Hyppää sisältöön
Home Uusi verkkokoulutus betonirakentamisesta opintotarjontaan lukuvuonna 2023-2024

Uusi verkkokoulutus betonirakentamisesta opintotarjontaan lukuvuonna 2023-2024

HAMKin ja Lujabetoni Oy:n yhteistyönä kehitettiin ja pilotoitiin lukuvuoden 2022-2023 aikana betonirakentamisen perusteita käsittelevä koulutus. Yhteistyön tuloksena syntynyt kahden opintopisteen laajuinen Betonirakentamisen perusteet -opintojakso sisältyy jatkossa HAMKin rakennusinsinöörien ja -mestareiden tutkintokoulutukseen. Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan vastaava opintojakso on tulossa lukuvuoden 2023-2024 aikana. Opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisesti verkossa opiskellen.

Aloite betonialalle soveltuvan koulutuksen kehittämisestä tuli HAMKin pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta Lujabetoni Oy:ltä. Yhteisen ideoinnin tuloksena päädyttiin kehittämään työn ohella suoritettavissa oleva, betonialan ja betonirakentamisen perusosaamista lisäävä ja syventävä amk-tason koulutus. Koulutuksen kohderyhmäksi määriteltiin erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevat rakennusalan opiskelijat sekä muilta toimialoilta betoniteollisuuteen tai betonirakentamisen pariin siirtyneet toimihenkilöt ja työntekijät. Koulutus päätettiin suunnata henkilöille, joilla on jonkin verran teknistä perustietämystä ja jotka haluavat hankkia perustiedot betonin ominaisuuksista ja betonirakentamisesta.

Koulutuksen sisältö jaettiin kuuteen osaan, jotka ovat:

Verkko-oppimisympäristö Moodlessa suoritettavan koulutuksen toteuttamiseen osallistui myös suomalaisia betonirakentamisen ja betonialan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden luentovideot toimivat sekä itsenäisinä koulutusmateriaaleina että johdantona käsiteltäviin teemoihin. Yhteistyössä Lujabetoni Oy:n kanssa kuvattiin valmisbetonin ja betonielementtien valmistuksen perusteita käsittelevät koulutusvideot. Koulutuksen sisältö viimeisteltiin pilottiryhmiin osallistuneilta opiskelijoilta kerättyjen palautteiden ja kehittämisideoiden perusteella.

HAMKin Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä Jatkuvan oppimisen toimijat haluavat kiittää lämpimästi koulutuksen kehittämiseen ja pilotointiin osallistunutta Lujabetoni Oy:n henkilöstöä, betonialan asiantuntijoita sekä muita projektin toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintojakson voivat suorittaa kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Ensimmäisen kerran opintojaksolle ilmoittautuminen on auki 4.-15.12.2023 ja opintojakson voi suorittaa 8.1.-8.3.2024 välisenä aikana. Tutustu HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan ja ilmoittautumiskäytäntöihin tästä linkistä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta voit kysyä sähköpostitse osoitteesta [email protected]