Arvoa biomassoista - Hämeen ammattikorkeakoulu
Arvoa biomassoista
Koepullo.

Arvoa biomassoista

Biomassan älykäs kasvattaminen, kierrätys ja jalostaminen

Biomassan kokonaisvaltainen hyödyntäminen perustuen kestävään tuotantoon ja jalostukseen on HAMK Bion ydinosaamista.

Monipuolinen alkutuotannon osaaminen, biomassan kestävä kasvatus ja jalostus sekä niihin kytkeytyvät tutkimusympäristöt ovat vahvuutemme. Hallitsemme biomassan kasvatuksen metsässä, pellolla, puutarhassa, kasvihuoneessa sekä bioreaktoreissa. Biomassojen monipuolinen jalostus, sivuvirtojen hyödyntäminen koko ketjussa, ravinnekierrätys ja lisäarvon tuottaminen ovat keskeisiä tutkimuskohteitamme. Näihin liittyviä prosessiosaamisen kärkiämme ovat biokaasun tuotanto, mikrolevien tuotanto, hyönteiskasvatus, biohiilen tuotanto, kerrosviljely ja arvojakeiden erotus sekä näistä saatavien tuotteiden jalostus eri sovelluksiin. Datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen ovat vahvasti mukana kokonaisketjun eri vaiheissa ja olemme mukana tekemässä älykästä biotaloutta 4.0.

smart growth, recycle and refine of biomass

  • Maritta Kymäläinen
  • Maritta Kymäläinen
  • Tutkijaylipettaja
  • Puh. +358504706677
  • Biojalostamoprosessit; Biokaasuteknologia; Ravinteiden kierrätys, biohiili; Biojätteiden ja -sivuvirtojen kokonaishyödyntäminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU