Tutkimusympäristöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusympäristöt
Hämeen ammattikorkeakoulu
dronen lennätys metsässä.

Tutkimusympäristöt

Tutkimusympäristöt

HAMK Bio -tutkimusyksikön infrat muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkimustoimintaan kaikilla Hamkin luonnonvara-alan kampuksilla: Lepaalla, Evolla, Mustialassa, Forssassa ja Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tällä sivustolla voit tutustua HAMK Bion tutkimusinfraan. Lisätietoja antavat kampusten yhteyshenkilöt.

 

 • Noin 1800 hehtaarin opetusmetsä, jossa mahdollisuus monipuoliseen koetoimintaan
 • Opetusmetsä laserkeilattu useaan kertaan, data avoimessa käytössä
 • Opetusmetsässä noin 300 referenssikoealan verkosto, joka mahdollistaa erilaisten kaukokartoitusmenetelmien testaamiseen
 • Käytössä lähitulevaisuudessa GeoDrone- kuvauskopteri, joka mahdollistaa monipuolisen metsä- ja luonnonvaratiedon keruun
 • Opetusmetsä kuuluu myös ns Tempo-D-alueeseen, mikä mahdollistaa droonien käytön ja testauksen korkeammilta lentokorkeuksilta ja ilman näköyhteyttä tapahtuvan toiminnan
 • Alueella useita pysyviä metsän- ja luonnonhoidon tutkimuksen koealoja
 • Biohiilipelto Mustialassa
 • Kerrosviljelykontti Lepaalla
 • Pelto-observatoriokäyttöliittymä
 • Biokaasureaktori Hämeenlinnassa
 • Leväreaktori Hämeenlinnassa

Maaliskuussa 2019 Forssan kampuksella avautunut biotalouden insinöörien laboratorio mahdollistaa monenlaisten palvelujen tarjoamisen. Toimeksiantoja voidaan toteuttaa niin prototyyppien innovoinnin, suunnittelun ja laiterakennuksen, kuin erilaisten IoT-alustaratkaisuiden kehittämisen parista.

Näiden toimeksiantojen toteutuksessa laboratoriossa voidaan tehdä tuotekehityksen aikaisia elektroniikan mittauksia.

Saatavilla olevia langattomia teknologioita ovat mm. 4G, LoRa-gateway, WiFi ja siirrettävä langaton verkkoympäristö.

Kampuksella löytyy myös ympäristö videotuotannon ja TouchScreen- ratkaisujen toteuttamiseen.

IoT –ratkaisut

 • Arduino
 • Raspberry Pi
 • ThingsBoard
 • Azure

Elektroniikan mittaukset

 • Oskilloskoopit
 • Signaaligeneraattorit
 • Teholähteet

3D –tulostus

 • Ultimaker3

AV –tuotanto

 • Videokuvaus
 • 360 -kuvaus
 • GreenScreen

Visamäen korkeakoulukeskuksessa HAMK Bion tutkimusyksikkö toimii biojalostamotoimintaan ja elintarviketekniikkaan kytkeytyvän tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen ympärillä. Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkimusyksikön toimintaan osana opintojaan. Visamäen tutkimusinfra tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiselle jatkuvalle ja vaihtuvalle tutkimus- ja koetoiminnalle sekä menetelmä- ja laitteistokehitykseen.

Analytiikka

 • Kjeltec typpianalysaattori
 • Alkaliteetti (titraattori, pH-mittaus)
 • Kuiva-aine ym. (uuneja, hehkutusuuni)
 • Värireaktioihin perustuvat menetelmät (spektrofotometri)
 • Sokerit, anioni, kationimäärityksiä
 • Mikroskopointia
 • Laboratorion perusinfraan/toimintaan kuuluvia (pien)laitteita ja tarvikkeita
 • NIR (sairiossa)
 • GC
 • Analyysivalmiuksia kasvatetaan tarpeiden mukaan

Biokaasu- ja bioetanolitutkimus

 • Metaanin/biokaasun tuotto potentiaalitestaus –laitteisto
 • AMPTS -laitteisto (Automatic Methane Potential Test System; Bioprocess Control)
 • Panostoiminen testi
 • Tuloksena saadaan kaasutuottokäyrä ajan funktiona, ja tutkittavan näytteen metaanituotto (tuorepainoa, kuiva-ainetta (TS) ja orgaanista ainetta (VS) kohti)

Laitteisto

Jatkuvatoiminen biokaasu prosessitutkimus

 • 10 litran ja 3 litran reaktorit märkäprosessitutkimukseen Visamäen kampuksella, ja 150 litran reaktori Mustialassa, jossa etäseurantayhteydet Visamäkeen
 • Voidaan tutkia prosessin hallintaa muuttuvissa olosuhteissa, näytteenottojen kautta tehtävien analysointien ja jatkuvatoimisten mittausten avulla

Biokaasulaitoksen syöte- ja prosessiseurannan analyysit

 • TS, VS, COD, ammonium-N, kokonais-N, VFA, alkaliniteetti, pH

Bioetanolituottotestaukset

 • Panostoimiset fermentointikokeet pullomittakaavassa

Esikäsittelyt

 • Murskaus, hienonnus, seulonta
 • Hydrolyysireaktori, lämmitysvaipallinen sekoitusreaktori

sekoitusreaktori

Jälkikäsittelyt

 • Sentrifugointi
 • Kalvosuodatuslaitteisto

kalvosuodatuslaitteisto

 

Elintarviketekniikka

Elintarviketekniikka

 • Toimintoja tuotekehitykseen / opetukseen (rakennemittauslaitteisto, värinmittaus, veden aktiivisuusmittaus, kylmäkuivuri, kasvikuivuri, pH-mittarit, viskositeettimittaus)
 • Erotustekniikat
 • Kalvosuodatuslaitteisto
 • Pienet, korkeaa lämpötilaa kestävät paineastiat, esim. uuttokokeisiin

paineastia

 

 • Sentrifuugit (laboratoriomittakaava)
 • Arvojakeiden ym. erotustekniikat biomassoista (hydrolyysivalmiudet) uuttolaitteisto, koemeijerillä joillekin raaka-aineille mahdollista

Elintarvikepilotit

Elintarvikepilotit

 • Pilottimittakaavan testaus eri meijeriprosesseissa (juusto, voi, jäätelö, suodatus, hapatus)
 • Tuotekehitys/tuotekehityserät pilottilinjastossa (valmisruokalinjasto)

Fermentori

 • Fermentointikasvatus esim. hiivat, etanoli, hapot ym. ( 40l fermentori)

Leväkasvatus

 • Leväreaktorit
 • Karanojan leväallas

Mikrobiologia

 • Mikrobiologiset määritykset (vaaraluokka 2)
 • Kvantitatiivinen PCR

Panimo

 • Oluen valmistus (40 l keitto ja siivilöintilaitteisto ja käymisastioita)

Sirkkala

 • Hyönteisten ruokintakokeet / kasvatus (kasvatuskaappi tulossa)

Maakirjasto tarjoaa reaaliaikaisen seurantamahdollisuuden ja avointa dataa eri maalajien kosteusolosuhteiden muutoksista ja sen vaikutuksesta kasvien kasvuun todellisissa sadetilanteissa.

Rakennetun ympäristön tutkimusympäristöt:

 • Kampuspuisto Living lab –tyylisenä tutkimusalustana, jossa yhdistyy suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, käyttö ja hallinnointi
 • Biosuodatuskenttä jatkuvatoimisilla mittalaitteilla
 • Viherkattovertailun puitteet
 • Viherrakentamisen katteiden vertailupuitteet

Puutarhatuotannon tutkimusympäristöt:

 • Kasvihuoneella 5 koehuoneen puitteet
 • Solumonistuslaboratorio
 • Taimistotuotantoalueet
 • Avoimet tuotantomaat kenttäkokeisiin
 • Viinitila tuotantoympäristönä
 • Tutkimusgolfkenttä
 • Vertikaaliviljelmä

Kasvihuoneen tutkimusosastot

 • 3 kpl 64 m2 koeosastoja sekä 1 kpl 128 m2 ”ebb and flow” -pöydillä
 • 1 kpl NFT-salaattikourulinjasto 64 m2
 • Jokaisessa osastossa oma säätöautomatiikka sekä keinovalotusmahdollisuus
 • Säätöautomatiikka: RH, lpt, CO2
 • Valotus: HPS 120 W/m2
 • Osastoissa on tehty eniten kasvualustakokeita, mutta paljon myös muita kasvatuskokeita

Mittauslaboratorio

Soveltuu erityisesti kasvien kasvuolosuhdemittauksiin sekä prototyyppien rakenteluun.

Varustuksia:

 • Videoeditointimahdollisuus
 • MATLAB-ohjelma
 • Antureita ja loggereita: RH, lpt, CO2, PAR
 • Spektrofotometri valon määrän, valon laadun sekä värien mittaamiseen
 • Stereomikroskooppi valokuvaus- ja videomahdollisuudella
 • Valokuvaus- ja videointivarustus, studiosalamasetti

Olosuhdekaappi

 • Pakastinkaapin kokoinen
 • Tarkasti ilmastoltaan säädettävä olosuhdekaappi
 • Pienten kasvien tai kasvierien kasvatuskokeita
 • Kasvitautikoe (mansikan punamätä)

Vertikaaliviljelykontti

 • 6 metrin merikontti, jossa viljelyvarustus
 • Säädettäväspektriset LED-valot
 • Suljettu kierto
 • Olosuhteet säädettävissä monipuolisella kasvihuoneautomatiikalla
 • Viljelypinta-ala noin 16 m2
 • Suunniteltu yrttien ja salaattien viljelykokeisiin
 • Toimitetaan Lepaalle kesän 2019 aikana

Solumonistuslaboratorio

 • Soveltuu parhaiten hankalasti lisättävien tai harvinaisten puutarhakasvilajien ja -lajikkeiden tutkimukseen ja tuotantoon
 • Varustuksena mm. laminaarikaappi, jatkokasvatushuone
 • Toiminta käynnistynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen
 • Toiminta tällä hetkellä pääasiassa tilaustuotantoa, mutta tarvittaessa voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin

Tutkimusgolfkenttä

 • Pelikäytössä oleva 9-väyläinen kenttä www.lepaagolf.fi
 • Koetoimintaa ollut pääasiassa viheriöillä
 • Huuhtoutumis-, tiivistymis- ja vedenläpäisytutkimuksia
 • Katekokeita (talvisuojaus)
 • Viheriön luomulannoituskoe
 • Heinäseos-, heinälaji- ja -heinälajikekokeita

Viinitila

 • Tuotantomittakaavan viinitila
 • Tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotteistamista

Mustialan tutkimusympäristönä on luomutuotannossa oleva opetus- ja tutkimusmaatila, jolla on 185 ha peltoa, 170 ha metsää, 75 lehmää, vilja- ja lypsykarjatilan koneet sekä mehiläispesiä. Maatilalla tehdään maatilamittakaavan tutkimus- ja kehitystyötä kasvinviljelyssä, lypsyrobottitilan maidontuotannossa, mehiläistarhauksessa  ja maatalouden perinteisessä ja digitaalisessa teknologiassa. Tutkimustyötä palvelevat myös opetuksen laboratoriotilat (kemian-, kasvi- ja kasvatuslaboratorio, konehalli, linkoomo).

Peltolohkot

Peltolohkoihin ja niiden viljelyyn voi tutustua peltolohkosivuston kautta  https://mustialanluomutila.fi/mustialan-peltolohkot/

Navetta

Navettaan ja sen 360 ympäristöön voi tutustua osoitteessa https://mustialanluomutila.fi/elaimet/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU