Hyppää sisältöön
Home RUN-Eurooppa-yliopistolle kolme innovaatiohubia – HAMK johtaa biotalouteen liittyvää

RUN-Eurooppa-yliopistolle kolme innovaatiohubia – HAMK johtaa biotalouteen liittyvää

Uusilla innovaatiohubeilla halutaan tukea RUN-korkeakoulujen alueella toimivien yritysten osaamista ja mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksiä halutaan mukaan kehittämään toimintaa alusta alkaen.

Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana alueellisessa Eurooppa-yliopistoverkostossa (RUN-EU) yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Tutkimusosaamisen jakamiseksi sekä yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi perustetaan kolme RUN-EU-korkeakoulujen yhteistä innovaatiohubia. Näistä biotalouden innovaatiohubi on HAMKin koordinoima ja sijoittuu hallinnollisesti Hämeenlinnaan HAMKin korkeakoulukeskukseen. Sosiaalisten innovaatioiden hubia koordinoidaan Portugalissa ja Tulevaisuuden teollisuus ja kestävä aluekehitys -hubia Irlannissa.

Biotaloushubi on biotalousalan toimijoiden ja alueellisten kumppaneiden muodostama verkosto, jossa yrityksiä kehitetään kansainvälisen tutkimusosaamisen ja muiden yritys- ja sidosryhmäverkostojen avulla. Hubin kautta RUN-EU:n elintarvike- ja bioteknologiatutkimus pyritään tuomaan Kanta-Hämeen toimijoiden käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

”Käytännössä tämä tarkoittaa kansainvälisen innovaatiotoiminnan kehittämistä ja syvempään yhteistyöhön tähtäävien TKI-rahoitusten hakemista. Samalla kehitämme toimintatapoja, joilla yritykset hyötyvät kansainvälisestä osaamisesta ja tutkimusinfrastruktuurista”, kertoo projektipäällikkö Päivi Vartiainen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Biotalouden innovaatiohubin toimintaa tukee osaltaan Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen rakennettava Smart & Bio koulutus- ja tutkimusympäristö, joka vahvistaa alueen TKI-infrastruktuuria.

Yrityksillä mahdollisuus verkostoitua ja vaikuttaa

Tulevan kevään ja alkukesän aikana RUN-EU järjestää kolme innovaatiohubien kehittämis- ja verkostoitumistapahtumaa, jonne myös suomalaiset yritykset ovat tervetulleita. Tapahtumat järjestetään huhti-kesäkuussa Unkarissa, Portugalissa ja Irlannissa. Tapahtumassa yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa hubien toimintaan ja kertoa näkemyksiään tulevaisuuden osaamisen tarpeista ja toiveista. Mukaan toivotaan erityisesti elintarvikealan ja vihreän siirtymän edistämiseen pyrkiviä biotalousalan yrityksiä sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä. Myös alan sidosryhmät, kuten elinkeinoyhtiöt ja aluekehittäjät, ovat tervetulleita mukaan.

Suomalaisten yritysten päätapahtumaksi on valittu kesäkuussa järjestettävä Irlannin tapahtuma. Kartoitamme parhaillaan tapahtumasta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneita yrityksiä yhteistyössä Hämeen Yrittäjien ja Hämeen ELY-keskuksen Team Finlandin kanssa.

Hämeen liitto tukee taloudellisesti HAMKin maksullisen tutkimuspalvelutoiminnan kehittämiseen, verkostojen rakentamiseen ja innovaatiohubin muodostamiseen tähtäävää kehittämistä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnatulla AKKE-rahoituksella.

Lisätietoja: