Hyppää sisältöön
Home Uraseurantakysely: HAMKista valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoonsa suurta

Uraseurantakysely: HAMKista valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoonsa suurta

Valtaosa, 88 prosenttia, Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneista on tyytyväisiä tutkintoonsa. Jopa 91 prosenttia vastaajista kertoo olevansa tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.

Myös HAMKista valmistuneiden työllisyystilanne on vastausten perusteella hyvä: viiden vuoden kuluttua valmistumisesta 84 prosenttia vastaajista on työelämässä. 77 prosenttia kokee olevansa koulutustaan vastaavalla alalla ja 82 % kokee työnantajien arvostavan tutkintoa.

Vastaajista noin kolmannes on valmistunut terveyden ja hyvinvoinnin alalta, 22 % tekniikan aloilta, 13 % kaupan tai hallinnon aloilta ja 15 % maa- ja metsätalouden alalta.

Luvut selviävät valtakunnallisesta AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille suunnatusta uraseurantakyselystä, johon vastasi 416 HAMKista vuonna 2018 valmistunutta. Vastausprosentti oli hieman edellisvuotta parempi eli 34. Uraseurantakyselyn kaikille yhteisten kysymysten tuloksia pääsee tarkastelemaan tästä. Visualisoituna ne löytyvät Töissä-palvelusta.

Kyselyyn on lisätty myös HAMKin omia kysymyksiä, joiden avulla saadaan tietoa opiskelijoiden vaikutuksesta alueella. Esimerkiksi vastanneista 23 prosentilla on työpaikka Kanta-Hämeessä.

Kyselyn avulla kehitetään koulutusta

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain valtakunnallisesti kaikille viisi vuotta aiemmin valmistuneille korkeakoulualumneille. Kysely tuottaa uutta tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan: miten he ovat työllistyneet, miten tutkinto vastaa työelämän tarpeita ja millaista arvostusta työnantajat osoittavat tutkintoa kohtaan. Kolme prosenttia ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta määräytyy uraseurantakyselyn vastausten perusteella.

Korkeakoulut voivat hyödyntää tietoa esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä tarjoavat ajankohtaista tietoa sidosryhmille. Lisäksi korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.

Kysely toteutetaan vuosittain ja siitä vastaa valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkosto.

Lisätietoja: