Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto
Woman writing on the white board
Ihmisiä istumassa pöydän ääressä

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmän tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämälähtöisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tulevaisuudessa haluttuja, aktiivisia ja arvostettuja tutkimus- ja kehittämiskumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmän tehtävinä on:

  • Parantaa työelämälähtöisen oppimisen ja ammattikasvatuksen tutkimustoiminnan ja sen tulosten näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä levittää uutta ja ajankohtaista tietoa, toimintatapoja, tutkimustuloksia ja kehittämistoiminnan hyviä käytänteitä ammatillisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.
  • Edistää ja kehittää ammatillista osaamista ja työelämäläheistä oppimista sekä ammattikasvatusta koskevaa soveltavaa tutkimusta sekä opettajakorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä. Painopisteinä ovat ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta, ammatillista oppimista, opettajuutta, pedagogiikkaa, ammattikasvatusta sekä työelämässä oppimista ja digitalisaation merkitystä oppimisessa ja koulutuksessa koskevat aiheet.
  • Edistää ja vahvistaa ammattikorkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, työelämässä oppimisen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperusteista kehittämistä.
  • Vahvistaa tutkimuksen painopisteiden osalta korkeakoulujen, elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Lisätä ammatillisen opettajuuden vetovoimaisuutta ja arvostusta.
  • Edistää ja aktivoida yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja keskustelua, jotta voidaan vaikuttaa ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutusta koskevaan päätöksentekoon.

Seuraa tutkimusryhmän postauksia: #aokkittutkii

Irma Kunnari, Merja Alanko-Turunen ja Jani Siirilä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mika Tammilehto, Hämeen ammattikorkeakoulu

Sirpa Laitinen-Väänänen ja Minna Silvennoinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Esa Virkkula ja Kati Korento, Oulun ammattikorkeakoulu

Sanna Ruhalahti ja Jiri Vilppola, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja:

Mika Tammilehto
Tutkijayliopettaja, tenure track
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
mika.tammilehto@hamk.fi
puh. +358504347888