Hyppää sisältöön
Home Uusi, Suomessa ensimmäinen maisemarakentamisen työnjohtajaksi pätevöittävä koulutus alkaa tammikuussa 2023

Uusi, Suomessa ensimmäinen maisemarakentamisen työnjohtajaksi pätevöittävä koulutus alkaa tammikuussa 2023

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) käynnistyy tammikuussa 2023 maisemarakentamisen työnjohtajakoulutus. Koulutusoikeus on puolueettoman henkilöpätevyyspalvelu FISEn myöntämä, ja toistaiseksi HAMK on ainoa koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea koulutuksen jälkeen FISEltä maisemarakentamisen työnjohtajan pätevyyttä.

FISEn hallitus myönsi marraskuun lopulla HAMKille kouluttajaoikeuden maisemarakentamisen työnjohtajakoulutukseen. Koulutus on täysin uusi pätevöittämiskoulutus, ja sen sisältöä ovat olleet suunnittelemassa muun muassa alan yritykset ja Viherympäristöliitto.

Myös viheralalla on keskeistä panostaa työnjohto-osaamiseen. Maisemarakentamisen työnjohtajien koulutustason parantaminen sekä osaamisen pätevöittäminen nähtiin hyvänä keinona tähän. Pätevyysvaatimukset määriteltiin kesällä 2022. Pätevöittämiskoulutuksista vastaa HAMKin jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuus eli HAMK Up.

”Maisemarakentamisen työnjohtajapätevyys on tervetullut lisä FISEn myöntämiin pätevyyksiin. On tärkeää, että osaavat työnjohtajat pystyvät osoittamaan ammattitaitonsa ja se on heille myös loistava mahdollisuus kehittää omaa osaamista. Toivomme, että tulevaisuudessa pätevyydestä on konkreettista hyötyä esimerkiksi kilpailutuksissa. Osaava työnjohto on yksi toimivan työmaan tärkeimpiä edellytyksiä, sillä sen avulla saavutetaan tekniset ja taloudelliset tavoitteet”, sanoo HAMK Upin asiakkuuspäällikkö Siri Pekuri.

Koulutuksen vastuukouluttajana toimii HAMKin rakennetun ympäristön koulutuksen lehtori Vesa Vuorinen.

”HAMKilla on pitkä kokemus alan työnjohtokoulutuksen toteuttamisesta, joten oli luontevaa lähteä suunnittelemaan koulutusta uuden, pätevyyteen vaadittavan osaamisen hankintaan”, Vuorinen sanoo.

HAMKin Lepaan kampuksella on järjestetty viheralan työnjohtokoulutuksia vuodesta 2007 lähtien. Osallistujia ovat olleet viheralan, puutarha-alan, taimistoviljelijöiden ja golfkentänhoitajien työnjohtajat.

HAMKilla on oikeus järjestää myös maisemarakennuttajan koulutusta (ent. viherrakennuttajan koulutus), joka mahdollistaa hakemaan maisemarakennuttajan (RAP)-pätevyyttä. Tarjolla on myös muita pätevyyteen johtavia koulutuksia kuten vihervalvojan ja georakentamisen koulutukset.

Koulutus on maksullista ja ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 23.1.2023. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät HAMKin verkkosivulta.

Lisätietoja