Hyppää sisältöön
Home RUN-Eurooppa-yliopistolle 14.4 miljoonan euron jatkorahoitus – HAMK syventää yhteistyötä entisestään yhdessä RUN-kumppaneidensa kanssa

RUN-Eurooppa-yliopistolle 14.4 miljoonan euron jatkorahoitus – HAMK syventää yhteistyötä entisestään yhdessä RUN-kumppaneidensa kanssa

RUN-Eurooppa-yliopistolle (RUN-EU) on myönnetty jatkorahoitus vuosille 2024-2027. Tämän jälkeen RUNilla on mahdollisuus saada rahoitusta kahdeksi vuodeksi lisää. Ottaen huomioon RUNin pilottikausi 2020-2023, RUN voi saada rahoitusta Eurooppa-yliopiston raamien kehittämiseen yhteensä siis vähintään yhdeksäksi vuodeksi.

Tulevien neljän vuoden aikana kumppanikorkeakoulut tavoittelevat RUN-EU:lle oikeudellista asemaa, vahvistavat Eurooppa-yliopiston yhteistä hallintoa ja yhdistävät käyttöjärjestelmiään. Lisäksi nyt saadulla 14.4 miljoonan euron ERASMUS+ -rahoituksella rahoitetaan Eurooppa-yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä ja toteutusta, alueellisten sidosryhmien osallistamista, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien verkostoitumista sekä innovaatioiden syntymistä.

HAMKin vastuulla Eurooppa-yliopistossa on ollut jo tähän asti pedagoginen kehittäminen. Tulevalla kaudella työ laajenee.

“RUN-EU on HAMKille strategisesti hyvin merkittävä ja olemme innoissamme tulevasta kaudesta. HAMKin vetovastuulla on työpaketti, jonka tavoitteena on rakentaa tutkimusperusteisesti pohjaa eurooppalaisille tutkinnoille eli yhdistää Eurooppa-yliopiston pedagoginen kehittyminen, yhteisten opintokokonaisuuksien ja tutkintojen toteuttaminen sekä koulutuksen vaikuttavuuden arviointi”, toteaa HAMKin vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

Eurooppa-yliopistoon kuuluu HAMKin lisäksi kahdeksan korkeakoulua seitsemästä eri Euroopan maasta. Lisäksi kukin RUN-EU-korkeakoulu on tunnistanut keskeisimmät alueelliset kumppanit, jotka voivat osaltaan tukea hankkeessa tehtävää työtä alueellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. HAMKin alueelliset kumppanit ovat Hämeen yrittäjät sekä Hämeen liitto. Toisella RUN-EU-kaudella korkeakoulut syventävät yhteistyötä alueellisten kumppaneiden kanssa ja etsivät uusia kumppanuuksia.

“Eurooppa-yliopistomme tulevaisuus näyttäytyy hyväksytyn jatkokauden myötä hyvin lupaavana, ja olen varma, että sen vaikutus on valtava kumppanikorkeakouluissamme ja alueellisissa ekosysteemeissä”, sanoo Carlos Rabadão, nykyisen RUN-EU-koordinaattorin, Leirian ammattikorkeakoulun rehtori.

Tulevan kauden koordinattorin, Shannonin teknillisen yliopiston: Midlands Midwestin rehtori Vincent Cunnane jatkaa samansuuntaisesti.

”Tämä on erittäin merkittävä saavutus, joka kertoo toiminta-alueidemme potentiaalista ja mahdollisuuksista menestyä. Odotan innolla yhteistyötä kaikkien RUN-EU-kumppaneiden kanssa niiden uusien mahdollisuuksien toteuttamiseksi, joita tämä seuraava vaihe meille tarjoaa.”

Alueellisten korkeakoulujen muodostama Eurooppa-yliopisto

RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa. Yhteensä RUNissa on 76 500 opiskelijaa ja 8000 työntekijää.

Euroopan komissio myönsi Eurooppa-yliopisto-statuksen RUN-allianssille vuonna 2020. Kuluneiden kolmen vuoden aikana Eurooppa-yliopiston korkeakoulut, HAMK mukaan lukien, ovat yhdessä toteuttaneet opintokokonaisuuksia ja opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia, luoneet tutkimusyhteistyötä ja tutkimusryhmiä, ottaneet käyttöön tohtoripolkuja, suunnitelleet ja lanseeranneet kaksois- ja yhteistutkintoja sekä alkaneet rakentaa yhteisiä hallintorakenteita. RUNin ensimmäinen kausi tulee päätökseen vuoden 2023 lopulla.

Eurooppa-yliopistot (European Universities) kehittävät korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita sekä lisäävät liikkuvuutta. Tavoitteena on edistää tietoon perustuvaa taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia Euroopassa. Yhteensä Eurooppa-yliopistoja on yli 40 ja Suomesta niissä on mukana 14 korkeakoulua.

Lisätietoja:

Haluatko lisää tietoa RUN-Eurooppa-yliopistosta?