Avoin opetus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin opetus
opiskelijoita luokassa
-

Avoin opetus

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

Avoimilla oppimateriaaleilla (myös avoimet oppiresurssit, Open Educational Resources, OERs) tarkoitetaan opetuksessa ja oppimisessa vapaasti hyödynnettäviä aineistoja, joita kaikki voivat luoda, uudelleenkäyttää, muokata ja jakaa. Avoimia oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi tekstit, kurssimateriaalit, kirjat, kuvat, pelit, podcastit, videot, ohjelmat, kokoelmat, data, tutkimuspaperit ja muut tuotokset, kurssit, moduulit, oppimisaihiot.

Avoimien oppimateriaalien tuottamisen periaatteet Hamkissa

  • omat tuotokset julkaistaan niin että muilla on pääsy aineistoihin, esimerkiksi kaltura.hamk.fi -videopalvelussa
  • sisällöt avataan muille liittämällä käyttölupa, joka kertoo millä ehdoilla muut voivat aineistoa hyödyntää
  • käyttölupa ilmaistaan avoimen sisällön Creative Commons -lisenssistandardilla
  • oppimateriaaleihin suositellaan CC BY-SA 4.0 -lisenssiä

Lisätietoja:
Jaana Kullaslahti, tutkijayliopettaja
Opetuksen digikehittäminen https://blog.hamk.fi/ohjeet/ 

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

eAMK-hankkeessa toteutetussa opettajan oppaasta löydät ohjeita avoimen verkon aineistojen etsimiseen, linkittämiseen, siteeraamiseen ja viittaamiseen, sekä CC-lisensoitujen aineistojen käyttämiseen ja julkaisemiseen.

Avoin tiede ja kuvien käyttö – kuvat oppimateriaaleissa

ImaOA-opas on hyvä aloituspaikka selvittää mistä ja miten erilaisia kuva-aineistoja voi käyttää oppimateriaaleina. Opas vastaa muun muassa kysymyksiin: Mitkä ovat kuvien sallitut käyttötavat? Miten viitataan internetistä, kirjasta tai kuvatietokannasta haettuun kuvaan? Miten sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia voi jatkokäyttää?

Tekijänoikeudellisesti suojatun aineistojen hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa

Kopioston digilupa kattaa tekijänoikeuden suojaaman aineiston skannaamisen, verkkosisällön kopioinnin ja opetustilanteen videoinnin opetuksessa ja tutkimuksessa. Luvassa lueteltuja aineistoja voi tallentaa ja välittää suljetussa tietoverkossa ja suljetulla kurssialustalla. Aineistojen tekijöiden nimet pitää merkitä tarkasti. Tarkista aineistojen sallittu kopioinnin laajuus ja muunteluoikeus. Esimerkiksi kustannettuja oppikirjojen sisältöä ei saa muunnella. Avoimilla creative commons -lisensseillä merkityt aineistot ovat laajemmin käytettävissä, myös verkossa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU