Hyppää sisältöön
Home Vauhtia biokaasu- ja ravinnekierrätystoimintaan Kanta-Hämeessä – toimijoita haetaan yhteistyöhön

Vauhtia biokaasu- ja ravinnekierrätystoimintaan Kanta-Hämeessä – toimijoita haetaan yhteistyöhön

Maatalouden sivuvirroissa, kuten lannassa ja nurmibiomassoissa, on arvioitu olevan suurin hyödyntämätön biokaasupotentiaali koko maassa. Haemme biokaasusta kiinnostuneita Kanta-Hämeen toimijoita nyt yhteen, jotta alueen biokaasun tuotantoa ja samalla omavaraisuutta saadaan lisättyä.

Viimeaikainen energia- ja lannoitemarkkinatilanne on korostanut omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitystä. Tähän biokaasuntuotanto voi tarjota paikallisesti kannattavia ja kestäviä ratkaisuja – ovatko ne tilakohtaisia, tilojen välisiä, isompia keskitettyjä biokaasulaitoksia tai näiden yhdistelmiä – tätä selvitetään nyt yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

”HAMKissa on tehty biokaasututkimusta, siihen liittyvää yritysyhteistyötä ja koulutusta jo yli 20 vuoden ajan palvellen koko Suomen biokaasukenttää. Yhdistämme Luonnonvarakeskuksen kanssa laajan osaamisemme ja verkostot alueellisen kehityksen tueksi, ja toivomme saavamme mukaan kaikki biokaasusta kiinnostuneet toimijat Kanta-Hämeessä”, HAMK Bion tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen kertoo.

Kymäläisen mukaan potentiaalia alueella selvästi on, etenkin maatalouden sivuvirroissa, sillä täällä toimii syötteinään pääasiassa vain yhdyskunta- ja teollisuusbiojätteitä sekä lietteitä käyttäviä isoja biokaasulaitoksia.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeessa ”Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä” tavoitteena on sekä maatalouden syötteisiin että puhdistamolietteisiin pohjautuvan biokaasutuotannon lisääminen maakunnassa.  Hankkeessa tehdään eri kokoluokan biokaasulaitosratkaisujen tarkasteluja, laaditaan ohjeistusta laitosinvestointeja harkitseville sekä tuotetaan tutkimustietoa prosessointiratkaisuista ravinteiden ja hiilen kierron edistämiseksi. Mukaan ovat tervetulleita kaikki biokaasusta kiinnostuneet toimijat alueella. Erityisesti mukaan kaivataan maatalousyrittäjiä. Biokaasu- ja ravinnekierto -toimijayhteistyöhön pääsee liittymään hankkeen nettisivujen kautta tai olemalla suoraan yhteydessä hanketoimijoihin.

”Huomioimme paikallisten toimijoiden tarpeet ja toteutamme Kanta-Hämeen erityispiirteitä parhaiten palvelevia toimenpiteitä biokaasu- ja ravinnekierrätystoiminnan vauhdittamiseksi”, toteaa Luken erikoistutkija Elina Tampio.

Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä – BioKanta – on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama, HAMKin ja Luken kolmivuotinen yhteistyöhanke, joka on käynnissä vuoden 2025 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Maritta Kymäläinen
tutkijayliopettaja
HAMK Bio -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
maritta.kymalainen@hamk.fi
0504706677

Elina Tampio
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
elina.tampio@luke.fi
0295326573