HAMK Bio yrityksille - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Bio yrityksille
Nainen tutkii maa-ainesta
Nainen tutkii maa-ainesta

HAMK Bio yrityksille

Kestäviä ja kannattavia biotalouden ratkaisuja

HAMK Bio -tutkimusyksikön asiantuntijat ovat kumppanisi, kun yrityksesi tarvitsee biotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti biomassan tuotanto- ja jalostusketjun kiertotalousratkaisuihin, vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön, digitalisaation ja data-analytiikan hyödyntämiseen bio- ja kiertotaloudessa sekä aluekehitykseen.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa erilaisissa T&K-hankkeissa hankekoordinaattorina ja tutkimuskumppanina. Yhteistyöhankkeiden lisäksi hoidamme suoria toimeksiantoja tarjoamalla tutkimus- ja analyysipalveluja räätälöidysti yritysten tarpeisiin. Yritykset voivat myös tarjota opiskelijoillemme opinnäyte- ja projektityöaiheita.

Olemme tuottaneet asiakkaidemme kanssa esimerkiksi

Biokaasu- ja biohiilitutkimusta:

 • Analyysipalvelua biokaasuprosessin seurantaan ja hallintaan
 • Erilaisten biomassojen, etenkin jäte- ja sivuvirtojen biokaasutuottomäärityksiä ja potentiaalin arviointia
 • Biokaasuprosessitutkimusta reaktorikokeilla laboratorio- ja pilottimittakaavassa; käytössämme on jatkuvatoimisia sekoitusreaktoreita lietemäisille ja kiinteille syötteille sekä läpivirtausreaktoreita (UASB) nestesyötteille
 • Biohiilen käyttösovellustestausta, mm. vesien suodatuksessa, kasvualustoissa ja peltoviljelyssä
 • Analyysipalvelua (bio)hiilen laadun ja käyttösovellusten arviointiin

Kasvualustojen kehittämistä ja testausta:​

 • Dataa ja anturitekniikkaa hiiliviljelyn edistämiseksi​
 • Tietoa sisä- ja vertikaaliviljelystä arvoketjun eri tasoille​
 • Suunnitelman kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista ja taloudellisista rajoista

Kestävää kehitystä edistävää biotalouden tutkimusta:

 • Markkina- ja tuoteselvitystä kestävän suklaabisneksen rakentamiseksi Afrikassa
 • Kestäviä luontomatkailureittejä vesistöihin​ ja metsiin
 • Bioraaka-aineiden kehittämistä eri teollisuudenaloille​

Tutustu tarkemmin tutkimusympäristöihimme, joissa tutkimusta tehdään monipuolisissa tiloissa ja kattavalla laitteistolla.

Referenssit

 

Olemme tehneet mittavaa yhteistyötä HAMK Bio -tutkimusyksikön kanssa. Yhteistyö on sujunut hyvin ja se on ollut tosi monipuolista. Olemme saaneet tukea biokaasuliiketoimintamme tutkimukseen ja kehitykseen sekä prosessianalyyseihin.”

Ari Suomilammi, kiertotalousjohtaja

“HAMK Bion asiantuntemus on ollut käytössämme sekä spesifisiin ongelmatilanteisiin liittyen että laajempiin tutkimustarpeisiin. Olemme tehneet monipuolista yhteistyötä laajasti erilaisissa vesi- ja lieteaiheisissa tutkimushankkeissa. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja joustavaa, hamkilaisia on ollut helppo lähestyä.”

Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja

”Olemme Laponie Oy:llä tehneet yhteistyötä HAMK Bion kanssa uusien kosmetiikan raaka-aineiden kanssa. HAMK Bion asiantuntevuuden ja ratkaisukeskeisen asenteen ansiosta yhteistyö on sujunut erinomaisesti.”

Jaana Ailus, tuotekehitysjohtaja

Hyödynnämme HAMK Bion kerrosviljelykontissa kasvatettua ratamoa uusien ihonhoitotuotteidemme raaka-aineena. Saimme arvokasta tutkimustietoa tästä ympäristöystävällisestä kasvatustavasta ja sen hyödyistä.

Tiina Kuossari, toimitusjohtaja

“Olemme tehneet vuosia yhteistyötä HAMK Bion eksperttien ja opiskelijoiden kanssa erityisesti Hämeenlinnan Karanojalla sijaitsevan tehtaamme biokaasulaitoksen seurannan, bioetanolitehtaan sivutuotteiden tuotteistamisen ja laitoshygienian kehitystyön parissa, niin palvelututkimuksen kuin opinnäytetöiden muodossa. Arvostamme ryhmän ammattimaista asiantuntija-apua ja joustavuutta.

M. Minna Laine, Principal Scientist

”Tutkimukseemme liittyvät koejärjestelyt toteutettiin Lepaan kasvihuoneilla HAMK Bion tutkimuspalveluna. Yhteistyö oli sujuvaa ja tuotti tärkeää tietoa biostimulantteihin liittyvään kehityshankkeeseemme.”

Marika Ryyppö, Emerging Business Manager

HAMK Bion tutkimuspalveluilla on ollut merkittävä rooli niin Watrec Oy:n tutkimus- kuin toteutushankkeissakin. Joustava ja luotettava palvelu on ollut tärkeä tekijä pitkän yhteistyön mahdollistajana.

Juhani Suvilampi, toimitusjohtaja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU