Hyppää sisältöön
Home Teollisuuden huippuosaaja -koulutuksen pilotti oli onnistunut startti teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen

Teollisuuden huippuosaaja -koulutuksen pilotti oli onnistunut startti teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen

Hämeen ammattikorkeakoulun vetämää Teollisuuden huippuosaaja -koulutuskokonaisuutta pilotoitiin viime vuonna verkkokoulutuksena. Hanke kiinnosti yrityksiä yli odotusten ja sai opiskelijoiltakin hyvää palautetta.

Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CEE) -hanke keskittyy täyttämään osaamisvajetta, joka liittyy uusimpien digitaalisten tekniikoiden eli lisäävän valmistuksen, 3D-tulostuksen sekä digitaalisen suunnitteluympäristön työkalujen ja menetelmien hyödyntämiseen teollisuudessa.

Tarkoituksena on saada uuden teknologiaosaamisen mahdollisuudet erityisesti pk-yritysten henkilöstön ja tulevien työntekijöiden hyödynnettäväksi. Hankkeen puitteissa on rakennettu ja pilotoitu Teollisuuden huippuosaaja -koulutuskokonaisuutta, joka alkoi maaliskuussa 2020 ja päättyi vuoden lopussa. Koulutus toteutettiin pääasiassa verkko-opintoina, etäluentoina ja projektitöinä. ”Fyysinen lähijakso onnistuttiin koronan vuoksi toteuttamaan vain yhden kerran, mutta hyvin saimme silti koulutukseen osallistujia, lähes 40 henkilöä alkuperäisen tavoitteen oltua 20”, kertoo projektipäällikkö, lehtori Timo Kärppä HAMKista.

Teemana opintokokonaisuudessa on ollut jaettu asiantuntijuus, joka tarkoittaa Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen Yliopisto LUT:n kiinteää yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistujat ovat saaneet monipuolisen näkemyksen alalle tulevista uusista digitaalisuuteen perustuvista koneensuunnittelun menetelmistä ja samalla ymmärtäneet omat kehitystarpeensa. Päivitetty ammatillinen osaaminen lisää resilienssiä työelämän muutoksissa ja osaamista voi hyödyntää myös esimerkiksi yrittäjyydessä.

Kaiken kaikkiaan hanke on ylittänyt sille asetetut tavoitteet. Sen toteuttamiseen on osallistunut 29 yritystä tai organisaatiota tekniikan eri toimialoilta. Kärpän mukaan myös opiskelijoilta on saatu hyvää palautetta, erityisesti kouluttajien asiantuntemuksesta, joustavasta ja yksilöllisestä opintopolusta sekä myönteisestä ja kannustavasta oppimisilmapiiristä. ”Palautteen keskiarvo asettui neljän pintaan, mikä on hyvä lopputulos erityisesti, koska kyseessä oli pilottikoulutus, jossa testattiin myös erilaisia pedagogisia menetelmiä”, Kärppä toteaa.

Vaikka pilottikoulutus on jo päättynyt, hanke jatkuu vielä huhtikuun 2021 loppuun. Tänä aikana koulutuksen sisältöjä ja rakennetta analysoidaan, kehitetään ja koulutus tuotteistetaan. Koulutuskokonaisuutta voivat jatkossa hyödyntää mm. oppilaitosten täydennyskoulutuskeskukset, TE-toimistot ja muut ammatillista täydennyskoulutusta tuottavat yksiköt.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta toteuttavat HAMKin kanssa yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019-30.4.2021.

Lisätietoja:

Timo Kärppä
Lehtori, projektipäällikkö
Puh. +358 40869 7748
timo.karppa@hamk.fi
HAMK Tech -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu