Takaisin hoitotyöhön - Hämeen ammattikorkeakoulu
Takaisin hoitotyöhön
Sairaanhoitaja opiskelija hoitajanvaatteissa hymyilee sangyssa istuvalle opiskelijalle.

Takaisin hoitotyöhön

Takaisin hoitotyöhön -koulutus (20 op)

Oletko suorittanut sairaanhoitajatutkinnon, mutta et ole työskennellyt alalla pitkään aikaan tai lainkaan? Oletko miettinyt, että voisit palata hoitotyöhön? Nyt sinulla on siihen tilaisuus: Hämeenlinnassa alkaa maksuton Takaisin hoitotyöhön -koulutus taas keväällä 2024.

Takaisin hoitotyöhön -koulutus (20 op) on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisemmin suoritettu sairaanhoitajatutkinto (opistoaste tai AMK), mutta he eivät ole tehneet lainkaan tai pitkään aikaan koulutusta vastaavaa hoitotyötä. Koulutuksessa päivitetään ja täydennetään osallistujien valmiudet ja ammatillinen osaaminen vastaamaan alan nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena on työllistyä sairaanhoitajan tehtäviin koulutuksen jälkeen tai jo koulutuksen aikana.
Opinnot voidaan hyväksilukea sairaanhoitaja AMK -opinnoissa HAMKissa.

Koulutuksen järjestää Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK jatkuva oppiminen. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan ajalla 11.3.–31.5.2024. Opintoihin kuuluu kaksi teoriajaksoa sekä kaksi harjoittelujaksoa:

 • I teoriajakso 11.3.5.4.2024 (4 viikkoa)
 • I harjoittelujakso 8.4.28.4.2024 (3 viikkoa)
 • II teoriajakso 29.4.10.5.2024 (2 viikkoa)
 • II harjoittelujakso 13.5.30.5.2023 (3 viikkoa)

Opinnot käynnistyvät teoriaopetuksella 11.3.5.4. Toinen teoriajakso on 29.4.10.5. Teoriajaksoihin sisältyvät lähipäivät, taitopajat ja simulaatiot toteutetaan HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa (Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna). Osa teoriapäivistä toteutetaan Zoom-yhteydellä, mikä edellyttää oman tietokoneen käyttöä. Pääsääntöisesti teoriajaksojen ajan opiskellaan viikossa 3 päivää läsnä ja 2 päivää etänä. Läsnäolopäivät Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa päivitetään tämän vuoden 2023 loppuun mennessä.

Harjoittelujaksot, 8.4.28.4. sekä 13.5.30.5., toteutetaan opiskelijan valitsemassa/valitsemissa harjoittelupaikoissa.

Opinnot päättyvät 31.5.2024.

Haku koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on 15.9.2023-29.2.2024. Hakulomakkeen löydät tämän sivun oikeasta reunasta.

Koulutukseen hyväksytyille ilmoitetaan koulutuspaikasta hakuajan päätyttyä.

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Taloudelliset etuudet

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löydät:
www.aikuiskoulutustuki.fi

Lisätiedot

Kysy lisää:

Jatkuvan oppimisen päällikkö Kati Rokala, kati.rokala@hamk.fi, puh. 050 5745 056
koulutussuunnittelija Sanna Paasimaa, sanna.paasimaa@hamk.fi, puh. 050 410 4628
koulutussuunnittelija Sari Rämö, sari.ramo@hamk.fi, puh. 0400 128 990

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 20 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintojaksot:

 1. Uudistuva terveydenhuolto ja asiakaslähtöisyys, 4 op
 2. Kliinisen hoitotyön auttamismenetelmät ja turvallinen lääkehoito, 6 op
 3. Ohjattu harjoittelu, 10 op
  Koulutukseen sisältyy 6 viikkoa harjoittelua osallistujan itse sopimassa harjoittelupaikassa. Harjoittelun tarkoituksena on tukea työllistymistä sairaanhoitajan työhön oman urasuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtaisesti osallistujat neuvottelevat itse harjoittelupaikan oman urasuunnitelman mukaisesti.
  Tarvittaessa ammattikorkeakoulu tukee harjoittelupaikan järjestämisessä.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta luokassa ja Zoom-yhteydellä; taitopajoja ja simulaatio-opetusta, säännöllisiä yksilö- ja pienryhmäohjauksia, asiantuntijaluentoja, Learn (Moodle) -verkko-oppimisympäristöä, jossa on erilaisia oppimistehtäviä ja osallistujan urasuunnitelmaa tukevaa työpaikalla tapahtuvaa ohjattua harjoittelua.

Koulutuksen teoriaopinnot sisältävät noin 3 lähiopetuspäivää/teoriaviikko Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.  Teoriaviikkoja on yhteensä 6 ja harjoitteluviikkoja 6. Harjoittelu suoritetaan noudattaen kunkin työpaikan työvuoroja.

Koulutuksen rahoittaja: