Hyppää sisältöön
Home Tietosuoja Tietosuojailmoitus: Henkilöstötietojen käsittely

Tietosuojailmoitus: Henkilöstötietojen käsittely

Tietosuojailmoitus: Henkilöstötietojen käsittely (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja palkkatietoja käsitellään henkilön työsopimusta ja palkanmaksua varten.

Tietoja välitetään sidosryhmille (KEVA, verottaja, ammattiyhdistysliikkeet) ja tilastoihin säädösten mukaan.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely peruste on oikeutettu etu (työsuhde). Tärkeimmät säädökset ovat Työsopimuslaki, Kirjanpitolaki, Työaikalaki ja Vuosilomalaki.

Joissain tilanteissa saatetaan käsittelyperusteena käyttää myös suostumusta tai nimenomaista suostumusta.

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Tietoryhmän nimiSäilytysaika
Nimi75 vuotta henkilön syntymästä
Henkilötunnus75 vuotta henkilön syntymästä
Sähköpostiosoite10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Osoite10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön perustiedot75 vuotta henkilön syntymästä
Henkilön palvelujaksot75 vuotta henkilön syntymästä
Henkilön palkkatiedot75 vuotta henkilön syntymästä
Henkilön poissaolotiedot10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön sairaspoissaolotiedot10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön vuosilomatiedot10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön toimipaikkatieto10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön työaikatieto10 vuotta maksuvuoden lopusta
Henkilön työaikatieto (Repo)10 vuotta maksuvuoden lopusta
Henkilön muistamiset10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön työkokemustieto10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön tutkintotiedot10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön henkilökohtaiset tavoitteet10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön tehtävänkuvaus10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön kehityskeskustelutiedot10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön osaamistiedot10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön työaikasuunnitelmat10 vuotta maksuvuoden lopusta
Henkilön roolit10 vuotta viimeisen palvelujakson päättymisestä
Henkilön KV-liikkuvuustiedotSäilytetään pysyvästi
Henkilön ulosottoUlosoton voimassaoloajan vuoden loppuun
Henkilön verotiedotSeuraavan verokortin voimaantuloon
Henkilön parkkipaikkatieto3 vuotta palvelussuhteen päättymisestä
Henkilön tilavaraukset10 vuotta varauksesta
Henkilön palvelupyynnöt5 vuotta palvelupyynnöstä
Henkilön rangaistukset1 vuosi työsuhteen päättymisestä
Henkilön käytössä olevat työvälineetSäilytetään niin kauan kuin henkilöllä on työvälineitä.
Henkilöstön ja organisaation kehittämisessä käytettävien kyselyiden vastauksetEnintään 1 vuosi kyselystä (anonymisoituna voidaan säilyttää pysyvästi)
Henkilön AY-tiedot10 vuotta viimeisen maksuvuoden lopusta
Julkaisujen tiedotSäilytetään pysyvästi
Henkilökohtaiset tiedot Microsoftin 365 palvelussa (sähköposti, OneDrive), henkilökohtainen P-asema ja Googlen palveluihin tallentamat tiedot6kk työsuhteen päättymisestä.
Ilmiantokanavan kautta tulleet henkilötiedot5 vuotta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyt

Hämeen ammattikorkeakoulun, Hämeen ammatti-instituutin ja HAMK Akatemian henkilökunta.

Rekisterin tietolähteet

Henkilöltä itseltään.

Tietoja saadaan myös verottajalta ja ulosottoviranomaisilta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja luovutetaan pankeille (palkanmaksu ja tilierittely). verottajalle, Kelalle, Kevalle, työterveyshuollolle, työntekijöiden ay-liitoille, ulosottoviranomaisille. Henkilöstörekisteristä voidaan luovuttaa tietoa tutkimuskäyttöä varten tutkimuslupamenettelyn kautta.

Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden palkka- ja työaikatietoja luovutetaan OKM:lle, hankkeiden rahoittajille ja muille viranomaisille.

Tilastotietoja luovutetaan Sivistystyönantajille, OKMlle ja tilastokeskukselle.

HAMKissa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Tärkeimpinä henkilötietoja käsittelevinä palveluntarjoajina toimivat Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC, Microsoft ja Visma.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja arkistoidaan paperilla henkilöstöpalveluiden arkistonmuodostussuunnitelman mukaan lain vaatiman arkistointiajan mukaan palvelussuhteen päättymisen jälkeen.

ATK:lla käsitettävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli henkilötietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle on tarpeen sellaisiin maihin, joita EU ei ole todennut turvalliseksi, noudatetaan Euroopan komission antamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (EU:n mallisopimuslausekkeet) ja niiden käyttöön liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla tietosuojavastaavalta.

Rekisterinpitäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna

Puhelin: (03) 6461, sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin yhteyshenkilö

[email protected]

Tietosuojavastaava

[email protected]

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
tietosuojavastaava
PL 230
13101 Hämeenlinna