Hyppää sisältöön
Home Tärkeä työ opiskelijahyvinvoinnin parissa jatkuu

Tärkeä työ opiskelijahyvinvoinnin parissa jatkuu

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteisellä VOIMA-hankkeella on tuettu vuoden 2021 alusta lähtien opiskelijoiden hyvinvointia ja edistetty heidän sosiaalista osallisuuttaan tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen ja tukea tunteiden säätelyyn. VOIMA-hankkeen päättyessä kesäkuussa, tärkeä työ saa jatkoa Voimala-hankkeessa vuoden 2023 loppuun asti.

Voimala-hankkeessa keskiössä on edelleen opiskelija, jonka hyvinvointia tuetaan VOIMA-hankkeessa hyväksi havaituilla keinoilla ja niitä edelleen kehittäen. Kokonaistavaltaiseen hyvinvointiin keskittyviä Voimala-sessioita jatketaan ja kehitetään edelleen. HowUTeach -oppimiskokemuskyselyyn sisältyvää henkilökohtaista palautetta testataan ja palautteesta kerätään kokemuksia opiskelijoilta. Hankkeessa jatketaan hyvinvointituutoreiden toimintaa ja kehitetään osaksi pysyviä toimintamalleja. Myös muiden HAMKin tuutoreiden toimintaa tuetaan ja kehitetään.

Opiskelijahyvinvointi on asia, johon jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa. Koko korkeakouluyhteisön yhteinen tahtotila hyvinvoivan opiskelijan tukemiseksi on tuonut hienoja tuloksia jo edellisessä Voima-hankkeessa ja hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa jatketaan nyt ilolla myös uudessa Voimala-hankkeessa.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Voimala-hankkeen logo