Hyppää sisältöön
Home Tiedolla johtamisen ABC – ilmoittaudu mukaan 6.8. mennessä

Tiedolla johtamisen ABC – ilmoittaudu mukaan 6.8. mennessä

HAMK järjestää maksuttoman Tiedolla johtamisen ABC -koulutuksen 21.8. – 13.10.2023. Opiskelu tapahtuu täysin verkossa ja siihen sisältyy ohjaussessioita kerran viikossa. Koulutus on osa AMKosaaja-hanketta, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tiedolla johtamisen ABC (21.8. – 13.10.2023)

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan sekä näyttöön perustuvan tiedon tuottamista että hyödyntämistä ihmislähtöisen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tiedolla johtamisen ABC -opinnoissa saat hyvän kokonaiskuvan tietojohtamisesta ja sen eri osa-alueista. 

Opintojen sisältö

15 op laajuinen opintokokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

Sinun on mahdollista opiskella koko 15 op opintokokonaisuus tai valita itseäsi kiinnostava(t) opintojakso(t). Opintojaksot kuitenkin tukevat toisiaan ja mikäli tavoitteena on oppia tietojohtamisen kokonaisuus syvällisemmin, suosittelemme osallistumaan kaikille opintojaksoille.

Lue lisää opintojen sisältökuvauksista HAMKin AMKosaaja verkkosivulta

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistujan on hyvä hallita Microsoft Word ja Excel -ohjelmien käyttö. Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua koulutukseen.

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa ja ne perustuvat pääosin käänteisen oppimisen (Flipped learning) malliin. Materiaalit ovat ainakin osittain englanninkielisiä. Opinnot sisältävät Zoom-verkkotapaamisia keskiviikkoisin klo 18-20.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 22.5. – 6.8.2023 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä. 

Mikä AMKosaaja?

AMKosaaja on vuosina 2022-2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: