HAMK Bio – kestävää biotaloutta - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Bio – kestävää biotaloutta
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Bio – kestävää biotaloutta

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Tutkimusryhmissämme teoreettinen osaaminen yhdistetään käytännön taitoihin oikeissa oppimisympäristöissä. Olemassa olevia elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yliopistojen verkostoja hyödynnetään, ja tutkimushankkeet peilataan suhteessa aluekehityshankkeisiin. Kansainvälisyysosaamista toteutetaan strategisten kumppaneiden ja muiden vahvojen yhteyksien kanssa.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkömme toimii tiiviissä yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin kumppanien kanssa. Luonnonvara-alan verkosto kokoaa HAMKin, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristöopiston osaamiseen alan alueen työelämätoimijoiden kanssa. Kansainvälinen Beyond-liittouma yhdessä Feevalen yliopiston ja VIA University Collegen kanssa sekä yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa vahvistavat monipuolista kansainvälistä tutkimustoimintaa. Soveltavaa tutkimusta viedään käytäntöön laajamittaisessa yritysyhteistyössä.


tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Bio -tutkimusyksikössä toiminnan ensisijaisena tavoitteena on biotalouden sovellus- ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen. Olemassa olevien liiketoimintojen vahvistamisen lisäksi tavoite on luoda uutta, innovoida ja saattaa uusia ideoita kaupallistamispolulle. 

HAMK Bion tutkimustoiminnassa on etsitään, hyödynnetään ja edistetään koko luonnonvara-alalle yhteisiä teemoja ja vahvistetaan alaa teknisellä, digitaalisella, liiketaloudellisella, taiteellisella ja hyvinvointinäkökulman osaamisella.

HAMK Bio toimii määrätietoisesti ja ketterästi biotalouden kokonaisketjussa, erityisenä kiinnostuksen kohteena kestävä elintarvikeketju maaperästä maaperään. Käytännön osaaminen alkutuotannosta, jalostusarvon nosto sekä sivuvirtojen hyödyntäminen ketjun eri vaiheissa ovat vahvuuksia. Ketjun eri vaiheiden rajapinnoista etsitään uusia innovaatioita.

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Biokierto

 • Toteutusaika: 20.7.2017 – 31.3.2020
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Biohiili

 • Toteutusaika: 1.9.2018 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

BioRaki2 – Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa

 • Toteutusaika: 1.5.2018 – 31.8.2020
 • Rahoittaja: ELY-keskus

Biotalous 4.0

 • Toteutusaika: 1.10.2018 – 31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Carbon 4.0

 • Toteutusaika: 1.3.2019 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Digipaali

 • Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.12.2020.
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Digitaalisuudella luonnonvarat biotalouteen

 • Toteutusaika: 1.2.2017 – 30.6. 2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Etsivät

 • Suomen kulttuurirahasto 1.4.2020 –

HämIncent – Hämeestä hyönteiskeskus

 • Toteutusaika: 2018 – 2020
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

 • Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanke

 • Toteutusaika: 12.8.2019 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Kirkkautta pienpanimoiden laatutyöhön

 • Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.12.2019
 • Rahoittaja :Ruokavirasto, Kansallisen ruokaketjun valtionavustus

Leväsieppari

 • Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.3.2020
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Light & Fire LIFE

 • Toteutusaika: 2014-2020
 • Rahoittaja: LIFE-ohjelma

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

 • Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2021
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

LUO Net GOES International

 • Toteutusaika: 01.08.2019 – 31.12.2021
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Oiva– Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

 • Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

OK!-ojat kuntoon

 • Toteutusaika: 1.11.2016 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

Opi ravinteista! (Oras)

 • Toteutusaika: 1.9.2018 – 31.10.2020
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Ruukkukasvien tuotteistaminen 2018-2020

 • Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö

Tavastia Blueways

 • Toteutusaika: – 30.4.2020
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

#Uusimaaseutu

 • Toteutusaika: 2018-2020
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Alueelliset järkivihreät innovaatiot

 • Toteutusaika: 1.6.2015 – 31.10.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Forssan kaupunki
Antibioottiresistenssin ja taudinaiheuttajamikrobien torjuminen vesiympäristössä – uutta tietoa ja kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja liiketoiminnan hyväksi
 • Toteutusaika: 1.6.2018 – 31.3.2019
 • Rahoittaja: AIKO

Arvobio – Puutarhatuotannon uusi kiertotalous

 • Toteutusaika: 1.12.2015 – 31.05.2019
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

KEHÄ 

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi osaamiseksi

 • Toteutusaika: 1.11.2017-31.12.2018
 • Rahoittaja: Sitra

Levarbio

 • Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2017
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto

LiMuKe

 • Toteutusaika: 1.9.2016 – 31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto

LUO Next Step

 • Toteutusaika: 1.8.2016 – 30.6.2019
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma

 • Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.3.2017
 • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö/Ruokaketjun toiminnan edistäminen ja MTK ry

Nimisuojasta kilpailukykyä 

 • Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.12.2016
 • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistämisen ohjelma

Optifel -Optimised food products for elderly populations

 • Toteutusaika: 1.9.2013-28.2.2017
 • Rahoittaja: Euroopan Komissio, EC-FP7-KBBE-2012-6, Number 311754 

Pienteurastamohanke

 • Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2018
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Sahaajakisälli

SMART PARKS

TIEDOKAS Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke

 • Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.3.2019
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudet hevoskasvattajat

 • Toteutusaika: 1.6.-2016 – 30.9.2019
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudistuva hevostalous 

 • Toteutusaika: 2016–2018
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudistuva metsäyrittäjä

 • Toteutusaika:
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseuturahaston osarahoittama. Metsämiesten Säätiö tukee hanketta.

SYMBI 

 • Toteutusaika: I-vaihe: 1.4.2016 – 31.3.2019 II-vaihe: 1.4.2019 – 31.3.2021
 • Rahoittaja: Interreg Europe–ohjelma, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitus

PoliRural – Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

 • Toteutusaika: 1.6.2019-30.5.2022
 • Rahoittaja: Horisontti 2020

Twitter

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy tänään klo 15. Eli hyvin on aikaa hakea. #HAMK #biotalous #agrogi #hortonomi #insinööri #metsätalousinsinööri #ympäristösuunnittelija http://www.hamk.fi/biotalous

Opiskele biotalouden ja luonnonvara-alan asiantuntijaksi #HAMK´ssa. Monipuoliset mahdollisuudet verkko-opintoihin ja joustaviin opiskelutapoihin. Haku päättyy tänään klo 15. Pistä paperit vetämään nyt. #agrologi #hortonomi #insinööri #metsätalousinsinööri #ympäristösuunnittelija

Kurkkaa videoilta mitä tulevat biotalouden insinöörit kertovat opiskelusta ja mitä heistä tulee isona. Hakuaika koulutukseen päättyy 1.4.
https://youtu.be/IVN24C1DCnk

#HAMK´in bio ja luonnonvara-alan #yamk-opinnoissa voi osallistua #HAMKbio tutkimusyksikön hankkeeseen tai tehdä oman työpaikaan liittyvän tutkimuksen. Tietoa opintojen sisällöista http://bit.ly/HAMK-biotalous-yamk-ops #biotalous

Opiskele biotalouden ja luonnonvara-alan asiantuntijaksi päiväopiskeluna tai monimuotoisesti. #HAMK´n kolme opiskelutapaa tuovat joustoa opintoihin. Yhteishaku päättyy 1.4. #agrologi #hortonomi #insinööri #metsätalousinsinööri #ympäristösuunnittelija
https://www.hamk.fi/koontisivu-biotalous/

Jirin biotalouden insinöörin opinnäytetyö liittyi hiilidioksidin maahengityksen mittaamiseen. Työn tilaajasta tuli Jirille myös työnantaja. Biotalouden #insinööri - haku opintoihin 18.3.-1.4. #HAMK #biotalous https://blog.hamk.fi/porkkan…/kampusten-valista-yhteistyota/

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 days ago

HAMK Biotalous

HAMK Bion hanketoiminta pyörii täydellä teholla etätyövälineitä hyödyntäen. ... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Bion hanketoiminta pyörii täydellä teholla etätyövälineitä hyödyntäen.Image attachment

3 days ago

HAMK Biotalous

AGROLOGI (AMK) - SYVENNÄ OSAAMISTASI

HAMKin biotalouden ja luonnonvara-alan ylempi amk-tutkinto on uudistunut. Agrologi AMK -tutkinnon suorittaneelle koulutus tarjoaa tehokkaan väylän syventää ammatillista asiantuntijuutta.

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 18.3.-1.4.

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen yamk-opinnoissa perehdytään datan keräämiseen maatilalta ja tietojen analysointiin. Tavoitteena on kehittää maatilollle uusia toimintamalleja ja digitaalisia työkaluja.

Muita tutkintoon sisältyviä opintokokonaisuuksia ovat
- Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi
- Digitalisaatio muutosvoimana
- Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä bit.ly/HAMK-biotalous-yamk-ops

Opinnoissa voi tehdä oman työpaikan kehittämiseen liittyvän tutkimuksen tai osallistua johonkin HAMK Bio -tutkimusyksikön hankkeeseen.

HAMK Bio on mukana ratkaisemassa hiilensidonnan, kiertotalouden, ravinnekiertojen, biopolttoaineiden tai modernin ja kestävän ruuan tuotannon tutkimuskysymyksiä.

Lisätiedot koulutuksesta www.hamk.fi/yamk-tutkinto/biotalouden-liiketoiminnan-kehittaminen-ylempi-amk/
... Lue lisääNäytä vähemmän

AGROLOGI (AMK) - SYVENNÄ OSAAMISTASI HAMKin biotalouden ja luonnonvara-alan ylempi amk-tutkinto on uudistunut. Agrologi AMK -tutkinnon suorittaneelle koulutus tarjoaa tehokkaan väylän syventää ammatillista asiantuntijuutta. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 18.3.-1.4. Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen yamk-opinnoissa perehdytään datan keräämiseen maatilalta ja tietojen analysointiin. Tavoitteena on kehittää maatilollle uusia toimintamalleja ja digitaalisia työkaluja. Muita tutkintoon sisältyviä opintokokonaisuuksia ovat - Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi - Digitalisaatio muutosvoimana - Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä http://bit.ly/HAMK-biotalous-yamk-ops Opinnoissa voi tehdä oman työpaikan kehittämiseen liittyvän tutkimuksen tai osallistua johonkin HAMK Bio -tutkimusyksikön hankkeeseen. HAMK Bio on mukana ratkaisemassa hiilensidonnan, kiertotalouden, ravinnekiertojen, biopolttoaineiden tai modernin ja kestävän ruuan tuotannon tutkimuskysymyksiä. Lisätiedot koulutuksesta www.hamk.fi/yamk-tutkinto/biotalouden-liiketoiminnan-kehittaminen-ylempi-amk/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU