Hyppää sisältöön
Home Sinustako valorisaatioasiantuntija? Uusi kurssi kouluttaa ruokatuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen

Sinustako valorisaatioasiantuntija? Uusi kurssi kouluttaa ruokatuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen

Kansainvälinen bio- ja maatalousalan asiantuntijaryhmä on käynnistänyt kaikille avoimen ja maksuttoman verkkokurssin, joka valmentaa ruokatuotannon sivuvirtojen kestävän ja tehokkaan hyödyntämisen eli valorisaation asiantuntijaksi.

Ruokatuotannon sivutuotteiden valorisaatioasiantuntijan ammattiprofiilia ei ole olemassa nykyisissä koulutusrakenteissa. BYP4DEV – Creating talent for the valorisation of agricultural by-products -kurssin aineistossa käsitellään esimerkiksi uusia trendejä ja markkinoita ruokatuotannon sivutuotteiden hyödyntämisessä, tärkeimpiä valorisaatioprosesseihin käytettäviä teknologioita ja niiden avulla saatavia bioyhdisteitä, sekä menestyviä liiketoimintastrategioita. 

Kurssi on suunnattu ammatillisessa tai yliopistokoulutuksessa oleville opiskelijoille ja työelämän ammattilaisille. Kurssin sisällön ovat kehittäneet Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja luonnonvara-alan yksikön ja HAMK Bio -tutkimusyksikön kanssa yhteistyössä muut `Byp4Dev’-hankkeen jäsenet: Espanjan Extremaduran alueen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tukiyksikkö FUNDECYT-PCTEX, Vidzemen alueen julkishallinto Latviasta, alueiden väliseen yhteistyöhön, koulutukseen ja tutkimukseen keskittyvä konsulttiyritys EXELIA Kreikasta ja Keski-Portugalin maatalousalojen järjestö InovCluster. Kurssin kehitystyötä tehtiin hieman yli puolitoista vuotta. ByP4Dev -hankkeen päätavoitteena on ollut valorisaatioon erikoistuneen ammattiprofiilin integroiminen ammatillisiin koulutusohjelmiin, työmarkkinoiden tarpeiden täyttäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. 

Sisältö ja rekisteröityminen 

Kurssin suorittaneilla on osaamista sivutuotteiden ehkäisyn ja syntymisen mekanismeista, sivutuotteiden valorisaatioprosesseista (bioprosesseista sekä termisistä ja mekaanisista menetelmistä) sekä biomassan ja biopohjaisten tuotteiden arvoketjusta. Eri viljelykasvien sivutuotteista saatavat tärkeimmät bioyhdisteet, kiertoliiketoimintamallit ja niiden skaalautuminen, monitieteisten tiimien ja kiertoekosysteemien merkitys ovat osa kurssin aihealueita. 

Avoimelle ja maksuttomalle, englanninkieliselle kurssille ilmoittautumaan pääsee Byp4Dev-hankkeen verkkosivulla. Kurssin kesto on 55 tuntia ja suositeltava suorittamisaikataulu seitsemän viikkoa.  

‘Byp4Dev’-hanketta rahoittaa eurooppalainen Erasmus+ -ohjelma, joka tukee koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyviä hankkeita Euroopassa. 

Lisätiedot: