pedagogy Skills Academy (FAPSA) -jäsenet toivat EPA-missioon pedagogisesti innovatiivisia näkökulmia uusien oppimismahdollisuuksien toteuttamiseen.

EPA-missio lisäsi ymmärrystäni opetus- ja oppimisprosessien monitahoisuudesta. Yhteistyö asiantuntevien RUN-EU-kumppaneiden henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa vahvisti oppimiskokemustani.

Oshani Bamunu Mudiyanselage, HAMKin opiskelija Smart Organic Farming -koulutuksessa

Kaikkiaan osallistujat muodostivat puitteet kolmelle uudelle RUN-EU-oppimismahdollisuudelle. Oppimismahdollisuuksissa on tarkoitus keskittyä 1) tuotteiden elinkaaren analysointiin ja digitaalisten tuotepassien luomiseen kestävien käytäntöjen edistämiseksi, 2) elintarviketuotannon, raaka-aineiden kestävän käytön ja kiertotalouden periaatteiden yhteispelin sujuvoittamiseen sekä 3) elintarvikeketjuun ja kollektiiviseen työskentelyyn liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Oppimismahdollisuudet on suunnattu opiskelijoille, mutta kahta niistä on tarkoitus tarjota myös RUN-EU:n tutkijoille ja muulle henkilöstölle.

Persons by exhibition stands
Taukojen aikana RUNin henkilökunta ja opiskelijat sekä yritykset oppivat tutkimusprojekteista, joita RUNissa parhaillaan tehdään.

Kansainvälistä tutkimusta yhdessä alueiden kanssa

Tutkimuksen puolella RUNissa järjestetään Innovation Meets Regions –tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä vuoropuhelua alueellisten toimijoiden ja RUNin välillä. Yksi tällaisista tapahtumista, Science for Business -seminaari, toteutettiin HAMKissa samaan aikaan EPA-mission kanssa. Tapahtumaan osallistui niin yritysten edustajia kuin RUN-korkeakoulujen henkilöstöä, opiskelijoita ja kumppaniverkostoja erityisesti biotalouden, kiertotalouden sekä elintarvike- ja bioteknologian aloilta.

RUN-EU-tapahtuma toi erinomaisesti yhteen tieteentekijöitä, opiskelijoita, sidosryhmiämme ja alueellisen teollisuuden edustajia.

Patrick Murray, Head of Research and Technology Transfer, Technological University of the Shannon (TUS)

Tapahtuman pääpuhujana oli tunnettu ilmasto-, luonto- ja kiertotalousratkaisujen puolestapuhuja Mari Pantsar. Lisäksi tapahtumassa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja RUN-korkeakoulujen asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä.

A person wearing a red jacket giving a speech
Mari Pantsar, Kari & Pantsar, explored the significance of circular economy and bioeconomy in addressing major crises, along with the opportunities and competitive advantages they offer to businesses using concrete examples.
A person wearing eye glasses giving a speech
Ricardo Ferreira Simões, innovaatiotoiminnan johtaja, Norte Region of Portugal (CCDR-N), puhui alueiden välisten kansainvälisten verkostojen ja Eurooppa-yliopistojen, kuten RUN-EU:n, roolista ja yhteistyöstä toiminta-alueiden kanssa.

Kaksi osittain samaan aikaan järjestettyä RUN-tapahtumaa tiivisti vuorovaikutusta koulutuksen, tutkimuksen välillä ja RUNin toiminta-alueiden kanssa. Tiivis vuoropuhelu koulutuksen, tutkimuksen ja RUN-alueiden kanssa luo pohjan sille, että me RUNissa pystymme palvelemaan toiminta-alueidemme tarpeita kokonaisvaltaisemmin ja vahvistamaan alueiden kansainvälisiä verkostoja. 

Lisäksi tapahtumat edistivät RUN-korkeakoulujen yhteistä tutkimustoimintaa ja tutkitun tiedon hyödyntämistä tulevaisuudessa RUNin opintokokonaisuuksien sisällöissä.

RUN-Eurooppa-yliopiston kahdeksasta korkeakoulusta kaikki sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella. RUNissa tavoitteena on luoda koulutusta ja tutkimusta, jotka rakentavat tulevaisuuden taitoja sekä palvelevat ja kehittävät RUN-korkeakoulujen toiminta-alueiden tarpeita ja kilpailukykyä.

RUN-Eurooppa-yliopisto

Olemme osa RUN-Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua seitsemästä eri maasta.