Biotalouden älykkäät ratkaisut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biotalouden älykkäät ratkaisut
Puiden mittaamiseen käytettävä kaulain

Biotalouden älykkäät ratkaisut

Elinvoimainen maaperä

Alkutuotanto ruoan ja puun tuotantoketjuissa on yksi HAMK Bion peruspilareista.

HAMK Bio on vahvasti mukana luomassa älykästä tuotantoketjujen hallintaa ja maaperän hyvinvoinnin seurantaa digitaalisuuden keinoin. Alkutuotannon laaja ja syvä osaaminen on opettanut ymmärtämään maaperää ja sen tärkeyttä ketjun osana. Maaperä on elinehto tuotannolle ja sillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. HAMK Bion tutkimuksessa ja toiminnassa huomioidaan laajasti kokonaisketju maaperästä maaperään kestävien ratkaisuiden aikaansaamiseksi.

Vahva osaamisemme fysiikasta, kemiasta ja mikrobiologiasta liitetään käytännön kokemukseen, kun tutkitaan mm. hiilen sidontaa maaperässä tai lasketaan hiili- ja ravinnetaseita eri alueilla. Vesitalouden tarkastelu maaperässä, kierrätyslannoitteiden mahdollisuudet sekä viljelytekniikat ovat osa HAMK Bion tutkimuskenttää. Monipuoliset tutkimusympäristömme mahdollistavat suuren mittakaavan testauksia maatilalla, metsissä ja puutarhoissa.

soil, health and vitality

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU