Hyppää sisältöön
Home Uraseurantakysely: HAMKista valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoonsa suurta

Uraseurantakysely: HAMKista valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoonsa suurta

Valtaosa, 85 prosenttia, Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneista on tyytyväisiä tutkintoonsa. Vastaajista 81 prosenttia työskentelee tutkintoaan vastaavalla alalla viiden vuoden kuluttua valmistumisesta.

Myös HAMKista valmistuneiden työllisyystilanne on vastausten perusteella erittäin hyvä: viiden vuoden kuluttua valmistumisesta yli 90 prosenttia vastaajista on työelämässä ja 82 prosenttia vakituisessa kokopäivätyössä. Tutkintoaan vastaavalla alalla on 81 prosenttia vastaajista. Myös muiden kysymysten osalta HAMKin alumnien vastaukset ovat positiivisia: 79 % vastanneista kokee tutkinnon antaneen riittävät eväät työelämään, 87 % vastanneista on tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa ja 82 % kokee työnantajien arvostavan tutkintoa.

Vastaajista noin kolmannes on valmistunut terveyden ja hyvinvoinnin alalta, 24 % tekniikan aloilta, reilut 15 % kaupan tai hallinnon aloilta ja noin joka kymmenes maa- ja metsätalouden alalta.

Luvut selviävät valtakunnallisesta AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille suunnatusta uraseurantakyselystä, johon vastasi 372 HAMKista vuonna 2017 valmistunutta. Vastausprosentti oli 31,3. Uraseurantakyselyn kaikille yhteisten kysymysten tuloksia pääsee tarkastelemaan tästä.

Kyselyyn on lisätty myös HAMKin omia kysymyksiä, joiden avulla saadaan tietoa opiskelijoiden vaikutuksesta alueella. Esimerkiksi AMK-tutkinnon HAMKissa suorittaneista vastaajista n. 27 % oli oman alan työpaikka Kanta-Hämeen tai Pirkanmaan alueella opintojen aikana. YAMK-tutkinnon suorittaneista vastaajista vastaava luku oli n. 43 prosenttia.

Kyselyn avulla kehitetään koulutusta

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa valtakunnallisesti kaikille viisi vuotta aiemmin valmistuneille korkeakoulualumneille. Kysely tuottaa uutta tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan: miten he ovat työllistyneet, miten tutkinto vastaa työelämän tarpeita ja millaista arvostusta työnantajat osoittavat tutkintoa kohtaan. Kolme prosenttia ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta määräytyy uraseurantakyselyn vastausten perusteella.

Korkeakoulut voivat hyödyntää tietoa esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä tarjoavat ajankohtaista tietoa sidosryhmille. Lisäksi korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.

Kysely toteutetaan vuosittain ja siitä vastaa valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkosto.

Lisätietoja: