Kestävä rakennettu ympäristö - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä rakennettu ympäristö
ihmisiä kasvihuoneessa
Kaksi henkilöä tutkimassa kasvihuoneen kasveja

Kestävä rakennettu ympäristö

Jatkuva muutos ekologisissa ja sosiaalisissa systeemeissä

Veden, ravinteiden ja hiilen kiertoihin perustuvaa alue- ja kaupunkisuunnittelua

Rakennetun ympäristön tutkimustavoitteena on perehtyä ajankohtaisiin, käytännöstä nouseviin teemoihin, jotka tyypillisesti sijoittuvat sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoille. Useista kaupungistumisen ilmiöistä ja seurauksista on nähtävissä kytkös luonnonvara-alan laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerkiksi ruuan tuotanto, viherympäristön virkistysarvot ja asukkaiden luontosuhteen rakentuminen ovat ilmiöitä, jotka ovat keskeisiä teemoja niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Human in well-being environment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU