HAMK Bio – kestävää biotaloutta
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Bio – kestävää biotaloutta

Lamppu ikoni

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Tutkimusryhmissämme teoreettinen osaaminen yhdistetään käytännön taitoihin oikeissa oppimisympäristöissä. Olemassa olevia elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yliopistojen verkostoja hyödynnetään, ja tutkimushankkeet peilataan suhteessa aluekehityshankkeisiin. Kansainvälisyysosaamista toteutetaan strategisten kumppaneiden ja muiden vahvojen yhteyksien kanssa.


mihin valmistut ikoni

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkömme toimii tiiviissä yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin kumppanien kanssa. Luonnonvara-alan verkosto kokoaa HAMKin, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristöopiston osaamiseen alan ja alueen työelämätoimijoiden kanssa. Kansainvälinen Beyond-liittouma ja yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa vahvistavat monipuolista kansainvälistä tutkimustoimintaa. Soveltavaa tutkimusta viedään käytäntöön laajamittaisessa yritysyhteistyössä.


tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Bio -tutkimusyksikössä kaiken toiminnan ensisijaisena tavoitteena on kehittää työelämän käytäntöjä, työelämälähtöisesti tutkimustietoa tuottaen ja soveltaen. Tavoitteena on myös luoda uutta, innovoida ja saattaa uusia ideoita kaupallistamispolulle olemassa olevien liiketoimintojen vahvistamisen lisäksi.

HAMK Bion tutkimustoiminnassa on tarkoitus määrätietoisesti etsiä, hyödyntää ja edistää koko luonnonvara-alalle yhteisiä teemoja ja vahvistaa alaa teknisellä, digitaalisella, liiketaloudellisella, taiteellisella ja hyvinvointinäkökulman osaamisella.

HAMK Bio toimii määrätietoisesti ja ketterästi biotalouden kokonaisketjussa, erityisenä kiinnostuksen kohteena kestävä elintarvikeketju maaperästä maaperään. Käytännön osaaminen alkutuotannosta, jalostusarvon nosto sekä sivuvirtojen hyödyntäminen ketjun eri vaiheissa ovat vahvuuksia. Ketjun eri vaiheiden rajapinnoista etsitään uusia innovaatioita.

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Arvobio – Puutarhatuotannon uusi kiertotalous

 • Toteutusaika: 1.12.2015-31.05.2019
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Biohiili

Biokierto

 • Toteutusaika: 2017-2019
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö

BioRaki2 – Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa

 • Toteutusaika: 1.5.2018 – 31.8.2020
 • Rahoittaja: ELY-keskus

Biotalous 4.0

 • Toteutusaika: 1.10.2018-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Digipaali

 • Toteutusaika: 1.1.2018–31.12.2020.
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Digitaalisuudella luonnonvarat biotalouteen

 • Toteutusaika: 1.2.2017 – 31.12. 2019
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

HämIncent – Hämeestä hyönteiskeskus

 • Toteutusaika: 2018-2020
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Kirkkautta pienpanimoiden laatutyöhön

 • Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja :Ruokavirasto, Kansallisen ruokaketjun valtionavustus

Leväsieppari

 • Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Light & Fire LIFE

 • Toteutusaika: 2014-2020
 • Rahoittaja: LIFE-ohjelma

LUO Next Step

 • Toteutusaika: 1.8.2016 – 30.6.2019
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

OK!-ojat kuntoon

 • Toteutusaika: 1.11.2016 – 31.12.2019
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

Opi ravinteista! (Oras)

 • Toteutusaika: 1.9.2018-31.10.2020
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Tavastia Blueways

 • Toteutusaika:
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

TIEDOKAS Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke

 • Toteutusaika: 1.1.2016-31.3.2019
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

#Uusimaaseutu

 • Toteutusaika: 2018-2020
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudet hevoskasvattajat

 • Toteutusaika: 1.6.-2016-30.9.2019
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudistuva metsäyrittäjä

 • Toteutusaika:
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseuturahaston osarahoittama. Metsämiesten Säätiö tukee hanketta.

 

Alueelliset järkivihreät innovaatiot

 • Toteutusaika: 1.6.2015 – 31.10.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Forssan kaupunki

KEHÄ 

Levarbio

 • Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2017
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto

LiMuKe

 • Toteutusaika: 1.9.2016 – 31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto

Pienteurastamohanke

 • Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2018
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Sahaajakisälli

SMART PARKS

Uudistuva hevostalous 

 • Toteutusaika: 2016– 2018
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

SYMBI 

Toteutusaika: I-vaihe: 1.4.2016 – 31.3.2019 II-vaihe: 1.4.2019 – 31.3.2021

Rahoittaja: Interreg Europe–ohjelma, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitus

Uusimmat julkaisut

Twitter

Vielä kaksi yötä ja sitten se alkaa - korkeakoulujen yhteishaku 20.3. -3.4. #HAMK´ssa opiskelee tuhatkunta biotalouden tulevaisuuden toivoa – liity joukkoon https://t.co/jt5lRtFgIp #biotalous #agrologi #hortonomi #metsätalousinsinööri #insinööri #ympäristosuunnittelija

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeen seminaari on käynnissä HAMKin Forssan kampuksella. Opiskelijat ovat vastanneet päivän järjestelyistä. #biohiili #biotalous @HamkBiotalous

FAKTAA VAI FIKTIOTA - Kestävän kehityksen opiskelijat tarkastelevat ympäristöteemoihin liittyvien väittämiä. Ympäristösuunnittelija (AMK) - haku opintoihin 20.3. -3.4. https://t.co/cJy2INbJUq

Opinnot lähellä työelämää. Hortonomi (AMK), Opiskele Lepaalla rakennetun ympäristön, maiseman ja viheralueiden suunnittelun asiantuntijaksi. https://t.co/lm6gXuGsAT

HAMK Etkot huomenna 7.3. Visamäessä. Bio- luonnonvara- ja ympäristöalan koulutukset C-talon 1-kerroksessa. https://t.co/Ta8yFLjU5Z #HAMK #biotalous #agrologi #hortonomi #metsätalousinsinööri #insinööri #ympäristosuunnittelija

Facebook

7 hours ago

HAMK Biotalous

HAMK´ssa opiskelee tuhatkunta biotalouden toivoa, tulevia agrologeja, hortonomeja, metsätalousinsinöörejä, ympäristösuunnitteljoita, bio- ja elintarviketekniikan sekä biotalouden insinöörejä. Liity joukkoon - korkeakoulujen yhteishaku alkaa 20.3. www.hamk.fi/biotalous ... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK´ssa opiskelee tuhatkunta biotalouden toivoa, tulevia agrologeja, hortonomeja, metsätalousinsinöörejä, ympäristösuunnitteljoita, bio- ja elintarviketekniikan sekä biotalouden insinöörejä. Liity joukkoon - korkeakoulujen yhteishaku alkaa 20.3. http://www.hamk.fi/biotalous

3 days ago

HAMK Biotalous

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeen seminaari on käynnissä HAMKin Forssan kampuksella. Opiskelijat ovat vastanneet päivän järjestelyistä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

4 days ago

HAMK Biotalous

FAKTAA VAI FIKTIOTA - Kestävän kehityksen opiskelijat tarkastelevat ympäristöteemoihin liittyvien väittämiä. Ympäristösuunnittelija (AMK) - haku opintoihin 20.3. -3.4.Ydinvoima – ilmaston ystävä vai vihollinen? Helsingin Sanomien (9/2018) teettämään kyselytutkimukseen osallistuneista reilu tuhannesta vastaajasta noin joka kymmenes uskoo, että ydinvoima on eniten päästöjä tuottava energian tuotantomuoto, siis vihollinen. Todellisuudessa ydinvoimalla tuotetusta sähköenergiasta ei vapaudu lainkaan hiilidioksidia, sillä energia syntyy ydinreaktiossa; mitään ei polteta tai mädätetä. Kamppailussa kansallisten päästötavoitteiden puolesta ydinvoiman rooli on kuitenkin melko pieni, sillä kaiken sähköntuotannon päästöt kattavat vain noin kymmenyksen Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksinomaa isoihin tekijöihin katsominen ei silti takaa päästötavoitteisiin pääsemistä. Ydinvoiman epäilyyn liittyy usein pelkoa säteilyonnettomuuksista, joiden katastrofaalisuudesta ihmiskunnalla on kohtuullisen tuoreita muistikuvia. Tshernobyl-sanasta syntyvä mielleyhtymä harvoin sisältää ukrainalaista maaseutumaisemaa. Ydinvoimasta puhuttaessa keskusteluun onkin aina liitettävä onnettomuusriskit, täysin aiheettomiksi pelkotiloja ei voida siis kutsua. Säteilyturvallisuus ja ydintekniikka ovat vuosikymmenien saatossa kuitenkin kehittyneet huimasti, ja fossiilisten polttoaineiden käyttäminen vaihtoehtojen puutteessa vie meitä kohti toisenlaista katastrofia. Tarvitsemme matemaatikkoja ja tutkijoita riskipuntarin operoijiksi, mutta sitäkin kipeämmin tarvitsemme maallikoiden keskuuteen parempaa energiatietämystä, kuin mitä Hesarin tutkimus osoittaa. Teksti: Iida S. Kuva: Markus Distelrath / Pixabay.com. Ydinvoimalaitosten jäähdytystorni näyttää maisemaa vasten lähes väkivaltaiselta, mutta laskee ilmakehään hiukkasten ja kasvihuonekaasujen sijasta silkkaa vesihöyryä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

FAKTAA VAI FIKTIOTA - Kestävän kehityksen opiskelijat tarkastelevat ympäristöteemoihin liittyvien väittämiä. Ympäristösuunnittelija (AMK) - haku opintoihin 20.3. -3.4.

5 days ago

HAMK Biotalous

Hortonomi (AMK), Lepaa. Opiskele rakennetun ympäristön, maiseman ja viheralueiden suunnittelun asiantuntijaksi.Hämeen ammattikorkeakoulusta maisemasuunnittelun ja viherrakentamisen asiantuntijaksi. Hortonomi-opiskelija Heli Nukki kertoo mitä rakennetun ympäristön hall... ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

6 days ago

HAMK Biotalous

#metsäkiinteistökauppa #metsäkiinteistöt #metsätilat #metsäsijoittaminen #metsätilamarkkinat #metsänarvonmääritys #metsävaratiedotHAMK järjestää metsäammattilaisille täydennyskoulutusta. Metsäkiinteistökaupan ajankohtaispäivä pidetään 9.4. 2019 Visamäessä. Ilmoittautumiset 1.4. mennessä. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa! ... Lue lisääNäytä vähemmän

#metsäkiinteistökauppa #metsäkiinteistöt #metsätilat #metsäsijoittaminen #metsätilamarkkinat #metsänarvonmääritys #metsävaratiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU