Hyppää sisältöön
Nainen istuu punaisella sohvalla ja kirjoittaa läppärillään tekstiä
Home Tule opiskelemaan! Kuinka haen tai ilmoittaudun opintoihin? Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

Oletko joskus aloittanyt korkeakouluopinnot, mutta ne ovat syystä tai toisesta jääneet kesken? Tiesithän, että voit jatkaa opintojasi, ilman että sinun täytyy hakea uudelleen opiskelemaan yhteishaun kautta.

Voit hakea HAMKiin jatkamaan kesken jääneitä opintojasi milloin vain lukukauden aikana.

Jos haluat suorittaa loppuun suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintosi, voit hakea HAMKiin opiskelemaan 1.8.-31.5. Sinut voidaan hyväksyä joko samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa olet suorittanut tutkintoasi aikaisemmin.

Opiskeluoikeus

Saat opiskeluoikeuden, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ja olet ottanut paikan vastaan sekä ilmoittautunut lukukaudelle. Opiskeluoikeusaikasi lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Tämän vuoksi sinun kannattaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona aidosti haluat aloittaa opintosi uudelleen tutkinto-opiskelijana.

Jos olet HAMKin entinen opiskelija, ja olet aloittanut opintosi 1.8.2015 tai sen jälkeen, et saa uutta opiskeluoikeutta, vaan alkuperäistä opiskeluoikeuttasi jatketaan. Perimme hakemuksen käsittelystä 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014, 3§). Hae jatkamaan opiskelujasi kuitenkin tätä hakumuotoa käyttäen.

Hakukelpoisuus

Voimme hyväksyä sinut opiskelijaksi, jos sinulla on kesken jäänyt korkeakoulututkinto suomalaisesta korkeakoulusta. Sinun tulee täyttää HAMKIn yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, ja suoritettavia opintoja saa puuttua enintään:

  • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
  • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)

Jos et täytä tämän hakukohteen hakukelpoisuusehtoja, tutustu muihin tarjoamiimme vaihtoehtoihin: Kuinka hakeudun opintoihin

Valintaperusteet

Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden suoritusajankohta ja määrä sekä koulutuksen sen hetkinen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

Kielitaito

Jos olet suorittanut aiemmat korkeakouluopintosi eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, voimme tarvittaessa testata kielitaitosi.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

Hakeminen ja aikataulu

Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa

  1. Valitse listasta sinulle sopiva koulutus. HAMKin koulutusvaihtoehdot löydät Koulutushaustamme.
  2. Katso hakukohteen tiedot kohdasta Erillishaku: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella
  3. Täytä hakulomake

Syksyn hakuaika 1.8.-30.11.
Kevään hakuaika 1.12.-31.5.

Liitteiden toimittaminen

Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

  • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
  • virallinen erotodistus
  • opintojaksokuvaukset
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

Opiskelijavalinnan tulokset

Teemme opiskelijavalinnat lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Ilmoitamme sinulle kirjallisesti valinnan tuloksista.