Hyppää sisältöön
Home Tule opiskelemaan! Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut ja apurahat – kansainväliset opiskelijat

HAMKin englanninkielisissä ohjelmissa opiskelevat EU/ETA -alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat opinnoistaan lukukausimaksua. Heillä on myös mahdollisuus saada apuraha, joka perustuu suomen kielen taitoon ja opintojen etenemiseen.

Tietoa lukukausimaksuista

Suomen, tai EU/ETA -alueiden kansalaiset eivät maksa tutkintoon johtavasta koulutuksesta itse, vaan korkeakoulu saa rahoituksen Suomen valtiolta.

Lukuvuosimaksuja kerätään EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perustuen lakiin. Hämeen ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut ovat seuraavat:

  • Englanninkieliset ammattikorkeakoulututkinnot: 9 700€ / lukuvuosi
  • Englanninkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: 11 700€ / lukuvuosi

Suomenkielisestä koulutuksesta ei peritä lukuvuosimaksuja, vaikka opiskelija ei olisi Suomen tai EU/ETA-maiden kansalainen.

Ne opiskelijat, jotka ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun, ovat myös oikeutettuja apurahaohjelmaan. Hämeen ammattikorkeakoulun apurahaohjelma perustuu suomen kielen taitoon. HAMK ei tarjoa apurahoja, jotka kattaisivat koko lukukausimaksun, vaan apurahaohjelman maksimi on yhden lukuvuoden maksua vastaava summa. Ammattikorkeakouluopinnot kestävät tyypillisesti 3,5-4 lukuvuotta.

Tutustu lukukausimaksuihin ja apurahaohjelmaan tarkemmin englanninkielisellä sivullamme: