HAMK Bion Tutkimusympäristöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusympäristöt
Droonin lennätystä metsässä
dronen lennätys metsässä.

Tutkimusympäristöt

Tutkimusympäristöt

HAMK Bio -tutkimusyksikön monipuolinen infra muodostaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkimustoimintaan viidellä luonnonvara-alan kampuksella.

 

 • Noin 1800 hehtaarin opetusmetsä, jossa mahdollisuus monipuoliseen koetoimintaan
 • Opetusmetsä laserkeilattu useaan kertaan, data avoimessa käytössä
 • Opetusmetsässä noin 300 referenssikoealan verkosto, joka mahdollistaa erilaisten kaukokartoitusmenetelmien testaamiseen
 • Käytössä GeoDronen kuvauskopteri, joka mahdollistaa monipuolisen metsä- ja luonnonvaratiedon keruun
 • Opetusmetsä on Tempo-D-alue, mikä mahdollistaa droonien käytön ja testauksen korkeammilta lentokorkeuksilta ja ilman näköyhteyttä tapahtuvan toiminnan
 • Alueella useita pysyviä metsän- ja luonnonhoidon tutkimuksen koealoja

 

Ilmakuva Evon kampuksesta ja opetusmetsästä

Biotalouden insinöörien laboratorio mahdollistaa monenlaisten palvelujen tarjoamisen. Toimeksiantoja voidaan toteuttaa niin prototyyppien innovoinnin, suunnittelun ja laiterakennuksen kuin erilaisten IoT-alustaratkaisuiden kehittämisen parista.

3D-workshopissa voidaan mallintaa ja tulostaa erilaisilla muoveilla kappaleita sekä tehdä IoT-laboratoriossa tuotekehityksen aikaisia elektroniikan mittauksia. Saatavilla olevia langattomia teknologioita ovat mm. 4G, LoRa-gateway, WiFi ja siirrettävä langaton verkkoympäristö. Kampuksella löytyy myös ympäristö videotuotannon ja TouchScreen-ratkaisujen toteuttamiseen.

 

Ilmakuva Forssan kampukselta

IoT-ratkaisut

 • Arduino
 • Raspberry Pi
 • ThingsBoard
 • Azure

Elektroniikan mittaukset

 • Oskilloskoopit
 • Signaaligeneraattorit
 • Teholähteet

3D-tulostus ja -mallinnus

 • Ultimaker3
 • Wanhao DP8 ja DP9
 • Prusa i3 MK3S+ x2

AV-tuotanto

 • Videokuvaus
 • 360-kuvaus
 • Studio/Greenroom; videoinnit ja äänitykset
 • GreenScreen

Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa HAMK Bion tutkimusyksikkö toimii biomateriaaleihin, biomassan jalostukseen ja elintarviketekniikkaan kytkeytyvän tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen ympärillä. Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkimusyksikön toimintaan osana opintojaan. Tutkimusinfra tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiselle jatkuvalle ja vaihtuvalle tutkimus- ja koetoiminnalle sekä menetelmä- ja laitteistokehitykseen.

 

Ilmakuva Visamäen korkeakoulukeskuksesta

Analytiikka

 • Kjeltec-typpianalysaattori
 • Alkaliteetti (titraattori, pH-mittaus)
 • Kuiva-aine (uuneja, hehkutusuuni)
 • Värireaktioihin perustuvat menetelmät (spektrofotometri)
 • Sokerit, anioni, kationi
 • Mikroskopointi
 • Laboratorion perustoimintaan kuuluvia laitteita ja tarvikkeita
 • NIR (Sairiossa)
 • GC (voidaan analysoida esim. rasvahappoja)
 • Typpihaihdutin
 • ASE-uuttolaite
 • HPLC (voidaan analysoida esim. flavonoideja, vitamiineja ja sokereita)

Analyysivalmiuksia kasvatetaan tarpeiden mukaan.

Biokaasututkimus

Metaanin/biokaasun tuottopotentiaalin testauslaitteisto

 • AMPTS-laitteisto (Automatic Methane Potential Test System; Bioprocess Control)
 • Panostoiminen testi
 • Tuloksena saadaan kaasutuottokäyrä testin ajalta, ja tutkittavan näytteen metaanituotto. Tuottotulokset voidaan ilmoittaa näytteen tuorepainoa, kuiva-ainetta (TS) ja orgaanista ainetta (VS) kohti.

Mittauslaitteistoa

Jatkuvatoiminen biokaasuprosessitutkimus

 • 10 litran ja 3 litran reaktorit märkäprosessitutkimukseen Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa ja 150 litran reaktori Mustialassa, josta etäseurantayhteydet korkeakoulukeskukseen
 • Voidaan tutkia prosessin hallintaa muuttuvissa olosuhteissa näytteenottojen kautta tehtävien analysointien ja jatkuvatoimisten mittausten avulla

Biokaasulaitoksen syöte- ja prosessiseurannan analyysit

 • TS, VS, COD, ammonium-N, kokonais-N, VFA, alkaliniteetti, pH

Esikäsittelyvalmiudet

 • Murskaus, hienonnus, seulonta
 • Hydrolyysireaktori, lämmitysvaipallinen sekoitusreaktori

Jälkikäsittelyt

 • Sentrifugointi
 • Kalvosuodatuslaitteisto

Elintarviketekniikka

Elintarviketekniikka

 • Toimintoja tuotekehitykseen ja opetukseen (rakennemittauslaitteisto, värinmittaus, veden aktiivisuusmittaus, kylmäkuivuri, kasvikuivuri, pH-mittarit, viskositeettimittaus)
 • Erotustekniikat
 • Kalvosuodatuslaitteisto
 • Pienet, korkeaa lämpötilaa kestävät paineastiat esim. uuttokokeisiin
 • Sentrifuugit (laboratoriomittakaava)
 • Arvojakeiden ym. erotustekniikat biomassoista (hydrolyysivalmiudet) uuttolaitteisto, koemeijerillä joillekin raaka-aineille mahdollista

Numeroituja metallipulloja kylmäkaapissa

Elintarvikepilotit

Elintarvikepilotit

 • Pilottimittakaavan testaus eri meijeriprosesseissa (juusto, voi, jäätelö, suodatus, hapatus)

Bioreaktori

 • Bioreaktorikasvatus, esim. hiivat, etanoli, hapot (40 litran bioreaktori)

Leväkasvatus

 • Leväreaktorit
 • Karanojan leväallas

Mikrobiologia

 • Mikrobiologiset määritykset (vaaraluokka 2)
 • Kvantitatiivinen PCR

Panimo

 • Oluen valmistus (40 litran keitto- ja siivilöintilaitteisto sekä käymisastioita)

Sirkkala

 • Olosuhdekaapit, joissa voidaan säätää vuorokausirytmiä, valonintensiteettiä, lämpötilaa ja kosteutta
 • Hyönteisten ruokintakokeet ja kasvatus

Maakirjasto tarjoaa reaaliaikaisen seurantamahdollisuuden ja avointa dataa eri maalajien kosteusolosuhteiden muutoksista ja sen vaikutuksesta kasvien kasvuun todellisissa sadetilanteissa.

 

Kasvihuone ja traktori Lepaalla

 

Rakennetun ympäristön tutkimusympäristöt:

 • Kampuspuisto living lab -tyylisenä tutkimusalustana, jossa yhdistyvät suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, käyttö ja hallinnointi
 • Biosuodatuskenttä jatkuvatoimisilla mittalaitteilla
 • Viherkattovertailun puitteet
 • Viherrakentamisen katteiden vertailupuitteet

Puutarhatuotannon tutkimusympäristöt:

 • Kasvihuoneella viisi koehuonetta
 • Solumonistuslaboratorio
 • Taimistotuotantoalueet
 • Avoimet tuotantomaat kenttäkokeisiin
 • Viinitila tuotantoympäristönä
 • Tutkimusgolfkenttä
 • Vertikaaliviljelmä

Kasvihuoneen tutkimusosastot

 • Kolme 64 m2:n ja yksi 128 m2:n koeosastoa ”ebb and flow” -pöydillä
 • NFT-salaattikourulinjasto, 64 m2
 • Jokaisessa osastossa oma säätöautomatiikkansa sekä keinovalotusmahdollisuus
 • Säätöautomatiikka: RH, lpt, CO2
 • Valotus: HPS 120 W/m2
 • Osastoissa on tehty eniten kasvualustakokeita, mutta paljon myös muita kasvatuskokeita

Olosuhdekaappi

 • Pakastinkaapin kokoinen
 • Tarkasti ilmastoltaan säädettävä olosuhdekaappi
 • Pienten kasvien tai kasvierien kasvatuskokeita
 • Kasvitautikoe (mansikan punamätä)

Vertikaaliviljelykontti

 • 6 metrin merikontti, jossa viljelyvarustus
 • Säädettäväspektriset LED-valot
 • Suljettu kierto
 • Olosuhteet säädettävissä monipuolisella kasvihuoneautomatiikalla
 • Viljelypinta-ala noin 16 m2
 • Suunniteltu yrttien ja salaattien viljelykokeisiin
 • Virtuaalinen 3D-esittely

Solumonistuslaboratorio

 • Soveltuu parhaiten hankalasti lisättävien tai harvinaisten puutarhakasvilajien ja -lajikkeiden tutkimukseen ja tuotantoon
 • Varustuksena mm. laminaarikaappi, jatkokasvatushuone
 • Toiminta käynnistynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen
 • Toiminta tällä hetkellä pääasiassa tilaustuotantoa, mutta tarvittaessa voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin

Tutkimusgolfkenttä

 • Pelikäytössä oleva 9-väyläinen kenttä
 • Koetoimintaa ollut pääasiassa viheriöillä
 • Huuhtoutumis-, tiivistymis- ja vedenläpäisytutkimuksia
 • Katekokeita (talvisuojaus)
 • Viheriön luomulannoituskoe
 • Heinäseos-, heinälaji- ja heinälajikekokeita

Viinitila

 • Tuotantomittakaavan viinitila
 • Tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotteistamista

Mustialassa on luomutuotannossa oleva opetus- ja tutkimusmaatila, jonka tuotantosuuntana on maidontuotanto. Luomuviljeltyä peltoa on 185 ha ja lehmiä 75. Maatilalla on yhden robotin navetta sekä ajanmukaiset kasvintuotannon koneet. Maatilalla tehdään tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutkimuslaitosten, neuvonnan ja yritysten kanssa. Mustialan pelloilla toteutetaan muun muassa luomuviljojen lajikevertailuja, lannoitus- ja rikkakasvikokeita sekä nurmiviljelyyn liittyviä kokeita. Maatilan navetasta ja pelloilta kerätään tietoa sekä havaintoihin että digitaalisiin antureihin perustuen. Tutkimustyötä palvelevat myös opetuksen laboratoriotilat.

Tutustu Mustialan peltolohkoihin ja navetan virtuaaliseen ympäristöön.

 

Lehmiä ulkosalla Mustialassa

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU