OTTO - ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa 4-12 op (alkaen 7.2.2024) - Hämeen ammattikorkeakoulu
OTTO – ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa 4-12 op (alkaen 7.2.2024)
opettajat pöydän ääressä

OTTO - ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa (alkaen 7.2.2024)

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutuksen osallistuja saa tarvittavaa ohjauksellista osaamista työelämässä tapahtuvan oppimisen, näytön ohjaamisen ja erityisen tuen osalta.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutuksissa on tarjontaa ammatillisille opettajille (toinen aste), lukion, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle. 

OTTO - ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa

Koulutuksissa keskitytään osaamisen vahvistamiseen työelämässä tapahtuvan oppimisen ja näytön ohjaamisen sekä erityisen tuen osalta. Oppijalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta ja tukea myös työpaikoilla, jolloin ohjaajilta vaaditaan monipuolista osaamista ja sujuvaa yhteistyötä oppijan edistämiseksi omalla polullaan kohti työelamää ja hyvää elämää. Tähän tarvitaan ohjauksellista osaamista sekä oppilaitosten ja työelämän välistä tiiviimpää yhteistyötä.

Työpaikalle – oppimaan tuetusti ja ohjatusti 4 op

Oppilaitosten ja työelämän välinen entistä tiiviimpi yhteistyö tuottaa lisäarvoa osaamisen kehittämiseen. Yhteiskunnan ja lainsäädännön muutokset edellyttävät työelämän ja koulutusalan toimijoilta uudenlaista ajattelua oppimisesta.

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin:
– Millaista on toimiva oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyö?
– Millainen on turvallinen oppimisympäristö työelämässä?
– Oppijaa ohjaamassa, mutta miten tukea ja ohjata työpaikkaohjaajaa?
– Oppimista tukevien työpaikkojen kartoittaminen, miten se tapahtuu?

 

Toteutus: Verkkototeutus. Koulutusosio sisältää ennakkotehtävän, verkkotapaamisia, yksilö- ja/tai ryhmäohjausta tapaamisten välissä sekä kehittämistehtävän.

 

Verkkotapaamiset:

– ke 7.2.2024 klo 12.30-15.30​
– ti 19.3.2024 klo 12.30-15.30​
– ti 16.4.2024 klo 12.30-15.30

Ryhmien ohjausajat:​
– ti 12.3.2024 tunti/ryhmä​
– to 4.4.2024 tunti/ryhmä

Ryhmäkohtaiset ohjausajat sovitaan tarkemmin kouluttajien kanssa. 

 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, lukion ja perusopetuksen opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

 

Kouluttajat: Hämeen ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntija Simo Uusinoka ja Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntija Ari Jussila.

 

ILMOITTAUTUMINEN maksuttomaan verkkokoulutukseen on avoinna 19.1.2024 saakka. Lomakkeelle tunnistaudutaan suomi.fi -palvelun kautta pankkitunnuksilla.

 

Tulossa syksy 2024 – kevät 2025

Ohjaus ja tuki – puolesta tekemistä vai yhdessä toimimista 4 op

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin:
– Miten oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa ohjaukseen?
– Mitä taitoja tarvitaan oppijan ohjaamisessa ja tukemisessa työpaikalla?
– Mitä on tarvittava tuki ja ohjaus työpaikalla?
– Sopivien menetelmien ja työtapojen valinta?
– Millainen on toimiva työkalupakki ohjaajille?

 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisopettajat, opinto-ohjaajat sekä lukion, perusopetuksen ja vapaan sivistytyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

 

Oppija – oman polun rakentaja 4 op

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin:
– Mitkä ovat oppijan omat lähtökohdat ja tavoitteet
– Millainen on oppijan toimiva polku ja miten se rakennetaan?
– Mitä oppija odottaa työpaikalta?
– Mitä on toimijuus ja miten se vahvistuu?

 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, lukion, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

 

Koulutukset ovat OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

 

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tampere University of Applied Sciences logo

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.