Hyppää sisältöön
Home Säätiö jakoi stipendejä ansioituneille opiskelijoille ja työntekijälle

Säätiö jakoi stipendejä ansioituneille opiskelijoille ja työntekijälle

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on palkinnut jälleen Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden opiskelijan, erityisen ansioituneen opiskelijan ja vuoden työntekijän.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö haluaa palkitsemisilla olla kannustamassa henkilöstöä työssään sekä opiskelijoita opinnoissaan. Säätiön asiamies pyytää esityksiä palkittavista Hämeen ammattikorkeakoulun johtajilta, koulutuspäälliköiltä ja esimiehiltä. Valinnat tehdään esitysten pohjalta kokonaisarvioinnin perusteella.

Vuoden 2022 tunnustuspalkinnot jaetaan Mirka Nuutiselle, Miiro Pyysingille ja Timo Hartikaiselle.

Vuoden 2022 opiskelija, 1000 euroa: Mirka Nuutinen, ammatillinen opettajakorkeakoulu, erityisopettajakoulutus

Mirka Nuutinen on osoittanut kiitettävää sitoutumista opintoihinsa. Hän haluaa kehittää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Nuutinen näkee, että erityisopettajankoulutuksen kautta saavutettava osaaminen ja kasvu on paitsi opiskelijoiden, myös koko työtiimin etu, joka vahvistaa myös hänen omaa hyvinvointiaan ja onnistumisen mahdollisuuksia opetustyössä. Hän rakentaa omaa erityisopettajan professiotaan vahvalle eettiselle perustalle, jossa toisten kunnioittaminen ja empaattisuus ovat keskeisiä tunnistettavia tekijöitä. Nuutinen toimii omassa opintopiirissään ja koko opiskelijaryhmässä rakentavalla ja kannustavalla otteella huomioiden aidosti muut opiskelijat ja henkilökunnan.

Vuoden 2022 erityisen ansioitunut opiskelija, Markku Moilasen rahasto, 1000 euroa: Miiro Pyysing, tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Miiro Pyysing aloitti opintonsa tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa elokuussa 2020. Hän on edennyt opinnoissaan huomattavasti keskimääräistä nopeammin ja saanut insinööritutkinnon suoritettua n. 2,5 vuodessa. Nopeasta etenemisestä huolimatta Miiro on saanut opinnoista hyviä arvosanoja. Miiro on opiskelijana oma-aloitteinen, auttavainen ja muut huomioon ottava aktiivinen tiimipelaaja. 

Vuoden 2022 työntekijä, 1000 euroa: vahtimestari Timo Hartikainen, HAMK kiinteistöpalvelut, Hämeenlinna

Timo Hartikainen mahdollistaa omalla työllään muiden hamkilaisten ja hamilaisten työn sujuvan etenemisen ja osaltaan vahvistaa positiivista mielikuvaa HAMKista. Hän on aina erittäin ystävällinen kaikille kohtaamilleen ihmisille, ja toimii työssään proaktiivisesti, ratkaisukeskeisesti ja joustavasti sekä kehittää jatkuvasti omaa työtään. Timo hoitaa palvelupyynnöt ja muut tehtävät erittäin nopeasti ja tehokkaasti, rautaisella ammattitaidolla. Hän tarttuu kaikkiin eteen tuleviin tehtäviin, vaikka ne eivät suoraan kuuluisikaan hänen toimenkuvaansa tai kotikampukselle. Timo on toiminut tehtävässään nyt reilut kaksi vuotta ja tänä aikana siistinyt korkeakoulukeskuksen yleisilmettä huomattavasti. Timo edistää myös esimerkillisellä tavalla kestävää kehitystä: ammattitaidollaan hän pystyy antamaan lisää käyttövuosia kalusteille, koska hän pystyy korjaamaan esim. säädettäviä tuoleja, ja käytöstä poistettuja kalusteiden osalta hän huolehtii eri jätejakeiden lajittelusta.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. on palkinnut Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöä vuodesta 2008 lähtien. Vuoden opiskelija on valittu vuodesta 2006 alkaen ja erityisen ansioituneen opiskelija vuodesta 2012 saakka.

Lisätietoja:

Säätiön asiamies