Hyppää sisältöön
Home Tutkimus: Monialaisuus ei toteudu nuorten ohjaustilanteissa

Tutkimus: Monialaisuus ei toteudu nuorten ohjaustilanteissa

Nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluissa Ohjaamoissa tulisi vastata asiakkaan yksilölliseen ohjaustarpeeseen usean eri alan asiantuntijan yhdessä toteuttamalla ohjauksella, mutta tavoite ei tuoreen tutkimuksen mukaan toteudu. Merkittävässä osassa ohjaustilanteista ei ilmennyt monialaisuutta, sillä tekijänä oli vain yksi ohjaaja.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikössä tehdyssä tutkimuksessa tarkastelussa olivat nuorten ja monialaisen palvelun työntekijöiden väliset ohjaustilanteet. Aineistona oli 68 ohjaustilannetta vuosilta 2018–2019. Tavoitteena oli ymmärtää ohjaajien käyttämiä työtapoja ja yhteistyön tekemistä. Monialaisen yhteistyön merkitystä on korostettu vuosikymmeniä sen myönteisillä vaikutuksilla eri osapuoliin, mutta sen toteutumista on toistaiseksi vähän tutkittu.

Havainnointien perusteella 43 prosentissa tutkituista ohjaustilanteista ei ilmennyt monialaisuutta. Suurimmassa osassa ohjaustilanteita pääasiallinen työmuoto oli yksilöohjaus ja suurin osa ohjaajista oli taustaltaan saman alan edustajia. Yhden palveluntarjoajan aseman korostuminen ei ole linjassa monialaisen toimintajärjestelmän lähtökohdan kanssa, jossa yhdenkään organisaation valta-asetelman ei tulisi korostua.

Ohjaajien osaamista ja työnjakoa kehitettävä edelleen

Tutkijoiden mukaan monialaisuus on ymmärretty vain rakenteellisena yhteistyönä, kuten eri toimialojen työskentelynä samoissa tiloissa omien asiakkaiden kanssa. Lisäksi erityisesti eri asiantuntijoiden välinen työnjako vaatisi selkiyttämistä.

Ohjaajien erilainen koulutus ja työhistoria saattavat vaikuttaa ohjaajan käyttämiin työtapoihin. Keskeistä olisi tunnistaa, että ohjattavan avuntarve usein ylittää käytännön palveluiden ja lainsäädännön sektorimaiset rajat, ja monialaisuuden tulisi näkyä myös työmuotojen tasolla.

“Ohjaustoimijoiden rajoja ylittävä monialainen ohjaus ei synny vain muuttamalla palvelurakennetta ja yhdistämällä eri palveluntarjoajia monialaiseksi kokonaisuudeksi. Se vaatii myös ohjauksen ammatillisten toimintatapojen ja työmuotojen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä”, tutkijat toteavat.

Aiheesta on julkaistu tutkimusartikkeli uusimmassa Kasvatus-lehdessä 3/2021. Julkaisu on maksullinen. Linkki sähköiseen arkistoon

Lisätietoja

Taru Lilja
projektitutkija
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
taru.lilja@itla.fi