Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle 20 op (TÄYNNÄ) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle 20 op (TÄYNNÄ)
Iloiset opiskelijat
Iloiset opiskelijat

Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle 20 op

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutuksen aikana hankit uutta osaamista tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään. Pääset suunnittelmaan teeman mukaisia koulutuksia, jotka vastaavat työelämän nykyisiä tarpeita. Samalla verkostoidut valtakunnallisesti alan toimijoiden kanssa.

 

KENELLE SUUNNATTU?

Ammatillisen koulutuksen (toinen aste) tekstiili- ja muotialan opetushenkilöstö.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

KOULUTUKSEN NIMI Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle
KESTO  1v 6 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 20
AJANKOHTA 9.5.2023 - 7.11.2024
TOTEUTUSTAPA Monimuototeutus
HINTA Maksuton
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 14.8.2023

Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle

Oletko työskennellyt pitkään opettajana tekstiili- ja muotialalla? Oletko miettinyt, miten voisit kehittää osaamistasi? Tule mukaan Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle -koulutukseen, joka alkaa toukokuussa 2023.

 

Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle -koulutuksessa päivitetään ja täydennetään osallistujien valmiudet ja ammatillinen osaaminen vastaamaan alan nykypäivän vaatimuksia. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tekstiili- ja muotialan opettajien osaamista kestävän kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvien tutkinnon osiin liittyen. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa digitaalista osaamista ja kehittää saavutettavaa koulutustarjontaa palvelemaan työelämän muuttuneita tarpeita palvelumuotoilun toimintamallia hyödyntäen.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 20 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintojaksot:

 

Kehittyvä tekstiili- ja muotiala 3 op

 • Alan rakennemuutos
 • Vihreä siirtymä, kiertotalous, kestävä tekstiiliteollisuus, vuokraustoiminta, toimintaprosessien ja palveluiden vastuullinen kehittäminen
 • Digitaalinen tuotepassi
 • Yritysten osaamistarve

Työelämäläheisyys ja koulutuksen kehittäminen 7 op

 • Kehitettävien tutkinnon osan valinta ja omien osaamistavoitteiden määrittely sekä valmistautuminen (at/eat)
 • Työelämäjakson suunnittelu
 • Työelämäjakson toteutus ja hyödyntäminen tutkinnon osan verkkototeutuksen suunnittelussa

Tekstiili- ja muotialan koulutustarjonnan kehittäminen 10 op

 • Palvelumuotoilun keinot käyttöön
 • Digitaalisten valmiuksien vahvistaminen
 • Verkkototeutuksien kehittäminen
  • Digipedagogiikan keinot käytännössä
  • Saavutettavuus
  • Valittujen tutkinnon osien pilkkominen tarkoituksenmukaisiin osiin ja arviointisuunnitelman laadinta
  • Hankitun osaamisen ja näyttöön ohjaamisen osaamismerkit
 • Kehitettyjen verkkototeutuksien pilotointi

Kehittämistehtävänä on tuottaa yhteistyössä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa verkkokoulutuksena.

 

Työelämäjakso

Työelämäjakso on viikon pituinen ja sen voi toteuttaa 2023 syksystä 2024 kevääseen mennessä. Tarvittaessa viikon pituisen työelämäjakson voi suorittaa myös joustavasti osissa.

Koulutuksen järjestäjä saa 1450 euron (sis. alv 24%) palkkion sijaisen palkkaamiseen Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle- hankkeen koulutukseen osallistuvan opettajan työelämäjaksosta.

 

Tutustu koulutusesitteeseen

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 9.5.2023 – 7.11.2024.

 

Koulutuksen aikataulu: 

 • 9.5.2023 klo 14-16 Aloituswebinaari
 • 6.-7.9.2023 klo 9-16 Hämeenlinna

  Työelämäjaksot syksy 2023 – kevät 2024.

 • 31.1.2024 klo 9-16 koulutuspäivä
 • 18.4.2024 klo 9-16 koulutuspäivä
 • 25.9.2024 klo 9-16 vapaaehtoinen verkko-ohjauspäivä
 • 6.-7.11.2024  klo 9-16 Hämeenlinna

Lisäksi sovitusti digitukea ja ohjauswebinaareja. Koulutuspäivien toteuttamispaikat sovitaan osallistujien kanssa syyskuun tapaamisessa. Koulutuspäivien aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailuja.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja Satu Aarnio, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Mari Lounavaara, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Anne-Maria Korhonen, HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Marko Björn, HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Inna Ahlqvist, Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Paula Malleus-Lemettinen, Remake Ekodesign Oy

Haku koulutukseen

Hakuaika on päättynyt. 

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeeseen liitetään tutkintotodistus/-todistukset sekä ammatillisen opettajankoulutuksen todistus. 

Hakeutuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Hakuajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista perimme 100 euron toimistomaksun.

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä, puh. 040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi
Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen, puh. 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi

 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Koulutuksen rahoittaja: