Hyppää sisältöön
Home Tutkimusapurahojen saajat valittiin

Tutkimusapurahojen saajat valittiin

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. on myöntänyt tutkimusapurahoja.

Säätiön hallitus myönsi kaksi Nuoren tutkijan 5000 euron apurahaa ja yhden ”Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot” -apurahan, suuruudeltaan 3000 euroa.

Nuoren tutkijan apuraha, 5000 euroa

Olli Oja: Kehittyneiden lujien kylmämuovattavien terästen metallurgia. Energiatehokkuus ja turvallisuus ovat keskiössä autoteollisuuden terästen kehityksessä. Väitöskirjassa tutkitaan kolmannen sukupolven kehittyneitä, lujia ja muovattavia teräksiä, joita käytetään autojen törmäyssuojarakenteissa. Tarkoituksena on pienentää rakenteiden massaa lujuudesta ja muovattavuudesta tinkimättä, tässä tapauksessa lämpökäsittelyiden ja koostumusmuutosten avulla, jolloin energiaa säästyy, mutta turvallisuus paranee.

Lisätietoja: olli.oja(at)ssab.com

Juulia Lahdenperä: Pilottitutkimus opetuksen tutkimusperustaisesta kehittämisestä kuntien ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. HAMK Edun ja Valkeakosken kunnan yhteinen pilottitutkimus tarkastelee opettajien pedagogisen osaamisen ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä muuttuvassa työelämässä. Hanke kohdistuu opetuksen ja oppimisen tutkimusperustaiseen kehittämiseen, ja sen kautta aiemman HAMKin toiminta-alueen kuntien kanssa tehdyn opetusalan kehittämistoiminnan rinnalle tuodaan tutkimusyhteistyötä, jossa HAMK alueensa ainoana korkeakouluna tukee yhteistyökumppaneidensa tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Lisätietoja: juulia.lahdenpera(at)hamk.fi

Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot apuraha, 3000 euroa

Mikael Ketonen, Ilpo Pölönen, Iivari Kunttu, Olli Koskela tutkimusryhmä: Vedenkulutusmittari. Tutkimuksessa kehitetään nautojen yksilöllisen vedenjuonnin seurannan kaupallisesti mahdollistavaa laitteistoa. Vedenkulutuksen avulla voidaan päätellä eläimen hyvinvointiin ja tuotantotehokkuuteen liittyviä ominaispiirteitä ja käyttää näitä terveellisen elämän turvaamiseen sekä jalostusominaisuuksien kehittämiseen. Tuotantotehokkuuden parantaminen toimii myös kasvihuonepäästöjä vähentävänä jalostusindikaattorina.

Lisätietoja: mikael.ketonen (at)hamk.fi, +358 45 201 0270

Lisätiedot:

Jyrki Miettunen
asiamies
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.
jyrki.miettunen(at)hamk.fi

Aira Lappalainen
säätiön sihteeri
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.
aira.lappalainen(at)hamk.fi