Hyppää sisältöön
Home Tutkimus: Sidosryhmät arvostavat HAMKin toimintaa ja ovat yhteistyöhön tyytyväisiä 

Tutkimus: Sidosryhmät arvostavat HAMKin toimintaa ja ovat yhteistyöhön tyytyväisiä 

Teetimme keväällä sidosryhmätutkimuksen, jossa kysyttiin näkemyksiä HAMKin maineesta ja tunnettuudesta, toiminnan ja työn onnistumisesta sekä tyytyväisyydestä yhteydenpitoon ja viestintään.

Tutkimus tuotti Hämeen ammattikorkeakoululle ilahduttavia uutisia: Sidosryhmämme ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön HAMKin kanssa ja heillä on hyvä mielikuva toiminnastamme.  

Sidosryhminä kyselyssä olivat poliittiset vaikuttajat, yritykset, koulutus ja tiede, ministeriöt, alueelliset virkamiehet, kunnalliset virkamiehet, media, maakuntaliitot ja virastot. 

Poimintoja tuloksista 

Vastaajien mukaan tuotamme alueelle merkittävää lisäarvoa, ja meitä pidetään hyvin verkostoituneena. Yli 80 % vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan HAMK tuottaa toiminta-alueelleen merkittävää lisäarvoa. Myös sekä kansallinen että kansainvälinen verkostoitumisemme saa hyviä arvioita. Yli puolet vastaajista on täysin tai jokseenkin yhtä mieltä siitä, että HAMKissa ratkotaan maailman ajankohtaisia ongelmia.  

Väittämä “HAMKin tutkimus on Suomen ammattikorkeakoulujen kärkitasoa” on kehitettävällä tasolla, sillä 49 % on asiasta täysin tai jokseenkin samaa mieltä. HAMKissa on tehty tutkimusta aina 1990-luvun alusta saakka, mutta tutkimustoimintamme on kehittynyt ja profiloitunut voimakkaammin viime vuosina. Myös merkittävät rahoitukset ovat lisääntyneet viime aikoina. 

Myös kysymykset HAMKin vaikuttavuudesta saavat aikaan myönteisiä arvioita. HAMKin nähdään selkeästi lisäävän alueen vetovoimaa ja kansainvälisyyttä, lisäksi HAMKin tutkimuksen nähdään olevan elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle hyödyllistä. 

57 % näkee HAMKin tuottavan työvoimaa alueen tarpeisiin. Tämä johtunee siitä, että nykyisin moni HAMKista valmistuneista työllistyy myös muihin maakuntiin, sillä osaamisintensiivisiä työpaikkoja on rajallisesti Kanta-Hämeessä.  

Tutkimuksessa kartoitettiin myös tyytyväisyyttä HAMKin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vastaajista Yli 80 prosenttia vastaajista piti yhteydenpitoa hamkilaisten kanssa asiantuntevana ja hyödyllisenä. Myös yhteydenpidon aktiivisuutta ja informaation selkeyttä arvioitiin positiivisesti. 

Valtaosa vastaajista oli myös sitä mieltä, että HAMKin strategiaan liittyvät määreet kehittyvä, työelämälähtöinen, kestävää kehitystä edistävä, innostava ja visionäärinen kuvaavat organisaatiota hyvin. Tuloksissa näkyy myös se, että mitä enemmän yhteyttä on pidetty tai mitä paremmin henkilö tuntee HAMKin toimintaa, sitä myönteisemmät ovat hänen mielikuvansa. 

Tutkimuksen toteutti Aula Research HAMKin toimeksiannosta. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja puheluhaastatteluin aikavälillä 31.3.- 28.4.2023. Kysely lähetettiin yhteensä 730 sidosryhmän jäsenelle ja selvitykseen vastasi 220 henkilöä, jolloin vastausprosentti on 30.