Hyppää sisältöön
Home Uraseurantakysely: ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Uraseurantakysely: ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Kolmevuotisesssa AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeessa kehitettiin ammattikorkeakouluille yhteinen valtakunnallinen uraseurannan toteutus. Hankkeen työtä jatkavat kaksi verkostoa. Viimeisimmän kyselyn mukaan tyytyväisyys tutkintoon on suurta sekä valtakunnallisesti että HAMKista valmistuneiden keskuudessa. 

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeessa (1.9.2018 – 31.5.2021) kehitettiin ammattikorkeakouluille yhteinen valtakunnallinen uraseurannan toteutus eli tiedon keräämisen, käsittelyn ja analysoinnin sekä raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeen jälkeen uraseurantaverkosto organisoi tulevat uraseurantakyselyt ja alumnitoimijoiden verkosto keskittyy alumnitoiminnan kehittämiseen ja alumnien tavoittamiseen.

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa valtakunnallisesti kaikille viisi vuotta aiemmin valmistuneille korkeakoulualumneille. Kysely koskee noin 27 000 AMKista valmistunutta (AMK- ja YAMK-tutkinnot) ja noin kolmannes alumneista vastaa kyselyyn. Hankkeen aikana kysely toteutettiin vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneille.

Kysely tuottaa uutta tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan. Korkeakoulut hyödyntävät tietoa esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä tarjoavat ajankohtaista tietoa sidosryhmille.

Tyytyväisyys tutkintoon yhteydessä työn vaativuuteen

Toteutettujen kyselyiden mukaan viisi vuotta sitten AMK-tutkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon (82 %) ja tähänastiseen työuraansa (84 %). Tyytyväisyys tutkintoon on vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan koulutusta.

Vuonna 2015 valmistuneiden kyselyssä tarkasteltiin aiempaa yksityiskohtaisemmin YAMK-tutkinnon vaikutusta työuraan. Vastaajat kokivat, että he pystyivät hyödyntämään työelämässä saamaansa osaamista hyvin opinnoissaan (88 %). Tutkinnon suorittaminen lisäsi heidän ammatillista itseluottamustaan (87 %) sekä paransi heidän asemaansa työmarkkinoilla (79 %).

Kolmen vuoden aikana  1081 HAMKin alumnia vastasi kyselyyn

Kyselyyn vastanneista HAMKissa YAMK-tutkinnon suorittaneista 89% on vähintään tyytyväisiä tutkintoonsa ja 89 % tähänastiseen työuraansa. Vastaavasti AMK-tutkintoonsa vähintään tyytyväisiä on 82 % ja työuraansa 83%. Vastaajien mielestä (84 %) AMK-tutkinto tunnetaan hyvin alalla ja työnantajat arvostavat tutkintoa (80%).

Vuonna 2015 YAMK-tutkinnosta valmistuneet kokivat, että pystyivät hyödyntämään työelämässä saamaansa osaamista opinnoissa hyvin (94%) ja tutkinnon suorittaminen on lisännyt heidän ammatillista itseluottamustaan (86%).

Uraseurantakyselyn tuloksiin ja hankkeen toimintaan voi tutustua seuraavilla sivustoilla: Uraseurannat.fi, Vipunen.fi​Töissä.fi sekä amk-uraseuranta.fi.

Koko aineisto on myöhemmin saatavissa tutkimuskäyttöön Tietoarkistosta Aila-palvelusta.

Hankkeen toteuttivat Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanke oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Lisätietoja: 

Jaana Kullaslahti 
korkeakoulupedagogiikan asiantuntija
Hämeen ammattikorkeakoulu
+358 40 5878201
[email protected]

Satu Helmi
projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
+358 50 5985563
[email protected]