Hyppää sisältöön
Home Tutkimusapurahojen saajat valittiin

Tutkimusapurahojen saajat valittiin

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. on myöntänyt tutkimusapurahoja.

Säätiön hallitus myönsi kaksi Nuoren tutkijan 5000 euron apurahaa ja yhden ”Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot” -apurahan, suuruudeltaan 3000 euroa.

Nuoren tutkijan apuraha, 5000 euroa

Shekhar Silwal: Sandwich-elementtien leikkauslujuus

Työssä toteutetaan kokeellinen ja laskennallinen tutkimus, jonka tavoitteena on kehittää Eurokoodin kanssa yhteensopiva leikkauskestävyyden ja liukumoduulin määrittämisen ratkaisu sandwich-elementeille. Projekti toteutetaan HAMK Tech -tutkimusyksikön, Tampereen yliopiston ja Ruukki Constructionin yhteistyönä.

Lisätietoja: silwalshekhar@gmail.com

Marika Ahonen: Puheella rauhoittamisen oppiminen simulaatiopelin avulla: Pelin vaikutus haasteellisesti käyttäytyvän potilaan kohtaamisen osaamisessa

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa tutkitaan ja kuvataan Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden oppimista ja osaamista potilaan haasteellisen käyttäytymisen kohtaamisessa ja puheella rauhoittamisessa simulaatiopelissä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten peliskenaarioita voidaan hyödyntää oppimisessa ja terveysalan koulutuksissa. Saatua tietoa voidaan käyttää sekä terveysalan simulaatiopelien, että koulutuksen kehittämisessä.

Lisätietoja: marika.ahonen@hamk.fi

Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot -apuraha, 3000 euroa

Olli Koskela, Iivari Kunttu ja Ilpo Pölönen tutkimusryhmä: Vedenkulutusmittari

Vaikka nautojen vedentarvetta on tutkittu melko runsaasti, yksilökohtaista vedenjuontia mitataan vielä harvoin. Tutkimuksessa kehitetään eläinkohtaisen juontimäärän jatkuvaan seurantaan soveltuvaa laitteistoa, jonka keräämää jatkuvaa yksilökohtaista juontikäyttäytymistä voidaan käyttää hyvinvoinnin seurantaan yksilö- ja karjatasolla. Vedenjuontitiedosta on mahdollisesti hyötyä myös arvioitaessa lehmän rehun käyttökykyä.

Lisätietoja: olli.koskela@hamk.fi ja ilpo.polonen@hamk.fi

Säätiö julistaa vuosittain helmikuussa julkisen apurahojen hakukierroksen. Apurahat jaettiin tänään järjestetyssä juhlassa.

Lisätiedot:

Jyrki Miettunen
asiamies
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.
jyrki.miettunen@hamk.fi
puh 040 538 1681

Annika Mastokangas
sihteeri
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.
annika.mastokangas@hamk.fi

Kuvassa Ilpo Pölönen ja Shekhar Silwal. Kuva: Annika Mastokangas.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. tukee ja edistää toiminta-alueen taloudellista kehitystä, tutkimusta ja tuotekehitystä mm. apurahoilla ja stipendeillä.