HAMK Smart Archives - Hämeen ammattikorkeakoulu
AvoinHäme-hankkeen logo

AvoinHäme loppuseminaari

AvoinHäme-hanketta toteutettiin vuosina 2017–2020. Sen tarkoituksena oli edistää avoimen datan käyttöä Kanta-Hämeessä, lisätä alueella tietoa ja taitoja aiheeseen liittyen sekä verkottaa toimijoita. Tällä kaikella pyrittiin myös luomaan edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. Nyt on aika tiivistää menneet vuodet pakettiin! Tervetuloa

continue reading

Vähähiilistä kaukolämpöä julkisissa kiinteistöissä tekoälyä hyödyntämällä

Tervetuloa kuulemaan tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista pyrittäessä pienentämään kaukolämmön kulutuksen hiilidioksidipäästöjä julkisissa rakennuksissa. Pohjoisten leveyspiirien Suomessa noin neljännes kulutettavasta energiasta kulutetaan, sekä 30 % hiilidioksidipäästöistä tuotetaan rakennuksissa – suurin päästölähde on lämmitys. ÄlyKaupunki-hankkeessa tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä kaukolämmön kulutuksessa tekoälyä hyödyntämällä.

continue reading

VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä – Infotilaisuus

VÄLKKY-hankkeen tavoitteena on kohdennetulla ja yritysten todellisista tarpeista lähtevillä toimilla tukea Hämeessä toimivien kiertotalousalan pk-yritysten toipumista COVID-19 pandemian aiheuttamasta taloudellisesta haasteesta, sekä luoda edellytyksiä kiertotalouden pitkäjänteiselle kehittämiselle digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen avulla. Hankkeessa kehitetään kiertotalousalueen digitalisaatioon liittyvää osaamista ja -liiketoimintaa

continue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU