Hyppää sisältöön
Home Vuoden ensimmäinen yhteishaku päättyi – hakijamäärä HAMKiin yli kaksinkertaistui

Vuoden ensimmäinen yhteishaku päättyi – hakijamäärä HAMKiin yli kaksinkertaistui

Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika päättyi 19.1. Hämeen ammattikorkeakoulun vieraskielisiin koulutuksiin haki 2623 hakijaa ympäri maailmaa. Viime vuonna hakijoita oli 1 150, joten hakijoiden määrä nousi lähes 130 prosenttia.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa olivat mukana HAMKin englanninkieliset koulutukset: kahdeksan AMK-koulutusta ja kaksi YAMK-koulutusta. Koulutuksiin saapui hakemuksia ympäri maailmaa, muun muassa Intiasta, Kiinasta, Keniasta, Nepalista, Venäjältä ja Virosta.

Jokainen haussa ollut HAMKin koulutus vastaanotti ennätysmäärän hakemuksia. Hakijoiden keskuudessa suosituimmaksi koulutukseksi nousi Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella sijaitseva Computer Applications –koulutus, joka vastaanotti yhteensä 717 hakemusta. Seuraavaksi eniten hakemuksia vastaanotti International Business –koulutus (Valkeakoski ja online-opinnot), sekä Forssan kampuksella sijaitseva Information and Communication Technologies, Bioeconomy –koulutus.

“Yhteishaun ennätystulokset osoittavat sen, että Suomi näyttäytyy houkuttelevana korkealaatuisen korkeakoulutuksen maana ulkomaisille hakijoille. HAMKin osalta näin merkittävä hakijamäärän kasvu kertoo HAMKin monipuolisten koulutusten vetovoimasta sekä kansainvälisten markkinointitoimiemme vaikuttavuudesta”, summaa HAMKin kansainvälisten asioiden päällikkö Kati Heikkinen.

Valintaprosessin eteneminen

HAMKin englanninkielisissä AMK-koulutuksissa valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa valtakunnallista International UAS Exam -valintakoetta, ylioppilastodistusvalintaa ja erilaisia valmiuksia mittaavia SAT-testituloksia. Smart and Sustainable Design -koulutuksessa käytetään HAMKin omaa verkossa suoritettavaa valintakoetta.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta, jotka järjestetään kokonaan verkossa. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe toteutetaan ke 9.2.2022 klo 12.00. Kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään HAMKissa 7.3.–15.3.2022.

HAMKin oma valintakoe Smart and Sustainable Design -koulutukselle järjestetään verkossa 28.-30.3.2022. Valintakoe koostuu kahdesta osasta: motivaatiokirjeen ja suunnittelutehtävät hyväksytysti suorittaneet kutsutaan verkossa järjestettävään englannin kielikokeeseen.

Englanninkielisten ylempien AMK-koulutuksien valintatapa on myös kaksivaiheinen: ennakkotehtävä sekä haastattelu. Management in Sustainable Business -koulutuksessa laaditaan tutkimussuunnitelma ja hakijoilla on ryhmähaastattelu verkossa. Sustainable Technologies -koulutuksessa tutkimussuunnitelman lisäksi laaditaan motivaatiokirje ja hakijoilla on yksilöhaastattelu verkossa.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 3.6.2022.

Haku englanninkielisiin koulutuksiin jatkuu 

Ulkomailla asuvat hakijat voivat vielä hakea HAMKin vieraskielisiin koulutuksiin HAMKin omassa, pitkässä erillishaussa, joka järjestetään 1.2.-10.5.2022. Syksyllä 2021 käynnistyneen erillishaun kautta HAMKin vieraskielisiin koulutuksiin on jo tähän mennessä hakenut lähes 300 hakijaa ympäri maailmaa. Suurin osa erillishaun hakijoista tulee Euroopan ulkopuolisista maista ja hakijoiden joukossa on kaikkiaan yli 50 kansalaisuutta. Eniten hakemuksia on tähän mennessä tullut Iranista, Marokosta ja Intiasta.

Yhteensä sekä yhteishaun että erillishaun kautta HAMKin ensi syksynä alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin on siis tähän mennessä hakenut lähes 3000 hakijaa. Hakuaika jatkuu toukokuulle, joten lopullinen hakijamäärä tullee haun päättyessä olemaan vielä merkittävästi suurempi. Hakijamäärä HAMKin vieraskielisiin koulutuksiin on kasvanut tasaisesti viime vuodet.

HAMK on määrätietoisesti lisännyt englanninkielistä koulutustarjontaa viime vuosina. Strategiansa mukaisesti HAMK rakentaa vahvaa kansainvälistä korkeakouluyhteisöä ja tavoittelee merkittävää opiskelijamäärän kasvua vuoteen 2030 mennessä.