HAMK Bion Tutkimusympäristöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusympäristöt
Droonin lennätystä metsässä
dronen lennätys metsässä.

Tutkimusympäristöt

Tutkimusympäristöt

HAMK Bio -tutkimusyksikön monipuolinen infra muodostaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkimustoimintaan viidellä luonnonvara-alan kampuksella.

 

 • Noin 1800 hehtaarin opetusmetsä, jossa mahdollisuus monipuoliseen koetoimintaan
 • Opetusmetsä laserkeilattu useaan kertaan, data avoimessa käytössä
 • Opetusmetsässä noin 120 referenssikoealan verkosto, joka mahdollistaa erilaisten kaukokartoitusmenetelmien testaamiseen
 • Opetusmetsä on Tempo-D-alue, mikä mahdollistaa droonien käytön ja testauksen korkeammilta lentokorkeuksilta ja ilman näköyhteyttä tapahtuvan toiminnan
 • Alueella useita pysyviä metsän- ja luonnonhoidon tutkimuksen koealoja

 

Ilmakuva Evon kampuksesta ja opetusmetsästä

Biotalouden insinöörien laboratorio mahdollistaa monenlaisten palvelujen tarjoamisen. Toimeksiantoja voidaan toteuttaa niin prototyyppien innovoinnin, suunnittelun ja laiterakennuksen kuin erilaisten IoT-alustaratkaisuiden kehittämisen parista.

3D-workshopissa voidaan mallintaa ja tulostaa erilaisilla muoveilla kappaleita sekä tehdä IoT-laboratoriossa tuotekehityksen aikaisia elektroniikan mittauksia. Saatavilla olevia langattomia teknologioita ovat mm. 4G, LoRa-gateway, WiFi ja siirrettävä langaton verkkoympäristö. Kampuksella löytyy myös ympäristö videotuotannon ja TouchScreen-ratkaisujen toteuttamiseen.

 

Ilmakuva Forssan kampukselta

IoT-ratkaisut

 • Arduino
 • Raspberry Pi
 • ThingsBoard
 • Azure
 • IoT-anturiteknologiat

Elektroniikan mittaukset

 • Oskilloskoopit
 • Signaaligeneraattorit
 • Teholähteet

3D-tulostus ja -mallinnus

 • Ultimaker3
 • Wanhao DP8 ja DP9
 • Prusa i3 MK3S+ x2
 • Sintratec S2, SLS-tulostus

AV-tuotanto

 • Videokuvaus
 • 360-kuvaus
 • Studio/Greenroom; videoinnit ja äänitykset
 • GreenScreen

Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa HAMK Bion tutkimusyksikössä tehdään biomateriaaleihin, biomassan jalostukseen ja elintarviketekniikkaan kytkeytyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat osallistuvat tutkimusyksikön toimintaan osana opintojaan. Tutkimusinfra tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiselle jatkuvalle ja vaihtuvalle tutkimus- ja koetoiminnalle sekä menetelmä- ja laitteistokehitykseen.

 

Ilmakuva Visamäen korkeakoulukeskuksesta

Analytiikka

 • Alkaliteetti: titraattori, pH-mittaus
 • Kuiva-aine: uuneja, hehkutusuuni
 • Alkuaineanalyysit: CHNS/O
 • Sokerit: spektrofotometri tai HPLC
 • Proteiini: Kjeltec, CHNS/O tai spektrofotometri
 • Pigmentit: HPLC tai spektrofotometri
 • Rasvahapot: GC
 • Uutot: mm. kiihdytetty liuotinuutto, ASE
 • Fenoliset yhdisteet: HPLC tai spektrofotometri

Analyysivalmiuksia kasvatetaan tarpeiden mukaan.

Bakteerien, sienten ja mikrolevien kasvatuskokeet

 • Kasvatuskokeet kasvatuskaapeissa tai bioreaktoreissa (0,5 – 20 l)

Biokaasututkimus

Metaanin/biokaasun tuottopotentiaalin testauslaitteisto

 • AMPTS-laitteisto (Automatic Methane Potential Test System; Bioprocess Control)
 • Panostoiminen testi
 • Tuloksena saadaan kaasutuottokäyrä testin ajalta, ja tutkittavan näytteen metaanituotto. Tuottotulokset voidaan ilmoittaa näytteen tuorepainoa, kuiva-ainetta (TS) ja orgaanista ainetta (VS) kohti.

Mittauslaitteistoa

Jatkuvatoiminen biokaasuprosessitutkimus 

 • Biokaasureaktoreita märkä- ja kuivaprosessitutkimukseen, sekä high-rate reaktoreita korkeakuormitteisten vesien biokaasutuotannon tutkimiseen
 • Voimme tutkia prosessin hallintaa muuttuvissa olosuhteissa näytteenottojen kautta tehtävien analysointien ja jatkuvatoimisten mittausten avulla.

Biokaasulaitoksen syöte- ja prosessiseurannan analyysit

 • TS (kuiva-aine), VS (orgaaninen kuiva-aine), COD (liukoinen kemiallinen hapenkulutus), ammonium-N, kokonais-N (Kjeldhal), VFA, alkaliteetti, pH, CHNS/O-analysointi

Esikäsittelyvalmiudet

 • Murskaus, hienonnus, seulonta
 • Hydrolyysireaktori, lämmitysvaipallinen sekoitusreaktori

Jälkikäsittelyt

 • Sentrifugointi
 • Kalvosuodatuslaitteisto

Elintarviketekniikka

HAMKin ruoka-alan tutkimusympäristöt toimivat vahvassa yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutin oppimis- ja tutkimusympäristöjen kanssa mahdollistaen monipuolisen ruoka-alan tutkimus- ja kehitystoiminnan.

Palvelua tarjotaan seuraavien osa-alueiden osalta:

 • Käymistuotteet: viljapohjaiset ja fermentoidut tuotteet
 • Koekeittiö: prosessointi, reseptiikka, arvojakeet, olosuhdetutkimus (säilyvyys)
 • Analytiikka: fysikaalinen (reologia), kemiallinen ja mikrobiologinen
 • Aistinvarainen arviointi: flavori, maitto, väri
 • Kasvatuskokeet: avomaa, kerrosviljelykontti
 • Pilottimittakaavan testaus ruoka-alan prosesseissa

 

 

Rakennetun ympäristön tutkimusympäristöt:

 • Kampuspuisto living lab -tyylisenä tutkimusalustana, jossa yhdistyvät suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, käyttö ja hallinnointi
 • Biosuodatuskenttä jatkuvatoimisilla mittalaitteilla
 • Viherkattovertailun puitteet
 • Viherrakentamisen katteiden vertailupuitteet
 • Niittykoekenttä

Puutarhatuotannon tutkimusympäristöt:

 • Kasvihuoneella viisi koehuonetta
 • Mikrolisäyslaboratorio
 • Taimistotuotantoalueet
 • Avomaan tuotantoalueet kenttäkokeisiin
 • Viinitila tuotantoympäristönä
 • Tutkimusgolfkenttä
 • Vertikaaliviljelykontti

Maakirjasto

 • Maakirjasto tarjoaa reaaliaikaisen seurantamahdollisuuden ja avointa dataa eri maalajien kosteusolosuhteiden muutoksista ja sen vaikutuksesta kasvien kasvuun todellisissa sadetilanteissa.

Kasvihuoneen tutkimusosastot

 • Kolme 64 m2:n ja yksi 128 m2:n koeosastoa altakastelupöydillä
 • NFT-salaattikourulinjasto, 64 m2
 • Jokaisessa osastossa oma säätöautomatiikkansa sekä keinovalotusmahdollisuus
 • Säätöautomatiikka: RH%, lämpötila, CO2
 • Valotus: HPS 120 W/m2
 • Osastoissa on tehty mm. kasvualusta- lannoitus- ja biostimulanttikokeita sekä valotukseen ja kasvinsuojeluun liittyviä kokeita (mm. härmän torjunta)

Olosuhdekaapit

 • Kolme tarkasti ilmastoltaan säädettävää olosuhdekaappia
 • Pienten kasvien tai kasvierien kasvatuskokeita
 • Kasvitautikoe (mansikan punamätä)

Vertikaaliviljelykontti

 • 6 metrin merikontti, jossa viljelyvarustus
 • Säädettäväspektriset LED-valot, valon intensiteetti ja spektri säädettävissä
 • Suljettu kierto
 • Olosuhteet säädettävissä monipuolisella kasvihuoneautomatiikalla
 • Viljelypinta-ala noin 16 m2
 • Suunniteltu yrttien ja salaattien viljelykokeisiin, valotukseen liittyviin kokeisiin, lääkkeisiin ja kosmetiikkaan soveltuvien kasvien viljelykokeisiin.
 • Tutkittu mm. valotuksen vaikutusta kasvien bioaktiivisten yhdisteiden tuottoon
 • Virtuaalinen 3D-esittely

Mikrolisäyslaboratorio

 • Soveltuu parhaiten muilla lisäystavoilla hankalasti lisättävien tai harvinaisten puutarhakasvilajien ja -lajikkeiden tutkimukseen ja tuotantoon
 • Työskentelyä varten kaksi laminaarivirtauskaappia
 • Kasvatus neljässä kerroksessa viljelyhuoneessa, jossa on loisteputkivalot sekä ylipaineistettu ja HEPA-suodattimella puhdistettu ilma
 • Toiminta tällä hetkellä pääasiassa tilaustuotantoa
 • Voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin

Tutkimusgolfkenttä

 • Pelikäytössä oleva 9-väyläinen kenttä
 • Koetoimintaa ollut pääasiassa viheriöillä
 • Huuhtoutumis-, tiivistymis- ja vedenläpäisytutkimuksia
 • Katekokeita (talvisuojaus)
 • Viheriön luomulannoituskoe
 • Heinäseos-, heinälaji- ja heinälajikekokeita

Viinitila

 • Tuotantomittakaavan viinitila
 • Tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotteistamista

Mustialassa on luomutuotannossa oleva opetus- ja tutkimusmaatila, jonka tuotantosuuntana on maidontuotanto. Luomuviljeltyä peltoa on 185 ha ja lehmiä 75. Maatilalla on yhden robotin navetta sekä ajanmukaiset kasvintuotannon koneet. Maatilalla tehdään tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutkimuslaitosten, neuvonnan ja yritysten kanssa. Mustialan pelloilla toteutetaan muun muassa luomuviljojen lajikevertailuja, lannoitus- ja rikkakasvikokeita sekä nurmiviljelyyn liittyviä kokeita. Maatilan navetasta ja pelloilta kerätään tietoa sekä havaintoihin että digitaalisiin antureihin perustuen. Tutkimustyötä palvelevat myös opetuksen laboratoriotilat.

Tutustu Mustialan peltolohkoihin ja navetan virtuaaliseen ympäristöön.

 

Lehmiä ulkosalla Mustialassa
Kasvihuone ja traktori Lepaalla