Avoin opetus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin opetus
opiskelijoita luokassa
-

Avoin opetus

Avoin opetus ja oppiminen

HAMK on sitoutunut avoimen oppimisen ja opetuksen periaatteiden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Ohjaus ja tuki tuotetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jota koordinoi tki-tuki@hamk.fi.

HAMKin avoimen oppimateriaalin periaatteet on hyväksytty HAMKin laadunhallinnan kehittämisryhmässä huhtikuussa 2022. Periaatteisiin voit tutustua tarkemmin https://digipedaohjeet.hamk.fi/ohje/hamk-avoimen-oppimisen-ja-oppimateriaalin-periaatteet/

HAMKin avoimen oppimateriaalin periaatteita tulee täydentämään HAMKin avoimen oppimisen linjaus, joka julkaistaan myöhemmin.

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

Avoimilla oppimateriaaleilla (myös avoimet oppiresurssit, Open Educational Resources, OERs) tarkoitetaan opetuksessa ja oppimisessa vapaasti hyödynnettäviä aineistoja, joita kaikki voivat luoda, uudelleenkäyttää, muokata ja jakaa. Avoimia oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi tekstit, kurssimateriaalit, kirjat, kuvat, pelit, podcastit, videot, ohjelmat, kokoelmat, data, tutkimuspaperit ja muut tuotokset, kurssit, moduulit, oppimisaihiot.

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

eAMK-hankkeessa toteutetussa opettajan oppaasta löydät ohjeita avoimen verkon aineistojen etsimiseen, linkittämiseen, siteeraamiseen ja viittaamiseen, sekä CC-lisensoitujen aineistojen käyttämiseen ja julkaisemiseen.

Avoin tiede ja kuvien käyttö – kuvat oppimateriaaleissa

ImagOA-opas on hyvä aloituspaikka selvittää mistä ja miten erilaisia kuva-aineistoja voi käyttää oppimateriaaleina. Opas vastaa muun muassa kysymyksiin: Mitkä ovat kuvien sallitut käyttötavat? Miten viitataan internetistä, kirjasta tai kuvatietokannasta haettuun kuvaan? Miten sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia voi jatkokäyttää?

Tekijänoikeudellisesti suojatun aineistojen hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa

Kopioston kopiointilupa kattaa tekijänoikeuden suojaaman aineiston skannaamisen, verkkosisällön kopioinnin ja opetustilanteen videoinnin opetuksessa ja tutkimuksessa. Luvassa lueteltuja aineistoja voi tallentaa ja välittää suljetussa tietoverkossa ja suljetulla kurssialustalla. Aineistojen tekijöiden nimet pitää merkitä tarkasti. Tarkista aineistojen sallittu kopioinnin laajuus ja muunteluoikeus. Esimerkiksi kustannettuja oppikirjojen sisältöä ei saa muunnella. Avoimilla creative commons -lisensseillä merkityt aineistot ovat laajemmin käytettävissä, myös verkossa.