Kestävä rakennettu ympäristö - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä rakennettu ympäristö
ihmisiä kasvihuoneessa
Kaksi henkilöä tutkimassa kasvihuoneen kasveja

Kestävä rakennettu ympäristö

Jatkuva muutos ekologisissa ja sosiaalisissa systeemeissä

Veden, ravinteiden ja hiilen kiertoihin perustuvaa alue- ja kaupunkisuunnittelua

Rakennetun ympäristön tutkimuksemme on ajankohtaisiin, käytännön teemoihin perustuvaa ja sijoittuu tyypillisesti sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoille. Useat kaupungistumisen ilmiöt ja seuraukset ovat kytköksissä luonnonvara-alan laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerkiksi ruuan tuotanto, viherympäristön virkistysarvot ja asukkaiden luontosuhteen rakentuminen kaupungeissa ja maaseudulla ovat keskeisiä tutkimuksemme kohteita.

Human in well-being environment