Hyppää sisältöön
Home Uusi polku sosionomiksi ratkaisemassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden pysymistä alalla

Uusi polku sosionomiksi ratkaisemassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden pysymistä alalla

Etenkin kasvukeskuksissa on jo paikoin huutava pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. HAMK aloittaa uuden koulutusväylän, joka parhaimmillaan lisää varhaiskasvatuksen laatua ja päiväkodeissa jo työskentelevien lastenohjaajien ja –hoitajien halua pysyä alalla. Sosionomeilla on myös koko perheen huomioivaa sosiaalista osaamista, mille on päiväkodeissa kasvavaa tarvetta.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnissä haku sosionomiksi (AMK) valmistavaan varhaiskasvatuksen polkuopintoihin. Niin sanottuja matalan kynnyksen polkuopintoja tarjotaan jo eri koulutuksiin, mutta sosionomin koulutuksessa kyse on uudesta väylästä. Polkuopinnoissa toisen asteen koulutuksen suorittaneet aloittavat opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja 30 opintopisteen kerryttämisen jälkeen opiskelija voi hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi.

Tässä tapauksessa koulutus sopii toisen asteen oppilaitoksessa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (esim. lastenohjaaja) tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (esim. lähihoitaja) suorittaneille. Kohderyhmä on merkittävä, sillä heitä työskentelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa paljon. Varhaiskasvatuslain muutos vuonna 2018 lisäksi muutti päiväkotien työntekijärakennetta: kun aikaisemmin päiväkodin työntekijöistä 1/3 tuli olla korkeakoulutettuja (yliopisto- tai AMK-koulutus), on vastaava suhdeluku nyt 2/3.

”Uusi koulutus on nyt erinomainen vaihtoehto kehittää omaa osaamista ja edetä uralla. Samalla vastataan muuttuneisiin vaatimuksiin työntekijärakenteesta. Iso ajatus taustalla on lisätä varhaiskasvatuksen laatua, kun henkilökunta on entistä koulutetumpaa”, koulutuspäällikkö Merja Salminen sanoo.

Lakimuutoksessa on ammattikorkeakoulujen näkökulmasta ollut myös ongelmansa. Ennen muutosta sekä yliopistosta että ammattikorkeakoulusta varhaiskasvatukseen liittyvän tutkinnon suorittaneet saivat varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden, mutta vuonna 2019 sosionomin opintonsa aloittaneilta kyseinen pätevyys poistui. Ratkaisua on pidetty laajalti ongelmallisena, sillä se asettaa korkeakoulututkinnot eri asemaan ja on pahentanut varhaiskasvatuksen työntekijäpulaa.

Työntekijärakenteen muutos kuitenkin myös lisää sosionomien tarvetta, koska he ovat osaltaan täyttämässä korkeakoulutettujen työntekijöiden kiintiötä. Merja Salmisen mukaan sosionomeja tarvitaan toisestakin syystä: AMK-koulutus painottaa koko perheen kanssa toimimista, kun taas yliopistokoulutuksessa fokuksessa on lapsen ohjaaminen, pedagogiikka.

Tarvitaan sosiaalista osaamista, jota sosionomin koulutukseen kuuluu.

”Lapsen ongelmat eivät ole pelkästään oppimiseen liittyviä, vaan myös usein perheeseen liittyviä. Tarvitaan sosiaalista osaamista, jota sosionomin koulutukseen kuuluu. Tämä tarve on vain kasvanut etenkin koronavuosien jälkeen”, Salminen huomauttaa.

Salmisen mukaan usein peräänkuulutettu ennaltaehkäisevä tuki on mahdollista päiväkodeissa, jos osataan lapsen lisäksi huomioida perheen tilanne.

Pitovoima huolettaa myös Kanta-Hämeessä

Salminen toivoo, että myös työnantajat näkevät lisäkouluttautumisen mahdollisuutena pitää osaajat töissä ja suhtautuvat työntekijöiden kouluttautumiseen työn ohessa joustavasti ja mahdollistaen.

”Viimeisen parin vuoden aikana alan heikentynyt pitovoima on huolettanut täälläkin. Vastaavaa koulutusta on joissain muissakin ammattikorkeakouluissa, ja työnantajat ovat lähteneet hyvin mukaan esimerkiksi sitoutumalla maksamaan avoimen opinnot. Tulee miettiä, miten nykyiset työntekijät saadaan pidettyä varhaiskasvatuksessa,” Salminen pohtii.

Tulee miettiä, miten nykyiset työntekijät saadaan pidettyä varhaiskasvatuksessa.

Normaalissa yhteishaussa sosionomin koulutus on ollut useana vuonna HAMKin suosituin koulutus. Varhaiskasvatuksen lisäksi se kouluttaa osaajia laajasti muillekin osa-alueille, kuten sosiaalityöhön, vammaispalveluihin ja ikääntyneiden palveluihin.

”Polkuopinnot, jotka suuntaavat nimenomaan varhaiskasvatukseen, on yksi mahdollisuus tarjota nopeasti jotain ratkaisua osaajapulaan. Lisäksi tämä on työelämämyönteinen tapa kouluttautua: hyödynnetään jo olemassa olevaa osaamista ja työelämää oppimisympäristönä, jolloin voidaan jo opiskelun aikana suoraan vaikuttaa osaamisen kertymisen kautta myös varhaiskasvatuksen palvelun laatuun.”

Haku sosionomin varhaiskasvatuksen polkuopintoihin on käynnissä toukokuun loppuun saakka.