Hyppää sisältöön
Home Tutkimus ICP Materials

ICP Materials

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

Mistä on kyse?

Ilmansaasteet aiheuttavat vakavia terveyshaittoja ihmisille. Ympäristöministeriön mukaan ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain Suomessa noin 1600 ennenaikaista kuolemantapausta ja samat ilmansaasteet tuhoavat myös materiaaleja. Mitä nopeammin materiaalit ja niistä tehdyt tuotteet tuhoutuvat, sitä enemmän niiden huolto ja kunnossapito maksavat. Myös ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon: esimerkiksi siivoukseen tarvitaan vettä ja kemikaaleja ja jos ilma on puhdasta, näiden käyttöä saadaan oleellisesti vähennettyä.

ICP Materials -verkosto

”International Co-operative Programme on Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments”, lyhennettynä ICP Materials, perustettiin 1980-luvun puolivälissä, jotta pystyisimme selvittämään paremmin millaisia uhkia ilmansaasteet aikaansaavat, millaisia kustannuksia ne aiheuttavat ja miten niitä pystytään torjumaan. Ensisijainen tavoite on vähentää ilmansaasteita, mutta siihen vaaditaan poliittisia päätöksiä. Poliitikot puolestaan tarvitsevat päätöstensä taustaksi tietoa ja sitä ICP Materials -verkosto heille tarjoaa. Vuosien aikana ICP Materials on tuottanut kymmeniä raportteja, jotka ovat vapaasti saatavilla verkoston kotisivuilla, sekä lukuisia tieteellisiä ja yleistajuisia julkaisuja.

Vaikka rikkipäästöt ovat vähentyneet Euroopassa huomattavasti, on ilman saastuminen edelleen monimutkainen ongelma. ICP Materials -verkosto seuraa suurimpien epäpuhtauksien vaikutusta materiaaleihin ja arvioi korroosio- ja ilmansaastetrendejä. Verkostossa on luotu laskentakaavoja eri materiaaleille, joiden avulla voidaan laskea ja arvioida miten materiaalit kestävät ja miten esimerkiksi ilmansaasteiden puolittuminen vaikuttaisi kunnossapitokustannuksiin. Kaavat ottavat huomioon paitsi ilmansaasteiden määrän, myös ilmaston, kuten sateiden määrän, veden pH-arvon ja lämpötilat. Verkosto on aktiivisesti mukana myös aiheeseen liittyvien standardien suunnittelussa.

Käytännön tutkimustyö tehdään ICP Materials -verkoston eri maissa sijaitsevissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa ja heidän ulkotestikentillään. Tällä hetkellä verkostossa on mukana noin 30 ulkotestikenttää lukuisissa maissa ja se kattaa laajat maantieteelliset vyöhykkeet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Testikentille laitetaan säännöllisin väliajoin näytteitä ja viimeisimmät yhden, neljän ja kahdeksan vuoden testit alkoivat syksyllä 2017.

HAMK on ollut mukana toiminnassa vuoden 2014 alusta. HAMKin testikenttä sijaitsee HAMK Techin Ohutlevykeskuksen pihalla Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.

Tutkittavat materiaalit

Tutkittavat materiaalit

Tutkittavina materiaaleina ovat tällä hetkellä teräs, säänkestävä teräs, sinkki, kupari, alumiini, maalipinnoitettu teräs, lasi, kalkkikivi ja marmori. HAMK Techin vastuulla verkostossa ovat maalipinnoitettuihin teräsohutlevyihin liittyvä tutkimus. Kaikki tulokset julkaistaan aikanaan ja ne ovat vapaasti käytettävissä niin tutkijoiden kuin yritysten tarpeisiin.

Tärkeä työ ICP Materials -verkostossa jatkuu ja pyrimme kehittämään yhä parempia tapoja arvioida materiaalien pitkäaikaiskestävyyttä. Aiemmin ICP Materials on keskittynyt erityisesti korroosioon, mutta nyt jopa tärkeämmällä sijalla on likaantuminen:

 • Millaiset ilmansaasteet ja erilaiset pienhiukkaset likaavat materiaaleja?
 • Miten ne tunkeutuvat materiaaleihin?
 • Miten likaantumista voidaan vähentää tai estää?
 • Miten erilaisia materiaaleja puhdistetaan vahingoittamatta niitä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saamme toivottavasti pian lisää vastauksia.

ICP Materials -yhteistyöverkostossa toimivat:

 • Academy of Fine Arts, Institute for Natural Sciences and Technology in the Arts, Itävalta
 • Ministry of Culture, Department for Individual Protected Buildings, Historic Areas and Landscape, Kroatia
 • Meteorological and Hydrological Service, Kroatia
 • SVUOM Ltd., Tsekin tasavalta
 • Estonian Environmental Research Centre Ltd, Viro
 • HAMK Tech -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • LISA – UMR 7583 CNRS/UPEC/UPD, Ranska
 • Fachbereich Denkmalschutz und Materialkunde Deutsches Bergbau – Museum Bochum, Saksa
 • HTW Berlin, Konservierung und Restaurierung Grabungstechnik Moderne Materialien u. Technisches Kulturgut, Saksa
 • University of Athens, Faculty of Physics, Dept. of Applied Physics, Laboratory of Upper Air, Kreikka
 • ENEA, SSPT-MET-INAT, Italia
 • NILU – Norwegian Institute for Air Research
 • Institute of precision mechanics, Puola
 • Division of Material Research for Transportation, Research centre of Univerzity of Žilina, Slovakia
 • CENIM – National Centre for Metallurgical Research, Espanja
 • Rise KIMAB AB, Ruotsi
 • Empa Joining technology and Corrosion, Sveitsi
 • Building Research Establishment Ltd., Iso-Britannia
 • Institute for the Preservation of Cultural Heritage, Yale University, USA


Yhteystiedot