Hyppää sisältöön

Sanna Ryökkynen

Voit ottaa minuun yhteyttä näissä asioissa

Voit ottaa minuun yhteyttä, jos haluat keskustella oppimisen ja opettamisen moninaisuuteen liittyvistä asiosita. Asiantuntemukseni ytimessä ovat sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisen kysymykset, joissa koulu ja työmarkkinat ovat keskeisessä roolissa. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sitoutuminen on osa laatua ja kilpailukykyä. Pohditaan yhdessä uudelleenajattelun mahdollisuuksia.

Tietoa minusta

Sanna Ryökkynen (FT, Mmus) toimii tutkijayliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja HAMK Edu -tutkimusyksikössä. Hän on tutkimuksissaan perehtynyt erityistä tukea, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota koskeviin kysymyksiin ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Sannalla on pitkä käytännön kokemus erityisopettajan tehtävistä vaativan erityisen tuen kentältä. Tällä hetkellä hän on erityisen kiinnostunut tutkimaan uudelleen ajattelun ja yhteiskunnallisen mielikuvituksen mahdollisuuksia osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistumiseksi niin koulutuksessa, työelämässä kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Hankkeeni ja projektini

Lukuvuonna 2023-2024 olen ollut mukana seuraavissa projekteissa:

G.I.V.E – Governance for Inclusive Vocational Excellence

Himilo — Youth Employment and Entrepreneurship Project in Somalia

Taiteet ja Digi