Hyppää sisältöön

Heikki Hannula

Voit ottaa minuun yhteyttä näissä asioissa

Voit ottaa minuun yhteyttä erityisesti ammatilliseen opettajankoulutukseen liittyvissä asioissa.

 

Tietoa minusta

Olen toiminut HAMK Ammatillisella opettajakorkeakoululla opettajankouluttajana vuodesta 2002. Päätyöni on käytännössä ollut vuosittain alkavan opettajankoulutusryhmän ohjaaminen. Lisäksi olen ollut mukana lukuisissa täydennyskoulutuksissa ja projekteissa sekä osallistunut ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiseen kehittämistyöhön, mukaanlukien opetussuunnitelman kehittäminen.

Taustaltani olen kauppaopettaja ja toimin välillä 1990 – 2001 Valkeakosken Seudun Kauppaoppilaitoksessa ja Valkeakosken ammattiopistossa liiketalouden opettajana. 2001-2002 vedin Valkeakosken kaupungilla lähinnä toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä käynnistänyttä projektia.

Ensimmäinen akateeminen tutkintoni on kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM). Sittemmin olen tehnyt kasvatustieteen alalla ensin lisensiaatin tutkinnon (2000) ja tohtorin tutkinnon (2015). Lisensiaatin työssä tutkin, millaisia odotuksia työelämällä on, silloin uuden, toisen asteen merkonomitutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamisen suhteen. Väitöskirjassani tutkin ja edistin yrittäjyyskasvatuksen osuutta ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa.

Hankkeeni ja projektini

Viimeaikaiset projektini:

Marketing Through Europe

Ohjaus tulevaisuuden työhön