Hyppää sisältöön
Home Voima-hankkeen hyvinvointituutorit herättävät kiinnostusta

Voima-hankkeen hyvinvointituutorit herättävät kiinnostusta

HAMKissa opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi on rekrytoitu ensimmäistä kertaa viisi hyvinvointituutoria, jotka puhuvat tunteista ja vertaistuesta.

HAMKissa opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi on rekrytoitu ensimmäistä kertaa viisi hyvinvointituutoria, joiden toimintaa pilotoidaan ja mallinnetaan vakiinnutettavaksi HAMKOon (Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta). Hyvinvointituutorit ovat keskustelleet opiskelijoiden kanssa hyvinvoinnista, kysyneet ideoita hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäksi he järjestävät erilaisia opiskelijatapahtumia, joissa matalan kynnyksen periaatteella on mahdollista saada vertaistukea.

Tunteista ja vertaistuesta puhuvat hyvinvointituutorit ovat herättäneet kiinnostusta laajemminkin. Tutustu aiheeseen lisää:

Ylen uutisissa hyvinvointituutoreiden haastattelu (video).

Ylen verkkoartikkeli hyvinvointituutoreista.

Sunnuntaina 12.12.2021 Hämeen Sanomat julkaisi hyvinvointia käsittelevän artikkelin, josta voi myös lukea hyvinvointituutoreiden näkemyksistä ja kokemuksista (artikkeli maksumuurin takana).

Opiskelutaidot-videossahttps://www.youtube.com/watch?v=Ec1ooc8ICeA&t=105s hyvinvointituutorit keskustelevat asiantuntijoiden kanssa oppimisesta ja hyvinvoinnista.

https://youtube.com/watch?v=Ec1ooc8ICeA%3Fstart%3D105%26feature%3Doembed

VOIMA- Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille -hankkeessa kehitetään erilaisia toimintamuotoja hyvinvoinnin edistämiseen. Hanketta koordinoi HAMK Edu -tutkimusyksikkö yhdessä opiskelijakunta HAMKOn ja HAMKin opiskeluhyvinvointipalveluiden kanssa. Hankkeen kumppanina on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Koronapandemian aikaisen eristäytyneisyyden seurauksena opiskelijoiden sosiaaliset suhteet ovat vähentyneet, yksinäisyys lisääntynyt ja yhä enemmän on raportoitu opiskelu-uupumusta.